Opublikowano: 15.04.2024
Autor wpisu:Szymon Bryzek
Szymon Bryzek
15.04.2024
Aktualności

Praca, kadry, migracje, zatrudnianie cudzoziemców – tygodniowy przegląd EWL (9 – 15 kwietnia)

tygodniowy przegląd EWL (9-15 lutego)

Jako lider rynku zatrudnienia staramy się obserwować wszystkie zmiany dotyczące sektora pracy tymczasowej, wynajmu pracowników i zagadnień kadrowych. By przybliżyć Państwu najważniejsze informacje i prognozy, co poniedziałek publikujemy skrót najistotniejszych informacji z minionego tygodnia, który pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie obecnych trendów panujących na rynku pracy i przygotowanie się na nadchodzące zmiany.   


Najciekawsze informacje: 9 – 15 kwietnia 2024 roku 


Wzrasta udział cudzoziemców na polskim rynku pracy   

Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie pracujących wzrósł o 1,4 pkt proc. od stycznia 2022 roku do 6,6% na koniec października 2023 roku – poinformował 9 kwietnia Dziennik Gazeta Prawna, powołując się na najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). 

Według GUS na koniec października zeszłego roku w Polsce legalnie pracowało 1 013,3 tys. Cudzoziemców. W tej liczbie 395,2 tys. stanowili cudzoziemcy realizujący umowy cywilnoprawne. 

Obcokrajowcy wykonujący pracę w październiku 2023 roku pochodzili z ponad 150 państw. Niezmiennie najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy, których na koniec października 2023 roku było 697,9 tys. osób. GUS podkreśla jednak, że ich udział w ogólnej liczbie cudzoziemców wykonujących pracę zmniejszył się w stosunku do stycznia 2022 roku o 4,4 pkt proc.  


Polska z drugim najniższym bezrobociem w UE 

Według danych Eurostatu w lutym stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,9% – podał rządowy portal gov.pl. 

Zgodnie z wyliczeniami Eurostatu poziom stopy bezrobocia dla całej Unii Europejskiej wyniósł 6%, zaś dla strefy euro – 6,5%. Szacowana liczba osób bezrobotnych wyniosła odpowiednio 13,25 mln w krajach UE oraz 11,1 mln w strefie euro. Na pierwszym miejscu z bezrobociem na poziomie 2,6% znalazły się Czechy, a na trzecim – Słowenia ze stopą bezrobocia wynoszącą 3,1%. 

Jak wynika z danych Eurostatu, stopa bezrobocia w Polsce w lutym 2024 roku wyniosła 2,9 % – tyle samo co przed miesiącem, była jednak o 0,2 pkt proc. wyższa niż w lutym ubiegłego roku. Liczba bezrobotnych wyniosła 517 tys. wobec 523 tys. w styczniu tego roku. W porównaniu z zeszłym rokiem odnotowano jednak wzrost o około 43 tys. (z 474 tys.). 


Uzbekistan planuje reformy, które ułatwią migrację 

Władze w Taszkencie zapowiadają reformy, które pozwolą na znalezienie nowych miejsc pracy dla Uzbeków poza granicami kraju, w tym także w Polsce – poinformował 12 kwietnia portal WNP.pl. 

W Uzbekistanie działa Agencja ds. Zagranicznej Migracji Zarobkowej, która w ciągu ostatnich dwóch lat zorganizowała pracę w krajach rozwiniętych dla około 70 tys. osób. W ramach reform planowane jest zwiększenie jej znaczenia, m.in.: poprzez nadanie szefowi tego podmiotu rangi wiceministra. Dodatkowo migranci będą mogli korzystać całodobowych infolinii. Przy Agencji ds. Zagranicznej Migracji Zarobkowej zostanie otwarty ośrodek nauczania języków obcych i ukierunkowanego przygotowania do pracy. 

Planowane zmiany uzbeckiego systemu wsparcia migracji będą dotyczyć także Polski. W Ambasadzie Uzbekistanu w Warszawie ma zacząć działać attaché, który zajmie się właśnie kwestiami dotyczącymi migracji. 

Szymon Bryzek

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową