Opublikowano: 18.03.2024
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
18.03.2024
Aktualności

Praca, kadry, migracje, zatrudnianie cudzoziemców – tygodniowy przegląd EWL (12 – 18 marca)

Przegląd rynku EWL: płaca minimalna, edukacja, inwestycje

Jako lider rynku zatrudnienia staramy się obserwować wszystkie zmiany dotyczące sektora pracy tymczasowej, wynajmu pracowników i zagadnień kadrowych. By przybliżyć Państwu najważniejsze informacje i prognozy, co poniedziałek publikujemy skrót najistotniejszych informacji z minionego tygodnia, który pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie obecnych trendów panujących na rynku pracy i przygotowanie się na nadchodzące zmiany.   


Najciekawsze informacje: 12 – 18 marca 2024 roku


Milion cudzoziemców na polskim rynku pracy 

Liczba cudzoziemców wykonujących w Polsce pracę przekroczyła na koniec września 2023 roku 1 mln osób – podał 12 marca portal WNP.pl, powołując się na najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego.  

Według danych zaprezentowanych przez GUS na koniec września 2023 pracę w Polsce wykonywało 1004,6 tys., z czego 392,2 tys. stanowili cudzoziemcy realizujący umowy cywilnoprawne. Według GUS na koniec września 2023 roku udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,5%. Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy, których na koniec września zeszłego roku było 693,1 tys. 


Pensje polskich pracowników czekają zmiany 

Polska jest zobowiązana do wdrożenia dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej do 15 listopada 2024 roku poinformował 15 marca PulsHR.pl. 

Aktualnie trwają prace związane z wypracowaniem stosownych rozwiązań mających na celu implementację do polskiego porządku prawnego wymogów przewidzianych w dyrektywie. Minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że zgodnie z unijnymi wytycznymi państwa członkowskie będą zobowiązane do dokonywania oceny adekwatności minimalnego wynagrodzenia. W tym celu będą musiały wybrać co najmniej jedną orientacyjną wartość referencyjną na poziomie międzynarodowym lub na poziomie krajowym (np. 60% mediany wynagrodzeń brutto i 50% przeciętnego wynagrodzenia brutto). Warto podkreślić, że aktualny poziom płacy minimalnej, tj. 4242 zł brutto odpowiada ok. 54% średniej krajowej. 

Dyrektywa przewiduje też obowiązek uwzględnienia przy ustalaniu bądź aktualizacji minimalnego wynagrodzenia 4 obligatoryjnych elementów: siły nabywczej ustawowych wynagrodzeń minimalnych, z uwzględnieniem kosztów utrzymania; ogólnego poziomu wynagrodzeń i ich rozkładu; stopy wzrostu wynagrodzeń; długoterminowych krajowych poziomów produktywności i ich zmian. 


UE chce ułatwić zagranicznym pracownikom uzyskiwanie łączonych zezwoleń na pracę i pobyt 

Posunięcie to ma na celu promowanie legalnej migracji obywateli państw trzecich do bloku w celach zarobkowych i zaradzenie obecnym niedoborom siły roboczej w UE – poinformował 14 marca portal SchengenVisaInfo.com. 

Uproszczenie zasad uzyskiwania jednolitego zezwolenia, które pozwala posiadaczowi na pracę i pobyt w UE, zostało poparte przez Parlament Europejski. Nowe zasady muszą jednak zostać zatwierdzone przez Radę, zanim zaczną obowiązywać. Ostatnia nowelizacja, która została poparta przez większość posłów do Parlamentu Europejskiego, wprowadza kilka ważnych zmian mających na celu zwiększenie wydajności i elastyczności systemu jednego zezwolenia. 

Zmiany obejmują szybsze decyzje w sprawie wniosków, możliwość zmiany pracodawcy oraz wydłużenie pobytu dla bezrobotnych posiadaczy jednego zezwolenia. Jedną z najważniejszych zmian jest to, że państwa członkowskie będą zobowiązane do rozpatrywania wniosków o jednolite zezwolenie w ściśle określonym terminie 90 dni. Pozwoli to na skrócenie czasu oczekiwania na decyzję z obecnych czterech miesięcy. Jednak w przypadkach, gdy konieczne jest rozpatrzenie bardziej skomplikowanych wniosków, możliwe jest dodatkowe przedłużenie terminu o 30 dni. 

 

Anatoliy Zymnin

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową