EWL S.A. realizuje projekt WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO. Poddziałanie 1.1.1

„Platforma migracyjna wsparcia pracownika i pracodawcy z wykorzystaniem zaawansowanych metod optymalizacyjnych i rekomendacyjnych opartych o uczenie reprezentacji”.

Celem projektu jest opracowanie platformy do migracji transgranicznych wykorzystującej metody uczenia maszynowego do: maksymalizacji efektywność doboru pracownik-pracodawca, optymalizacji warunków ofert pracy, automatyzacji migracji pracowników (proces i integracja), w efekcie obniżenia ryzyka biznesowego dla stron.

Planowany okres realizacji projektu to 01-03-2021 do 30-11-2023.

Projekt zakłada opracowanie innowacyjnej platformy migracyjnej wspierającej pracowników i pracodawców zarówno na etapie rekrutacji jak i przez cały okres zatrudnienia, z wykorzystaniem zaawansowanych metod rekomendacyjnych opartych o uczenie reprezentacji.

Planowane efekty projektu to:

  1. Automatyzacja procesu dopasowania pracownika do optymalnej oferty pracy oraz dobór optymalnych pracowników do pracodawcy.
  2. Propozycja ścieżki rozwoju i kariery dla pracownika poprzez rekomendowanie szkoleń oraz certyfikatów pozwalających na zwiększenie umiejętności i kompetencji pracownika w danym obszarze.
  3. Automatyzacja procesu dopasowania pracowników do pracodawców z uwzględnieniem wybranych kryteriów oraz przestrzeganiu określonych ograniczeń (optymalizacja wielokryterialna).
  4. Automatyzacja ekstrakcji informacji z dokumentów osobistych takich jak paszport, czy wiza.
  5. Przyspieszenie wstępnych kroków rekrutacji, w tym chatbot umożliwiający zaawansowany kontakt pracownika z systemem oraz wyszukiwanie informacji niezbędnych do rozpoczęcia pracy.
  6. Automatyzacja procesów legalizacyjnych.

Rozwiązanie planowane jest dla dwóch kategorii odbiorców:

1. Odbiorców bezpośrednich:

• pracownicy migrujący
• pracodawcy
• agencje pracy oraz pośrednicy w rynku migracji

2. Odbiorców pośrednich:

• platforma jako “marketplace” dla instytucji i NGO wspierających integrację i podnoszenie kwalifikacji obcokrajowców poprzez kursy spec. i językowe
• władze lokalne, dzięki gromadzonej wiedzy i raportom udostępnianym pro publico bono (ciągłość działań EWL i Fundacji EWL) przez platformę (a tworzonym w oparciu o dane przetwarzane przez platformę) będą w posiadaniu najświeższej wiedzy na temat rynku pracy i wymagań/preferencji pracowników. Wspomoże to szybsze kreowanie lepiej dostosowanych instrumentów stymulujących rynek pracy.

Całkowita wartość projektu to 12 109 880,88 zł.
Dofinansowanie projektu z UE wynosi 8 519 344,64 zł.