Pracownicy tymczasowi – rekrutacja i zatrudnienie

Agencja EWL - wynajem pracowników tymczasowych

Szybki rozwój gospodarczy i związany z nim wzrost zapotrzebowania na pracowników, powoduje, że coraz trudniej pozyskać kandydatów do pracy. Wiele firm, zakładów produkcyjnych, przedsiębiorstw logistycznych, międzynarodowych koncernów i rodzimych przedsiębiorców decyduje się na sprawdzone i skuteczne rozwiązanie – leasing pracowniczy we współpracy z wyspecjalizowaną agencją pracy tymczasowej.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych

Rekrutacja pracowników tymczasowych, ich zatrudnienie i późniejsza obsługa kadrowo–płacowa, to zadania, które warto powierzyć sprawdzonemu i doświadczonemu partnerowi biznesowemu. Nasze struktury biznesowe pozwalają nam szybko i efektywnie rekrutować nawet duże wolumeny pracowników tymczasowych. W ramach usługi leasingu pracowniczego zapewniamy m.in.:

  • Dokładną analizę potrzeb i możliwości zatrudnienia
  • Szybką rekrutację i selekcję pracowników tymczasowych
  • Usługi legalizacji zatrudnienia i pobytu
  • Przejazd i zakwaterowanie dla pracowników
  • Kompleksowe zarządzanie realizowanym projektem
  • Stałą obsługę koordynatora z EWL


Zapytaj o pełną ofertę


Praca tymczasowa – idealne rozwiązanie dla branż sezonowych

Praca tymczasowa, inaczej wynajem pracowników z agencji pośrednictwa pracy, to rozwiązanie, które pozwala na uelastycznienie struktury zatrudnienia, optymalizację budżetu i zabezpieczenie ciągłości procesów produkcyjnych i logistycznych w sytuacji braków kadrowych.

Praca sezonowa we współpracy z agencją pracy tymczasowej wiąże się w wieloma korzyściami, zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Pracownik sezonowy pracuje zwykle w elastycznych godzinach, ma więc możliwość połączenia pracy zarobkowej z nauką czy innymi obowiązkami.

Dodatkowo zdobywa doświadczenie dzięki czemu staje się bardziej konkurencyjny na rynku pracy. Pracownicy sezonowi zatrudnieni za pośrednictwem agencji pracy, to minimum obowiązków i zaangażowania ze strony pracodawcy użytkownika. Nad całością procesu rekrutacji, zatrudnienia i rozliczenia wypożyczonego pracownika czuwają specjaliści z zespołu EWL.

Praca tymczasowa – przepisy

Zatrudnienie tymczasowe skodyfikowane jest w Ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Dokument ten reguluje m.in. maksymalny okres na jaki można zatrudnić pracownika tymczasowego, sposób naliczania urlopu wypoczynkowego, obowiązki pracodawcy oraz wymienia prace, których pracownicy sezonowi wykonywać nie mogą.

Umowa o pracę tymczasową zawierana jest między agencją pracy a pracownikiem tymczasowym na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy. W umowie należy wskazać pracodawcę użytkownika, a także miejsce pracy, stanowisko lub zleconą czynność oraz wysokość wynagrodzenia. Należy pamiętać, że ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych jasno wskazuje, iż pracownik tymczasowy nie może być traktowany gorzej w zakresie warunków pracy i płacy, niż pracownik etatowy, zajmujący to samo lub zbliżone stanowisko.

Praca tymczasowa za granicą – pracownicy z Ukrainy najczęściej wybierają Polskę!

Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy dla pracowników zza wschodniej granicy. Bliskość kulturowa i językowa, relatywnie wysokie płace i łatwiejsza, niż w przypadku innych krajów Unii, procedura legalizacji pracy i pobytu, powodują, że nasz kraj jest często wybieranym celem migracji zarobkowej.

Pracodawcy doceniają pracowników ze wschodu za zaangażowanie w pracę, wysoką motywację, gotowość do pracy w nadgodzinach, mobilność i elastyczność. W sytuacji, kiedy na lokalnym rynku brakuje kandydatów gotowych do podjęcia pracy, pracownicy z Ukrainy i Wschodu są najlepszym rozwiązaniem, pozwalającym na zachowanie ciągłości procesów produkcji i dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Zatrudnianie cudzoziemców do pracy tymczasowej

Rekrutując i zatrudniając pracowników z zagranicy trzeba pamiętać o szeregu powinności ciążących na pracodawcy. Przede wszystkim niezbędne jest zalegalizowanie pobytu i pracy cudzoziemca w Polsce. W tym celu należy złożyć odpowiednie wnioski w instytucjach państwowych – powiatowych urzędach pracy lub urzędach wojewódzkich. Ponadto obcokrajowcom trzeba zapewnić zakwaterowanie i otoczyć ich wyjątkową opieką w pierwszych miesiącach pracy.

W tym wszystkim może pomóc wyspecjalizowana agencja pracy tymczasowej. Warszawa, to miasto najczęściej wybierane przez cudzoziemców do pracy i życia. Decydując się na zatrudnienie pracowników tymczasowych z Ukrainy w stolicy, trzeba pamiętać o przekazaniu im wielu informacji.

Jak dotrzeć do miejsca pracy? Gdzie zrobić badania? Którym autobusem najlepiej dojechać do centrum miasta? Jak umówić wizytę w urzędzie? Nie musisz robić tego sam! Koordynator pracowników tymczasowych EWL zrobi to wszystko, i jeszcze więcej, za Ciebie!

Zapraszamy do kontaktu!
Z pewnością dopasujemy najlepsze rozwiązanie na miarę potrzeb Państwa firmy.

Renata Ostrowska - agencja EWL - wynajem pracowników
Renata Ostrowska
Deputy Sales Director w EWL Group
Zapytaj o pełną ofertę