Opublikowano: 25.03.2024
Autor wpisu:Szymon Bryzek
Szymon Bryzek
25.03.2024
Aktualności

Praca, kadry, migracje, zatrudnianie cudzoziemców – tygodniowy przegląd EWL (19 – 25 marca)

Doświadczenie agencji EWL Gruop w rekrutacjach stałych

Jako lider rynku zatrudnienia staramy się obserwować wszystkie zmiany dotyczące sektora pracy tymczasowej, wynajmu pracowników i zagadnień kadrowych. By przybliżyć Państwu najważniejsze informacje i prognozy, co poniedziałek publikujemy skrót najistotniejszych informacji z minionego tygodnia, który pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie obecnych trendów panujących na rynku pracy i przygotowanie się na nadchodzące zmiany.   


Najciekawsze informacje: 19 – 25 marca 2024 roku


Bezrobocie w Polsce bez zmian – 5,4%

Stopa bezrobocia w lutym 2024 roku wyniosła 5,4% wobec 5,4% miesiąc wcześniej – podał 25 marca Główny Urząd Statystyczny. Polski Instytut Ekonomiczny w komentarzu do danych GUS napisał, że od II kwartału bezrobocie ponownie spadnie, a ogólnie w 2024 roku utrzyma się na poziomach zbliżonych do ubiegłorocznych – czytamy na portalu Bankier.pl 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 845,3 tys. wobec 837,1 tys. osób miesiąc wcześniej. Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) zwrócili uwagę, że stopa bezrobocia w Polsce pozostaje niska na tle regionu – jest drugą najniższą w UE, po Malcie. Jak podali, w lutym pracodawcy zgłosili w urzędach pracy 96,8 tys. nowych ofert pracy – to wzrost o 3,0% rok do roku. Ocenili, że liczba nowych ofert w urzędach pracy utrzymuje się od 1,5 roku na zbliżonym poziomie, pomijając wahania związane z pracami sezonowymi.  


Na koniec ostatniego kwartału 2023 liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 97,1 tys.

Na koniec IV kwartału zeszłego roku liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 97,1 tys., czyli zmalała o 12,7% w stosunku do III kwartału poinformowała 11 marca Polska Agencja Prasowa, powołując się na najnowsze dane GUS. 

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez GUS liczba wolnych miejsc pracy rok do roku spadła o 9,1%. Analitycy podają, że największy spadek w skali roku liczby wolnych miejsc pracy wystąpił w sekcji informacja i komunikacja. Wskaźnik wolnych miejsc pracy zmniejszył się w porównaniu z IV kwartałem 2022 roku o 0,14 pkt proc. (0,78%). 

W końcu IV kwartału 2023 roku wolnymi miejscami pracy dysponowało 5,0% spośród 610,9 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Było ich o 16,7% mniej niż na koniec III kwartału 2023 roku i o 6,3% mniej niż na koniec IV kwartału 2022 roku. 


Polacy należą do najbardziej lojalnych pracowników w Europie

W ostatnich 20 latach rocznie średnio co dziesiąty pracownik rozstawał się z dotychczasowym pracodawcą – poinformowała 20 marca Rzeczpospolita, powołując się na przygotowaną przez Polski Instytut Ekonomiczny analizę „Rotacji pracowników w Polsce”. 

Wśród branż największą rotację widać w hotelarstwie i gastronomii (między 2021 rokiem i 2022 rokiem wynosiła 8,1%) oraz w budownictwie (7,1%). Na trzecim miejscu jest transport. Natomiast najrzadziej zmieniają pracodawców osoby zatrudnione w ochronie zdrowia i edukacji, gdzie dominuje sektor publiczny. Wyraźnie większa – i to dwuipółkrotnie – jest rotacja pracowników w sektorze prywatnym niż w publicznym, gdzie pracodawcy mają dużo mniej możliwości konkurowania o ludzi wysokością płac. 

Opisane przez PIE tendencje potwierdzają również dane Eurostatu, zgodnie z którymi wskaźnik rotacji w Polsce jest trzykrotnie niższy niż w krajach z najbardziej mobilnymi pracownikami, w tym w Holandii, Danii czy Islandii. 

Szymon Bryzek

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową