Kontakt EWL Group S.A.

Group 947

Dane identyfikacyjne Spółki EWL Group S.A.

Firma (nazwa spółki): EWL Group Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres: Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
KRS: 0001062482
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 7011108880
REGON: 523324404
Wysokość kapitału zakładowego: 117 340,00 zł, kapitał wpłacony w całości

Dokumenty spółki

Ogłoszenia o terminach Walnych Zgromadzeń wraz z porządkiem obrad

Porządki obrad poszczególnych Walnych zgromadzeń pojawią się po kliknięciu na wybraną datę

Wezwania i informacje dla akcjonariuszy

Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy dostępni dla akcjonariuszy pod adresem mailowym: biuro@ewl.com.pl

Skontaktuj się