Nasze Wartości i Wizja

4601

Migracja zarobkowa – Ruch ogólnoświatowy

Co roku migruje 150 000 000 ludzi na całym świecie, z czego ponad 50 000 000 tylko w Europie i Azji. Co roku miliony ludzi podejmują wyzwania, które wpływają na rzeczywistość ich i ich bliskich.

  • Podjęcie pracy jest jedną z najważniejszych decyzji życiowych, a wybór pracy za granicą zmienia życie diametralnie.
  • Pracownicy zawsze są najważniejszym zasobem, dlatego zatrudnienie jest jedną z najistotniejszych decyzji firmy.
  • Wykwalifikowana siła robocza jest największym atutem każdego kraju.
  • Są kraje o dwucyfrowej stopie bezrobocia oraz takie, które rozpaczliwie potrzebują siły roboczej.
  • Gospodarki światowe są w stanie wypełnić lukę pomiędzy bogatymi i biednymi dzięki migracji międzynarodowej.

Zatrudnienie transgraniczne nadal jest mało przejrzystym, złożonym    procesem. Jego wyzwania są zbyt wysokie w świecie, który potrzebuje globalnej siły roboczej. Istnieje potrzeba stworzenia środowiska pracy, które jest bezpieczne, wydajne, skuteczne i poprawia jakość życia naszych partnerów pracowniczych.

grafika3

Rola EWL

Ci migranci, którzy poszukują nowych możliwości ekonomicznych napotykają na szereg przeszkód, które należy usunąć, by umożliwić im samorealizację. Stąd też koncentrujemy się na zapewnieniu środowiska pracy opartego na bezpieczeństwie, szacunku, zaufaniu, współpracy, rozwoju i osiągnięciach.

Zasady, które są podstawą naszej pracy to:

  • Zawsze traktować pracowników z szacunkiem, godnością i troską.
  • Wspierać naszych kandydatów w każdej przestrzeni, by czuli się pewnie.
  • Zapewnić pracownikom: bezpieczną podróż, legalne zatrudnienie oraz godne warunki życia.
  • Przyspieszyć integrację z nowymi kulturami i środowiskami pracy.
  • Pomagać naszym pracownikom zapewniając ciągłą możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.
540

Misja EWL

Kwestionujemy status quo dzisiejszego rynku pracy. Skutecznie przekształcamy krajobraz globalnej migracji i realnie niwelujemy różnice ekonomiczne między społeczeństwami.

Łagodzimy wyzwania i przeszkody, które stoją przed tysiącami rekrutowanych kandydatów na całym świecie. Służymy pomocą w podnoszeniu ich bezpieczeństwa oraz zdolności do samorealizacji przez pracę i naukę. Nasi klienci odnoszą korzyści z tego, że skupiamy się na znajdowaniu wykwalifikowanych pracowników dokładnie wtedy, gdy ich potrzeba.

grafika1

Nasze rozwiązania: platforma cyfrowa i bezproblemowy proces

EWL jest obecnie globalną, transgraniczną platformą pracy i rozległą siecią, która zapewnia miejsca pracy dla pracowników oraz zasoby ludzkie pracodawcom. Korzystamy z dedykowanej naszym działaniom technologii AI, która szybko i skutecznie opracowuje i dopasowuje ważne elementy czyli ludzi z ich umiejętnościami, doświadczeniem i potencjałem w żądanym zakresie oraz pracodawców z ich potrzebami. Dodatkowym atutem jest to, że przykładamy szczególną wagę do skomplikowanej płaszczyzny prawnej.

Jest to możliwe dzięki wnikliwej analizie danych i zdolności uczenia maszynowego, które znajduje właściwych kandydatów i automatyzuje proces rekrutacji.  Rozwiązanie jest łatwo dostępne za pomocą aplikacji mobilnej i internetowej, co obniża barierę dostępu dla nowych użytkowników i szybko zapewnia idealne dopasowanie dla wszystkich stron procesu.

Zastosowana technologia pozwoliła nam stworzyć cyfrowe środowisko, które w połączeniu z naszymi wartościami i standardami chroni pracowników stawiając ich w centrum procesu. Gwarantuje to wzajemne traktowanie się z szacunkiem, godnością i zaufaniem. Ten sam aspekt stanowi podstawę bezpieczeństwa i budowania wiarygodności w oczach innych interesariuszy, Klientów oraz władz lokalnych i rządów.

Projekt Platformy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej o projekcie
wartosci-EWL-1811x2560-ALL

Nasze wartości i nasi ludzie

W centrum naszej uwagi zawsze są ludzie. Jesteśmy firmą, którą buduje i rozwija różnorodność dzięki swoim pracownikom. Wielu z nich pokonało tysiące kilometrów, by pracować w nowym środowisku. Nasz zespół narodził się w wyniku największej masowej migracji na świecie. Ruch pracowników z Ukrainy do Polski objął kilka milionów osób w ciągu kilku ostatnich lat.

Zespół składa się z ludzi o otwartych umysłach, którzy zawsze stawiają Klienta na pierwszym miejscu. Wiedzą, że zmieniają życie ludzi i są tym podekscytowani. 

U podstaw naszych wartości leży kultura oparta na wierze we współpracę, otwartość i tolerancję w duchu kwestionowania status quo. Skupiamy się na wzroście nastawionym na ciągłą innowację i rozwój. Korzystamy z zaawansowanych technologii, ale zdajemy sobie sprawę, że to właśnie zaangażowanie naszych pracowników stanowi prawdziwą wartość i odróżnia nas od innych pod względem jakości, jaką dostarczamy naszym Klientom.

Przedsiębiorcze i otwarte podejście sprzyja nowym pomysłom. Koncentrujemy się na podnoszeniu jakości wprowadzanych rozwiązań przewidując zmiany, testując nowe pomysły i dostosowując się do potrzeb dynamicznego rynku. Struktura i procesy opracowywane są tak, by zmaksymalizować skalowalność, elastyczność i zapewnić zróżnicowanie w obliczu ciągle zmieniających się zagrożeń.

Dla EWL niezwykle ważna jest nowoczesna technologia, dlatego w pełni zdigitalizowaliśmy nasze sposoby pracy. Większość procesów odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej/internetowej. Dzięki temu nie potrzebujemy wielu biur, a te, które obecnie mamy są zielonymi miejscami pracy, edukacji i innowacji.

grafika2

Partnerstwa

EWL zdaje sobie sprawę, że optymalna skuteczność zależy od naszej zdolności do kompleksowego przewodzenia w krytycznych partnerstwach. Dotyczy to wszystkich: interesariuszy, pracowników, partnerów technologicznych, Klientów, władz lokalnych i rządów. W naszym podejściu jesteśmy zaufanymi, długoterminowymi partnerami. Szczycimy się tym, że jesteśmy w pełni zintegrowani z krajowymi urzędami pracy, z którymi współpracujemy w zakresie globalnej alokacji i przekwalifikowania bezrobotnych talentów.

Poszukujemy opartej na zaufaniu współpracy partnerskiej z naszymi Klientami w zakresie zarządzania rekrutacją.

Employees giving hands and helping colleagues to walk upstairs

Eliminowanie barier i dotrzymywanie obietnic

Naszym największym osiągnięciem jest wpływ na globalne zmiany przez wyciąganie tysięcy ludzi z ubóstwa lub po prostu pomaganie im w dokonaniu zmiany życia. Dzięki naszej rozległej sieci pomagamy rządom państw zmniejszyć bezrobocie i walczyć z wyzwaniami społecznymi w ich krajach. Jednocześnie zachęcamy firmy do inwestowania w krajach rozwijających się i do prowadzenia globalnej rekrutacji kandydatów na lokalny rynek pracy.