Opublikowano: 29.11.2021
Autor wpisu:Szymon Bryzek
Szymon Bryzek
29.11.2021
Aktualności

Praca, zatrudnianie cudzoziemców, kadry – tygodniowy przegląd EWL ( 23 – 29 listopada)

Agencja pracy tymczasowej EWL

Jako lider rynku zatrudnienia staramy się obserwować wszystkie zmiany dotyczące sektora pracy tymczasowej, wynajmu pracowników i zagadnień kadrowych. By przybliżyć Państwu najważniejsze informacje i prognozy, co poniedziałek publikujemy skrót najistotniejszych informacji z minionego tygodnia, który pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie obecnych trendów panujących na rynku pracy i przygotowanie się na nadchodzące zmiany. 


Najciekawsze informacje: 23 – 29 listopada 2021 roku


GUS: Bezrobocie w Polsce wciąż spada 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku 2021 roku wyniosła 5,5%, wobec 5,6% we wrześniu – o tym 25 listopada poinformował portal Interia.pl powołując się na najnowszy Biuletyn Statystyczny GUS 

Zgodnie z danymi podanymi przez GUS liczba bezrobotnych zarejestrowanych w polskich urzędach pracy wyniosła w październiku 2021 roku 910,9 tys. osób, wobec 934,7 tys. osób we wrześniu. Powyższe dane są zgodne z szacunkami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które wcześniej informowało o szacunkach dotyczących spadku bezrobocia w październiku. 

Popyt na pracę w krajowej gospodarce pozostaje silny, na co wskazuje m.in. stale rosnąca liczba pracujących legalnie obcokrajowców – ocenili cytowani przez portal analitycy banku PKO BP. 


Już niemal 900 tys. obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS 

Liczba cudzoziemców pracujących w Polsce i odprowdzających składki do ZUS osiągnęła pod koniec października kolejny rekord – poinformował 23 listopada portal Bankier.pl powołując się na dane ZUS. Zgodnie z tymi danymi co dwudziesty pracownik lub przedsiębiorca pracujący w Polsce to obcokrajowiec. 

Liczba ubezpieczonych cudzoziemców na koniec października 2021 roku wyniosła 871,7 tys. wobec ponad 846,4 tys. na koniec września i blisko 833 tys. na koniec sierpnia. Rok temu na koniec października liczba ta wynosiła 720 tys.  

Wśród ubezpieczonych w Polsce obcokrajowców dominują obywatele Ukrainy – na koniec października ubezpieczonych w ZUS było blisko 635 tys. obywateli tego kraju, zaś rok temu – 547,4 tys.   


Europosłowie planują ułatwić legalną migrację zarobkową do UE 

Parlament Europejski wezwał do stworzenia nowych przepisów UE, które ułatwiłby legalną migrację zarobkową do krajów Unii Europejskiej – podał portal Prawo.pl. 

Europosłowie dążą do stworzenia systemu ułatwiającego przyjmowania nisko i średnio wykwalifikowanych pracowników spoza UE, m.in. poprzez wspólne zasady uznawania ich umiejętności i kwalifikacji. Postulują również ułatwienie legalnej migracji do UE przedsiębiorcom poprzez wprowadzenie ogólnounijnego systemu wjazdu i pobytu dla osób pragnących założyć działalność gospodarczą.  

Ponadto eurodeputowani zgodzili, aby Komisja Europejska podjęła pracę nad stworzeniem pięcioletnich wiz wielokrotnego wjazdu, pozwalających na wizyty do 90 dni rocznie. Zdaniem europosłów, również liczba lat wymaganych do uzyskania unijnego zezwolenia na pobyt długoterminowy powinna zostać skrócona z pięciu do trzech.  

Źródło: prawo.pl

Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje o rynku pracy tymczasowej?

Zapisz się do Newslettera EWL by otrzymywać wiadomości prosto na swoją skrzynkę mailową.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).