Opublikowano: 29.04.2024
Autor wpisu:Szymon Bryzek
Szymon Bryzek
29.04.2024
Aktualności

Praca, kadry, migracje, zatrudnianie cudzoziemców – tygodniowy przegląd EWL (22 – 29 kwietnia)

tygodniowy przegląd EWL (9-15 lutego)

Jako lider rynku zatrudnienia staramy się obserwować wszystkie zmiany dotyczące sektora pracy tymczasowej, wynajmu pracowników i zagadnień kadrowych. By przybliżyć Państwu najważniejsze informacje i prognozy, co poniedziałek publikujemy skrót najistotniejszych informacji z minionego tygodnia, który pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie obecnych trendów panujących na rynku pracy i przygotowanie się na nadchodzące zmiany.   


Najciekawsze informacje: 22 – 29 kwietnia 2024 roku 


Kto zastąpi obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy?

Ukraiński rząd przyjął ustawę mobilizacyjną, która ma wymusić rejestrację wojskową wszystkich obywateli Ukrainy w wieku poborowym (18–60 lat), nawet tych znajdujących się poza granicami kraju – poinformował 25 kwietnia portal Rzeczpospolita.  

Zmiana ta nie pozostanie bez wpływu na polski rynek pracy, bowiem aż 93% pracujących legalnie w Polsce ukraińskich mężczyzn jest w wieku 20–59 lat, co oznacza, że obejmą ich przepisy nowej ustawy. Zgodnie z badaniami EWL większość z pracujących w Polsce ukraińskich mężczyzn przyjechała tu w celach zarobkowych jeszcze przed rosyjską agresją. 

– Decyzja władz w Kijowie nie ułatwi życia ukraińskim migrantom ekonomicznym w Polsce, a jej negatywne skutki może też odczuć polski rynek pracy – ocenia Rafał Mróz, dyrektor operacyjny agencji zatrudnienia EWL Group. 

Warto dodać, że wakaty, szczególnie w mniej atrakcyjnych dla Polaków branżach, coraz częściej wypełniają cudzoziemcy. Nadal są to w większości Ukraińcy, których liczba w rejestrach ZUS doszła pod koniec marca do 762,2 tys., o ponad 20 tys. więcej niż rok wcześniej. 


W ciągu 13 lat wskaźnik zatrudnienia w naszym kraju rósł niemal najszybciej w całej Unii Europejskiej

Pomiędzy 2010 a 2023 rokiem Polska awansowała z 23. na 14. miejsce w UE po względem odsetka osób pracujących w gospodarce – poinformował 27 kwietnia Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. 
 
Zgodnie z opracowanymi przez Kubisiaka danymi w ciągu 13 lat wskaźnik zatrudnienia w naszym kraju rósł niemal najszybciej w całej Unii Europejskiej. W 2023 roku wyniósł 77,9%, zaś średnia dynamika zmian dla UE (+8,3 pkt proc) była niemal dwa razy niższa niż w przypadku Polski (+15,7 pkt proc.). Oznacza to, że w ciągu 20 lat od wstąpienia naszego kraju do UE nie tylko odnotowaliśmy spadek stopy bezrobocia, ale również w 2020 roku udało się osiągnąć wynik powyżej średniej w zakresie odsetka osób pracujących. 

Dodatkowo ekspert w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej podkreślił, że choć wyniki te są powodem do radości, to polscy pracodawcy powinni skupiać się na aktywizacji grup, które dziś są zbyt często bierne. 


Migranci odpowiedzialni za wzrost gospodarczy w Hiszpanii

Imigranci, głównie z Ameryki Łacińskiej, obsadzają około 64% nowych miejsc pracy i odpowiadają za połowę wzrostu gospodarczego Hiszpanii w 2023 roku poinformował 24 kwietnia portal Infomigrants.net. 

Wzrost gospodarczy Hiszpanii przewyższa wyniki jej europejskich sąsiadów, w czym pomaga imigrancka siła robocza wypełniająca luki na rynku pracy. Dane hiszpańskiego urzędu statystycznego pokazują, że ogólny wzrost PKB w tym kraju w 2023 roku wyniósł około 2%, przewyższając wzrost w strefie euro, który zatrzymał się na poziomie około 0,7%. 

Jednym z czynników odpowiadających za wyniki gospodarcze Hiszpanii jest, obok zmian w zakresie   cyfryzacji i wzrostu inwestycji i konsumpcji prywatnej, napływ pracowników z Ameryki Łacińskiej. Według danych Funcas, madryckiego think tanku gospodarczego, imigranci obsadzili 64% nowych miejsc pracy i są odpowiedzialni połowę wzrostu gospodarczego Hiszpanii w 2023 roku.  

Szymon Bryzek

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową