Opublikowano: 02.09.2021
Autor wpisu:Michał Kłosowski
Michał Kłosowski
02.09.2021
Aktualności | Blog EWL

Outsourcing procesów a praca tymczasowa

Usługi outsourcingu pracowniczego dla pracowników tymczasowych

Outsourcing w nie jest pojęciem tożsamym z pracą tymczasową. Warto o tym pamiętać, szczególnie, że PIP czy ZUS często kontrolują przedsiębiorstwa zawierające umowy outsourcingowe, sprawdzając czy kontrakt nosi znamiona faktycznego czy pozornego kontraktu outsourcingowego.

Pojęcie pracy tymczasowej szeroko omówione zostało przez Dyrektora ds. Sprzedaży Renatę Ostrowską w artykule “Praca tymczasowa – definicja, regulacje, wady i zalety“. W dzisiejszym artykule skupię się na pojęciu outsourcingu.

Outsourcing procesów – co to jest?

Outsourcing procesów, zwany także outsourcingiem usług, polega na wydzieleniu części biznesu i oddaniu jej w całości do realizacji i pod zarządzanie zewnętrznemu podmiotowi. Najczęściej przedsiębiorstwa przekazują „na zewnątrz” procesy kadrowe i płacowe, związane np. z naliczaniem wynagrodzeń czy usługami IT.

Coraz częściej można też spotkać się z outsourcingiem produkcyjnym czy logistycznym, gdzie za część procesu (np. pakowania czy kontroli jakości) odpowiada firma zewnętrzna.

Do największych zalet outsourcingu należą:

  • Optymalizacja budżetu – rozliczenie ze zleceniobiorcą odbywa się za wykonane zadanie (np. ilość przygotowanych zestawów), koszty związane z zatrudnieniem pracowników skierowanych do realizacji zadań są po stronie outsourcera
  • Brak ograniczeń czasowych – czas zatrudnienia pracowników do realizacji zadań outsourcingowych nie jest ograniczony przepisami prawa
  • Oszczędność zasobów własnych – brak konieczności rekrutacji pracowników i zarządzania nimi powoduje, że pracownicy działów HR czy managerowi odpowiedzialni za produkcję czy logistykę mogą skupić się na innych zadaniach
  • Wyższa efektywność procesów – dzięki dostępowi do know – how i wiedzy branżowej, a także „świeżemu” spojrzeniu zleceniobiorcy na realizowaną usługę
  • Możliwość skupienia się na core-business – dzięki powierzeniu procesów pobocznych do realizacji na zewnątrz przedsiębiorstwo zyskuje czas i zasoby niezbędne do dalszego rozwoju

Umowa outsourcingu – co powinna zawierać?

Outsourcing jest pojęciem nienazwanym, co oznacza, że w odróżnieniu do pracy tymczasowej, nie definiują go szczegółowo przepisy prawa. Do umów outsourcingowych stosuje się przepisy przewidziane w kodeksie cywilnym. W umowie wskazany jest więc zleceniodawca, czyli firma zlecająca na zewnątrz realizację usługi (inaczej insourcer), oraz zleceniobiorca – podmiot, który podejmuje się wykonania zadań określonych w umowie (outsourcer).

Umowa outsourcingu powinna zawierać w swojej treści zakres działań outsourcera, sposób ich wykonania oraz rozliczania, a także wskaźniki jakościowe bądź ilościowe, na podstawie których insourcer może zweryfikować w jaki sposób zleceniobiorca wywiązuje się z powierzonej mu pracy.

Ponadto warto wskazać, że pomiędzy pracownikami firmy zewnętrznej, zatrudnionymi w celu realizacji usługi, a zleceniodawcą nie zachodzi żaden stosunek podporządkowania. Za rekrutację, zatrudnienie oraz jego formę, a także kontrolę, nadzór nad realizacją zadań, jak i kierownictwo odpowiada zleceniobiorca.

Przedsiębiorca nie ma możliwości wpływania na sposób realizacji zadań, nie może także wydawać konkretnych instrukcji jak powinien przebiegać proces, może jednak oczekiwać konkretnych efektów końcowych.

Outsourcing z Ukrainy

Firmy świadczące usługi outsourcingu mogą zatrudniać do realizacji zadań także obywateli krajów trzecich. Coraz częściej outsourcing realizowany jest w oparciu o pracowników z Ukrainy. Dzięki silnej motywacji do pracy i elastyczności pracownicy zza wschodniej granicy stanowią niejednokrotnie trzon zespołów produkcyjnych czy logistycznych.

Agencje pracy świadczące usługi outsourcingu dbają o pełną legalność zatrudnienia, zapewniają zakwaterowania i wspierają w procesie integracji z nowym środowiskiem pracy.

Kto realizuje usługi outsourcingu?

Outsourcingiem zajmują się zwykle wyspecjalizowane agencje pośrednictwa pracy. Dzięki ich znajomości rynku, wiedzy z zakresu zarządzania personelem, a także doświadczeniu i bogatemu know-how z różnych dziedzin, agencje mają możliwość prowadzenia usług związanych z outsourcingiem w branżach produkcyjnych czy logistycznych.

Bardzo często firmy zajmujące się outsourcingiem mają dedykowane linie biznesowe pod poszczególne procesy outsourcingowe (np. linia dedykowana tylko i wyłącznie dla firm logistycznych. Przekazując organizację konkretnego procesu, rekrutację oraz planowanie pracy, a także kontrolę i zarządzanie profesjonalnej agencji przedsiębiorstwo nie tylko może skupić się na rozwoju i realizacji głównych celów biznesowych, ale także zyskuje gwarancje stałego dążenia do podnoszenia efektywności procesów, od której zależy w końcu końcowy zysk zleceniobiorcy.

Outsourcing procesów - korzyści dla biznesu

Rozważasz skorzystanie z usługi outsourcingu procesów?

Dowiedz się jakie daje korzyści i dlaczego warto wybrać tę formę współpracy.

Michał Kłosowski

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową