Opublikowano: 03.01.2022
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
03.01.2022
Aktualności

Praca, zatrudnianie cudzoziemców, kadry – tygodniowy przegląd EWL (28 grudnia – 3 stycznia)

Jako lider rynku zatrudnienia staramy się obserwować wszystkie zmiany dotyczące sektora pracy tymczasowej, wynajmu pracowników i zagadnień kadrowych. By przybliżyć Państwu najważniejsze informacje i prognozy, co poniedziałek publikujemy skrót najistotniejszych informacji z minionego tygodnia, który pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie obecnych trendów panujących na rynku pracy i przygotowanie się na nadchodzące zmiany. 


Najciekawsze informacje: 28 grudnia 2021 roku – 3 stycznia 2022 roku 


Eksperci w 2022 roku prognozują spadek bezrobocia oraz wzrost PKB i płac

Na koniec 2022 roku bezrobocie wyniesie 5-5,1%, a dynamika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach może sięgnąć w skali roku 7%  o prognozach Konfederacji Lewiatan poinformował 29 grudnia portal Prawo.pl. 

“W kolejnych miesiącach możemy się spodziewać dalszego spadku liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, aczkolwiek dynamika tych zmian nie będzie już tak znacząca jak w tym roku. Na koniec 2022 roku bezrobocie może wynieść 5-5,1%” – stwierdziła Monika Fedorczuk, ekspertka ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan. Podkreśliła również, że szansą na uzupełnienie braku pracowników na rynku pracy są migranci zarobkowi, szczególnie z krajów za wschodnią granicą Polski.  

Niemniej optymistyczne prognozy dotyczą wzrostu PKB w Polsce. Zdaniem Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan, cytowanego na łamach portalu Money.pl, rok 2021, według przewidywań, zakończymy ze wzrostem PKB na poziomie 6,2%. Natomiast w 2022 roku PKB powinien wzrosnąć średnio o 4,1%. “Zdecydowanie lepiej zapowiada się pierwsza połowa roku aniżeli jego końcówka” – uważa ekspert.  


Prognoza: W 2022 roku w gospodarce pojawi się około 80 tys. nowych etatów 

Wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 4,3% w 2022 roku i 4,5% w 2023 roku. Prognoza zakłada uzyskanie porozumienia w sprawie Krajowego Planu Odbudowy – podał 21 grudnia Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). 

Zgodnie z przewidywaniami ekonomistów z PIE, w nadchodzących latach czeka nas dalszy wzrost zatrudnienia. W 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego powinna spaść do poziomu 5%, tym samym głównym wyzwaniem nadchodzących lat będzie inflacja, która w 2022 roku może wynieść średnio około 7,3%. Należy jednak spodziewać się dalszego wzrostu zatrudnienia.  

“Prognozujemy też dalszy wzrost liczby pracujących – w gospodarce pojawi się około 80 tys. nowych etatów głównie w sektorze usług – oznacza to wzrost o ok. 0,6% względem III kw. 2021 roku. Wyzwaniem dla rynku pracy będzie niedobór pracowników. Dane GUS wskazują, że odsetek osób długotrwale niepracujących w relacji do bezrobotnych jest najwyższy od początku 2018 roku i ciągle rośnie” – podsumował Jakub Rybacki, analityk zespołu makroekonomii PIE. 


GUS odnotowuje wzrost ruchu granicznego 

W III kwartale 2021 roku, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, odnotowano wzrost ruchu granicznego cudzoziemców o 8,8%, a Polaków o 13,6%.  podał GUS w opublikowanym 27 grudnia raporcie “Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2021 roku”. 

W III kwartale 2021 roku liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 62,3 mln, co stanowi wynik wyższy zarówno w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, jak i z II kwartałem 2021 roku.  

W strukturze ruchu granicznego na granicy lądowej największy udział miały przekroczenia odcinka granicy z Niemcami (55,0%), Czechami (23,4%), Słowacją (12,0%), Ukrainą (4,9%), Litwą (3,4%), Białorusią (1,2%) i Rosją (0,1%). Na odcinkach lądowej granicy Polski dominowali przede wszystkim obywatele kraju sąsiadującego, na przykład: na granicy z Ukrainą – obywatele Ukrainy (92,6%), na granicy z Białorusią – obywatele Białorusi (81,1%), a na granicy z Rosją – obywatele Rosji (59,1%). 

Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje o rynku pracy tymczasowej?

Zapisz się do Newslettera EWL by otrzymywać wiadomości prosto na swoją skrzynkę mailową.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).