Opublikowano: 14.01.2021
Autor wpisu:Bartosz Kołodziejczak
Bartosz Kołodziejczak
14.01.2021
Blog EWL

Leasing pracowniczy – wynajem pracowników z korzyścią dla biznesu

Wynajem pracowników - leasing personelu EWL

Leasing pracowniczy – co to jest?

Leasing pracowniczy, czy inaczej wynajem pracowników to usługa, w ramach której jeden podmiot (często agencja pracy tymczasowej) wypożycza pracowników zatrudnionych u siebie do innego pracodawcy, na określony czas lub w celu realizacji konkretnego zadania. Podmiotem inicjującym wypożyczenie pracowników jest pracodawca, a do oddelegowania zatrudnionych niezbędna jest ich pisemna zgoda.

Praca tymczasowa jako rodzaj leasingu pracowniczego

Najczęściej o leasingu pracowników mówimy w kontekście agencji pracy. Pracownik zatrudniony przez APT zostaje skierowany do wykonywania pracy u konkretnego Pracodawcy Użytkownika na podstawie umowy o pracę tymczasową. W tym przypadku mamy do czynienia z trójstronnym stosunkiem pracy, którego stronami są: Agencja Pracy Tymczasowej, Pracodawca Użytkownik i Pracownik Tymczasowy.

W przypadku pracy tymczasowej, inaczej niż w przypadku leasingu pracowniczego między dwoma podmiotami bez udziału APT,. za proces rekrutacji i zatrudnienia kompleksowo odpowiada agencja pracy, z którą firma podpisała umowę leasingu pracowniczego.

Usługa leasingu pracowniczego doskonale sprawdza się w branżach cechujących się dużą sezonowością, a także w czasie niespodziewanych wzrostów zapotrzebowania, kiedy w krótkim czasie trzeba zrekrutować i zatrudnić duże ilości pracowników lub kryzysów, podczas których niezbędna jest szybka redukcja kosztów. Uelastycznienie struktury zatrudnienia pozwala na szybkie reagowanie na zmieniające się trendy w gospodarce.

Leasing pracowniczy – koszty

Z perspektywy Pracodawcy Użytkownika zatrudnienie pracowników tymczasowych pozwala na optymalizację budżetu i redukcję kosztów związanych z zatrudnieniem.

Przykładem może być zatrudnianie cudzoziemców w ramach umów cywilnoprawnych, gdzie koszty zatrudnienia są zdecydowanie niższe niż analogicznym przypadku zatrudnienia pracowników z Polski na umowę o pracę. Firma korzystająca z usługi leasingu pracowników rozlicza się  z agencją pracy za faktycznie przepracowane roboczogodziny po stałej stawce godzinowej. To agencja pracy ponosi wszelkie koszty związane z rekrutacją, zatrudnieniem i rozliczeniem pracowników, a pracodawca użytkownik dostaje jedną fakturę za usługę wypożyczenia pracowników.

Leasing pracowniczy – jakie są zalety wynajmu pracowników dla firm?

Do najczęściej wymienianych korzyści związanych z usługą wynajmu pracowników zalicza się:

  • Uelastycznienie struktury zatrudnienia – możliwość szybkiej reakcji na zmiany rynkowe
  • Brak obciążenia wewnętrznego działu kadr – wszelkie sprawy kadrowo – płacowe po stronie APT
  • Redukcja kosztów nadgodzin, składki PFRON i chorobowej
  • Prosty proces planowania i kontroli budżetu – w oparciu o stawkę godzinową ustaloną z APT

Zacznij czerpać korzyści z usługi leasingu pracowników. Oferta EWL to kompleksowe wsparcie procesu zatrudniania pracowników dla Twojej firmy.

Korzyści z leasingu (wynajmu) pracowników

Rozważasz skorzystanie z usługi leasingu pracowniczego?

Dowiedz się jakie daje korzyści i dlaczego warto wybrać tę formę współpracy.

Odkryj zalety leasingu pracowników

Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje o rynku pracy tymczasowej?

Zapisz się do Newslettera EWL by otrzymywać wiadomości prosto na swoją skrzynkę mailową.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).