Anna Michałowska z agencji zatrudnienia EWL Group Opublikowano: 20.08.2021
Autor wpisu:Anna Michałowska
Anna Michałowska z agencji zatrudnienia EWL Group
Anna Michałowska
20.08.2021
Aktualności | Blog EWL

Obsługa kadrowa pracowników tymczasowych – kluczowe kwestie

Usługi kadrowo-płacowe pracwoników tymczasowych EWL

Zatrudnienie pracowników wiąże się z koniecznością organizacji i zaplanowania w czasie procesów rekrutacyjnych oraz administracyjno – kadrowych. Prowadzenie kadr i płac wymaga od przedsiębiorstwa zaangażowania pracowników do działu HR, przeprowadzania dla nich cyklicznych szkoleń z zakresu prawa pracy czy legalizacji zatrudnienia obcokrajowców, a także zakupu profesjonalnych platform do zarządzania personelem i rozliczania czasu pracy

Firmy decydujące się na korzystanie z elastycznych form zatrudnienia, takich jak praca tymczasowa, mają znacznie mniej obowiązków związanych z obsługą kadrowo – płacową.

Obsługa kadrowa pracowników tymczasowych – zadania agencji pracy tymczasowej

Leasing pracowników pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z funkcjonowaniem działów administracyjnych wewnątrz firmy. Znaczną część obowiązków wynikających z zatrudnienia personelu tymczasowego przejmuje bowiem na siebie agencja pracy tymczasowej. Do zadań agencji należy m.in.:

  • Prowadzenie akt osobowych oraz ich późniejsza archiwizacja
  • Rozliczanie czasu pracy i wypłata wynagrodzeń
  • Odprowadzanie składek do ZUS oraz uiszczanie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego
  • Wystawianie wszelkiego rodzaju zaświadczeń oraz świadectw pracy
  • Nadzór nad terminowością badań lekarskich pracowników tymczasowych
  • Tworzenie raportów na potrzeby sprawozdawczości dla Klienta
  • Legalizacja pracy i pobytu obcokrajowców, a często także zapewnienie zakwaterowania oraz wsparcie w procesie integracji z lokalnym środowiskiem

Agencja pracy zatrudnia i systematycznie szkoli specjalistów odpowiedzialnych za sprawy administracyjno–kadrowe. Dzięki temu klient zyskuje pewność, że proces zatrudnienia przebiega zgodnie z zasadami prawa, a rozliczenia pracowników dokonywane są z niezbędną starannością.

Obsługa kadrowa pracowników tymczasowych – na czym polegają zadania pracodawcy użytkownika

Zdecydowanie mniej obowiązków związanych z obsługą kadrową pracowników tymczasowych wynika dla pracodawcy korzystającego z elastycznych form zatrudnienia niż to ma miejsce w przypadku regularnej umowy o pracę. Zadania przedsiębiorcy korzystającego z usługi pracy tymczasowej, zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, sprowadzają się głównie do kwestii związanych z BHP.

O ile umowa między podmiotami nie stanowi inaczej, to pracodawca użytkownik odpowiedzialny jest za dostarczenie pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, które są niezbędne do wykonywania pracy.

Po stronie pracodawcy jest także ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach, które ma zamiar powierzyć pracownikom tymczasowym, a także przeprowadzenie wstępnych i okresowych szkoleń BHP/

Ponadto pracodawca użytkownik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy dla pracowników tymczasowych oraz terminowego przekazywania jej do agencji, w celu rozliczenia wynagrodzenia należnego zatrudnionym.

Ile kosztuje obsługa kadrowa pracowników tymczasowych?

Obsługa kadrowa pracowników wiąże się z kosztami zatrudnienia nie tylko osób operacyjnych, pracowników produkcji czy logistyki, ale także członków zespołów administracyjnych i kadrowych. Ponadto osoby zatrudnione w dziale kadr i płac powinni przechodzić cykliczne szkolenia z zakresu prawa pracy oraz, w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających obcokrajowców, także z legalizacji zatrudnienia cudzoziemców.

Dodatkowym kosztem dla firmy są także specjalistyczne programy wspierające procesy rozliczania czasu pracy i prowadzenia akt osobowych, a także koszty archiwizacji dokumentów administracyjnych i rozliczeniowych. Obsługa kadrowo-płacowa pracowników tymczasowych spoczywa w głównej mierze na agencji pracy tymczasowej.

To po stronie agencji są zadania związane z rekrutacją pracowników, przygotowaniem umów, świadectw pracy i zaświadczeń o zarobkach, kontrolowanie aktualności badań lekarskich, czy przygotowywanie deklaracji podatkowych. To również agencja prowadzi akta osobowe, archiwizuje je, a także rozlicza czas pracy, wypłaca wynagrodzenia i opłaca należne składki społeczne.

Dla przedsiębiorstwa współpraca ze sprawdzoną agencją pośrednictwa pracy oznacza uwolnienie zasobów własnych, bezpieczeństwo prawne, znaczną oszczędność czasu oraz prostsze planowanie i kontrolę kosztów.

Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje o rynku pracy tymczasowej?

Zapisz się do Newslettera EWL by otrzymywać wiadomości prosto na swoją skrzynkę mailową.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).