Maria Kuzenko Opublikowano: 30.11.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
30.11.2021
Aktualności | Blog EWL

Przedłużenie pobytu w ruchu bezwizowym po 90 dniach

Jak przedłużyć pobyt w ruchu bezwizowym?

Jednym z najpopularniejszych sposobów na przekroczenie granicy strefy Schengen jest posiadanie paszportu biometrycznego. Takie rozwiązanie jest proste, ponieważ nie jest w tym przypadku wymagana wiza, by legalnie przebywać na terenie krajów Unii Europejskiej. Mimo wszystko program ruchu bezwizowego niesie ze sobą ograniczenia, które należy znać, żeby nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności za złamanie prawa.

W artykule omówimy informacje na temat ruchu bezwizowego i wszystkiego, co się z nim łączy. Sprawdzone zostaną przepisy regulujące okres przebywania cudzoziemców na terenie Polski w jego ramach. Zweryfikujemy także, jak wygląda przedłużenie pobytu w ruchu bezwizowym oraz jak liczyć wszystkie dni, żeby nie przekroczyć ustawowych terminów.

Co to jest ruch bezwizowy?

Ruchem bezwizowym nazywamy każde przekroczenie granicy przez imigranta, które się odbywa jedynie na podstawie ważnego paszportu biometrycznego. Dzięki temu nie jest wymagane posiadanie dodatkowych zezwoleń lub wiz dla przyjeżdżających do kraju. Trzeba natomiast pamiętać, że program ruchu bezwizowego uprawnia jedynie do legalnego pobytu w Polsce i nie zwalnia z obowiązku posiadania pozwolenia na pracę. Osoby chcące podjąć pracę na terenie Polski, muszą uzyskać stosowne dokumenty, a posiadanie paszportu biometrycznego nie jest wystarczające.

Prawo pobytu w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego zostało dopuszczone dla obywateli Ukrainy od 11 czerwca 2017 roku. Od tego momentu, posiadając paszport biometryczny, czyli dokument tożsamości pozwalający na identyfikację danej osoby na podstawie jej unikalnych cech np. linii papilarnych, można przekroczyć granicę i legalnie przebywać w Polsce.

Przepisy jasno określają okresy, w których osoba może przebywać na terenie strefy Schengen bez wizy. Kolejnym ważnym punktem, który należy spełnić, by móc przekroczyć granicę jest brak odmowy wjazdu na terytorium kraju. W takim przypadku dana osoba nie może w ogóle przekroczyć polskiej granicy. Tak samo inne wymagane warunki muszą zostać spełnione. Te warunki to:

 • posiadanie uzasadnionego celu przyjazdu,
 • posiadanie środków finansowych pozwalających na podstawowe wydatki,
 • przedstawienie planu pobytu w kraju.

Nie podając powyższych informacji, funkcjonariusze Straży Granicznej mogą odmówić wjazdu do Polski.

Prawo pobytu w Polsce dla obcokrajowców

Program ruchu bezwizowego dopuszcza przebywanie na terenie Polski przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Obcokrajowiec posiada w tym przypadku jedynie prawo pobytu w Polsce i innych krajach należących do strefy Schengen. Każde przekroczenie granicy jest dokumentowane stemplem na paszporcie, dlatego nie ma możliwości ominięcia tego limitu.

Jeżeli dana osoba zdecyduje się na podjęcie pracy w Polsce, musi udokumentować legalność swojego pobytu. W tym celu pracodawca ma obowiązek skontrolować paszport oraz wykonać kopię pieczątki, która wskazuje termin wjazdu na terytorium kraju. Tylko spełniając te warunki, może zostać zawarta umowa, która będzie podstawą do rozpoczęcia wykonywania pracy. Ruch bezwizowy jest szybkim sposobem na uzyskanie możliwości legalnego zatrudnienia, ale mimo wszystko należy spełnić szereg innych wymogów.

Jak liczyć 90 dni w ruchu bezwizowym

Wiele osób zastanawia się, jak liczyć 90 dni w ruchu bezwizowym. Odpowiedź jest prosta. W ciągu 180 dni cudzoziemiec nie może przebywać na terenie kraju dłużej niż 90 dni. Co ważne, do puli wykorzystanych dni wliczają się również pojedyncze dni, w ciągu których obcokrajowiec był na terenie Polski. Strażnicy graniczni nie biorą pod uwagę jedynie okresu pobytu, który był legalizowany na podstawie wizy lub innego zezwolenia długoterminowego.

Konsekwencją niedotrzymania terminów jest wydanie zakazu wjazdu na teren strefy Schengen. W rezultacie taka osoba traci całkowicie prawo pobytu w Polsce. Niemożliwe staje się również przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego. Ponadto kraje są upoważnione do zastosowania innych kar administracyjnych.

Przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego

Przedłużenie pobytu w ruchu bezwizowym jest możliwe dla obywateli poniższych krajów:

 • Brazylia,
 • Argentyna,
 • Chile,
 • Urugwaj,
 • Honduras,
 • Kostaryka,
 • Nikaragua,
 • Singapur.

Jest to możliwe dzięki podpisanym między tymi krajami umowami międzynarodowymi. Przedłużenie pobytu w ruchu bezwizowym jest możliwe na kolejne 90 dni i jest odnotowywane w paszporcie. Decyzja poprzedzona jest złożeniem przez zainteresowaną osobę wniosku z uzasadnieniem. Taki dokument należy zanieść do urzędu nie później niż ostatniego dnia legalnego pobytu.

Warto zwrócić uwagę, że przedłużenie pobytu w ruchu bezwizowym może być wykonane jednokrotnie. Pomimo że przepisy mogą się wydawać łatwe i zrozumiałe, mogą pojawić się problemy przy ich interpretacji. Aby uniknąć wszelkich niejasności, zachęcamy do kontaktu z doświadczonymi doradcami EWL Group. Udzielą oni wyczerpujących wyjaśnień w sprawie programu ruchu bezwizowego i legalizacji pobytu obcokrajowców na terenie Polski.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Maria Kuzenko
Maria Kuzenko

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową