Opublikowano: 06.05.2024
Autor wpisu:Szymon Bryzek
Szymon Bryzek
06.05.2024
Aktualności

Praca, kadry, migracje, zatrudnianie cudzoziemców – tygodniowy przegląd EWL (30 kwietnia – 6 maja)

przeglad

Jako lider rynku zatrudnienia staramy się obserwować wszystkie zmiany dotyczące sektora pracy tymczasowej, wynajmu pracowników i zagadnień kadrowych. By przybliżyć Państwu najważniejsze informacje i prognozy, co poniedziałek publikujemy skrót najistotniejszych informacji z minionego tygodnia, który pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie obecnych trendów panujących na rynku pracy i przygotowanie się na nadchodzące zmiany.   


Najciekawsze informacje: 30 kwietnia – 6 maja 2024 roku 


Eurostat: Polska z najniższą stopą bezrobocia w UE

Stopa bezrobocia w marcu, po dostosowaniu sezonowym, wyniosła w Polsce 2,9%. Jest to najniższy wynik w Unii Europejskiej – poinformował 3 maja portal PolskieRadio24.pl, powołując się na najnowsze dane Eurostatu. 

Stopę bezrobocia na poziomie 2,9% w marcu oprócz Polski odnotowały jeszcze Czechy. Wskaźnik dla całej UE w marcu 2024 roku wyniósł 6% w porównaniu z 6,1% miesiąc wcześniej. Eurostat szacuje, że w marcu 2024 roku bezrobotnych było w UE 13,258 mln osób, z czego 11,087 mln w strefie euro. 

Dane te oznaczają, że w porównaniu z lutym 2024 roku bezrobocie spadło o 74 tys. w UE i o 94 tys. w strefie euro. W porównaniu z marcem 2023 roku bezrobocie w UE wzrosło o 175 tys., a w strefie euro spadło o 51 tys. 


GUS: Polska gospodarka odnotowała ponad 15 mln zatrudnionych

Jesienią ubiegłego roku liczba pracujących w gospodarce narodowej przekraczała 15 mln – poinformował 30 kwietnia portal Interia.pl, powołując się na najnowsze dane GUS. 

Zgodnie z analizami Głównego Urzędu Statystycznego na koniec listopada 2023 roku w gospodarce narodowej było 15166,5 tys. pracujących. Średnia wieku wyniosła 42,6 lat, zaś mediana 42 lata. Wskaźniki te były podobne dla kobiet i mężczyzn  

Wśród ogółu pracujących w gospodarce narodowej większą część stanowili mężczyźni. W końcu listopada 2023 roku ich udział wyniósł 52,9%, jednak struktura płci jest zróżnicowana ze względu na ich miejsca zamieszkania. Przewaga kobiet wśród pracujących występowała głównie w największych miastach Polski i gminach je otaczających. Im dalej od nich, tym ich udział był relatywnie mniejszy. 

Najwięcej (prawie 2,8 mln) pracujących w gospodarce narodowej skupionych było w przetwórstwie przemysłowym (18,4% ogółu pracujących). Druga pod względem liczby pracujących sekcja – “Handel; naprawa pojazdów samochodowych” skupiała 14,7% ogółu pracujących. 


Niemcy: Na koniec 2023 roku ponad 419 tys. obcokrajowców posiadało zezwolenie na pracę 

Liczba cudzoziemców posiadających zezwolenia na pobyt czasowy w celu zatrudnienia w Niemczech była na koniec 2023 roku najwyższa w historii – podał 3 maja portal SchengenVisaInfo.com. 

Zgodnie z danymi niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego, na koniec 2023 roku w kraju odnotowanych było ponad 419 tys. cudzoziemców posiadających zezwolenie na pracę. Liczba ta stanowi gwałtowny wzrost w porównaniu z 2007 rokiem, kiedy to tylko ponad 76 tys. cudzoziemców było uprawnionych do prac w Niemczech. Analitycy urzędu twierdzą, że liczba migrantów zarobkowych przybywających do Niemiec z krajów spoza UE w celu podjęcia pracy stale rośnie od 2010 roku. 

Jak pokazują dane, pod koniec 2023 roku łącznie ponad 113 tys. cudzoziemców było posiadaczami niebieskiej karty UE w Niemczech. Dokument ten jest wydawany wysoko wykwalifikowanym pracownikom zagranicznym oraz uprawnia do pobytu w UE w celu podjęcia zatrudnienia.  

Szymon Bryzek

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową