EWL S.A. realizuje projekt WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO. Poddziałanie 1.1.1

„Platforma migracyjna wsparcia pracownika i pracodawcy z wykorzystaniem zaawansowanych metod optymalizacyjnych i rekomendacyjnych opartych o uczenie reprezentacji”.

Celem projektu jest opracowanie platformy do migracji transgranicznych wykorzystującej metody uczenia maszynowego do: maksymalizacji efektywność doboru pracownik-pracodawca, optymalizacji warunków ofert pracy, automatyzacji migracji pracowników (proces i integracja), w efekcie obniżenia ryzyka biznesowego dla stron.

Planowany okres realizacji projektu to 01-03-2021 do 30-11-2023.

Projekt zakłada opracowanie innowacyjnej platformy migracyjnej wspierającej pracowników i pracodawców zarówno na etapie rekrutacji jak i przez cały okres zatrudnienia, z wykorzystaniem zaawansowanych metod rekomendacyjnych opartych o uczenie reprezentacji.

Planowane efekty projektu to:

  1. Automatyzacja procesu dopasowania pracownika do optymalnej oferty pracy oraz dobór optymalnych pracowników do pracodawcy.
  2. Propozycja ścieżki rozwoju i kariery dla pracownika poprzez rekomendowanie szkoleń oraz certyfikatów pozwalających na zwiększenie umiejętności i kompetencji pracownika w danym obszarze.
  3. Automatyzacja procesu dopasowania pracowników do pracodawców z uwzględnieniem wybranych kryteriów oraz przestrzeganiu określonych ograniczeń (optymalizacja wielokryterialna).
  4. Automatyzacja ekstrakcji informacji z dokumentów osobistych takich jak paszport, czy wiza.
  5. Przyspieszenie wstępnych kroków rekrutacji, w tym chatbot umożliwiający zaawansowany kontakt pracownika z systemem oraz wyszukiwanie informacji niezbędnych do rozpoczęcia pracy.
  6. Automatyzacja procesów legalizacyjnych.

Rozwiązanie planowane jest dla dwóch kategorii odbiorców:

1. Odbiorców bezpośrednich:

• pracownicy migrujący
• pracodawcy
• agencje pracy oraz pośrednicy w rynku migracji

2. Odbiorców pośrednich:

• platforma jako “marketplace” dla instytucji i NGO wspierających integrację i podnoszenie kwalifikacji obcokrajowców poprzez kursy spec. i językowe
• władze lokalne, dzięki gromadzonej wiedzy i raportom udostępnianym pro publico bono (ciągłość działań EWL i Fundacji EWL) przez platformę (a tworzonym w oparciu o dane przetwarzane przez platformę) będą w posiadaniu najświeższej wiedzy na temat rynku pracy i wymagań/preferencji pracowników. Wspomoże to szybsze kreowanie lepiej dostosowanych instrumentów stymulujących rynek pracy.

Całkowita wartość projektu to 12 109 880,88 zł.
Dofinansowanie projektu z UE wynosi 8 519 344,64 zł.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).