Renata Ostrowska - agencja EWL - wynajem pracowników Opublikowano: 19.07.2023
Autor wpisu:Renata Ostrowska
Renata Ostrowska - agencja EWL - wynajem pracowników
Renata Ostrowska
19.07.2023
Blog EWL

Co zrobić, aby Twoja firma jawiła się jako atrakcyjne miejsce dla obywatela Ukrainy?

Jak zapewnić atrakcyjne miejsce pracy dla obywatela Ukrainy?

Wzrost liczby obywateli Ukrainy poszukujących pracę za granicą sprawił, że stali się oni znaczną grupą na polskim rynku pracy. Pracownicy ze Wschodu to często solidni fachowcy i świetnie wykwalifikowani specjaliści. Rosnąca migracja zawodowa i coraz większa mobilność w obrębie tej grupy sprawia, że polscy przedsiębiorcy coraz częściej rywalizują o pracowników. Co zrobić, aby przyciągnąć i zatrzymać osoby chętne do pracy? Przedstawiamy krótki poradnik dla przedsiębiorców.

Spis treści

Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy – raport EWL

Jak wynika z najnowszego raportu EWL aż 50% respondentów z Ukrainy planuje ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy lub w stały w Polsce. Aż 56% z nich ma wyższe lub niepełne wyższe wykształcenie, co oznacza, że gościmy na terenie kraju osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Pozytywne wrażenia z kadrą z Ukrainy potęguje bliskość kulturowa i łatwość w nauce języka polskiego. Aż 35% osób deklaruje znajomość języka polskiego na poziomie dobrym lub bardzo dobrym. Znamienne jest, że niemal połowa ankietowanych wskazuje właśnie ułatwienie dostępu do kursów językowych jako czynnik, który najbardziej sprzyja integracji obywateli Ukrainy w Polsce.

Dane pochodzą z raportu Mobilności Transgranicznej “Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy. Nowe wyzwania i perspektywy”

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź nasz raport Mobilności Transgranicznej “Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy. Nowe wyzwania i perspektywy”

Przeczytaj raport

Wniosek jest prosty. Ukraińcy planują u nas zostać na dłużej. Stwarza to korzystną sytuację dla pracodawców, którzy zatrudniając obcokrajowców, mogą uzupełnić luki kadrowe i pozyskać do swojego zespołu wartościowych pracowników. Co jednak zrobić, aby ich przyciągnąć i uniknąć kosztownej rotacji?

Jak przyciągnąć obywateli Ukrainy do pracy w Twojej firmie? Kroki, które warto wykonać

Jakie czynniki są atrakcyjne z perspektywy obywatela Ukrainy starającego się o pracę?

Mając na uwadze portret obywateli Ukrainy przebywających w Polsce oraz problemy, z jakimi się zmagają,  możesz wykonać kilka kroków, dzięki którym Twoja firma stanie się atrakcyjna dla obywateli Ukrainy. Oto kwestie na, które warto zwrócić uwagę:

Pomoc w kwestiach formalnych, przede wszystkim w legalizacji pobytu i zatrudnienia

Zatrudnionym pracownikom warto zapewnić wsparcie i informacje dotyczące procesu legalizacji pobytu i zatrudnienia w Polsce. Proces legalizacji dla obcokrajowców wymaga znajomości przepisów oraz załatwienia wielu formalności. Agencja może pomóc pracownikom w załatwieniu niezbędnych dokumentów i procedur, co znacznie ułatwia i przyspiesza cały proces.

Oferty pracy dostosowane do kompetencji i wykształcenia

Ważne jest, aby oferowana  praca odpowiadała umiejętnościom i wykształceniu obywateli Ukrainy. W przeciwnym razie czeka Cię szybka rotacja lub kolejna rekrutacja. Przeprowadzenie dokładnej analizy wymagań stanowisk i dopasowanie ofert pracy do ich kompetencji może przyciągnąć większą liczbę zainteresowanych kandydatów, którzy zwiążą się z firmą na dłużej.

Agencje pracy tymczasowej przeprowadzają dokładną analizę wymagań stanowisk i starają się dopasować oferty pracy do umiejętności i wykształcenia potencjalnych pracowników. Dzięki temu możliwe jest przyciągnięcie większej liczby zainteresowanych kandydatów, którzy będą mogli związać się z firmą na dłużej, co minimalizuje koszty związane z rotacją pracowników.

Zapewnienie łatwiejszego dostępu do kursów językowych

Nieznajomość języka polskiego może stanowić dużą barierę dla niektórych obywateli Ukrainy. Z tego powodu warto rozważyć zapewnienie im łatwiejszego dostępu do kursów językowych. Możesz nawiązać współpracę z lokalnymi szkołami językowymi lub zapewnić finansowe wsparcie dla pracowników, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności językowe.

Pakiet benefitów

W ogłoszeniu warto wymienić dodatkowe korzyści, jakie firma oferuje swoim pracownikom. Może to być prywatna opieka medyczna, karta sportowa, dofinansowanie do posiłków, programy motywacyjne lub elastyczne godziny pracy. Dodatkowe benefity mogą być bardzo atrakcyjne dla potencjalnych pracowników z Ukrainy.

Agencje pracy tymczasowej mają wiedzę na temat oczekiwań pracowników. Mogą pomóc w tworzeniu oferty i podpowiedzieć, jakie benefity warto zaoferować na dane stanowiska, tak, by przyciągnąć kandydatów.  

Program wsparcia dla imigrantów

Firma powinna mieć program wsparcia, który pomoże obywatelom Ukrainy w ich adaptacji i codziennym życiu w Polsce.

Agencje pracy tymczasowej mogą pomóc w znalezieniu mieszkania, udzielić poradnictwa podatkowego czy wesprzeć w załatwianiu spraw związanych z przeprowadzką. Dzięki temu pracownicy będą czuli się bardziej komfortowo stając przed nowym wyzwaniem.

Różnorodność i równość

Warto podkreślić, że firma ceni różnorodność i równość w miejscu pracy. Wspomnij  o polityce równych szans, braku dyskryminacji i otwartości na różne perspektywy. Może to być ważne dla pracowników, którzy oczekują uczciwego traktowania i szanowania ich różnic.

W przeprowadzaniu procesu rekrutacji opartego na zasadach równych szans może Cię wesprzeć agencja pracy tymczasowej poprzez tworzenie ogłoszeń rekrutacyjnych wolnych od wszelkich form dyskryminacji.  Dzięki temu pracodawca będzie mógł zapewnić, że wszystkie osoby, niezależnie od ich pochodzenia, płci czy wieku, mają równe szanse na zdobycie pracy.

Wysokość płac i możliwość osiągnięcia lepszego poziomu życia

Obiektywnym czynnikiem, który wpływa na atrakcyjność pracy, jest pensja i możliwość osiągnięcia lepszego poziomu życia. Przedstaw pracownikom warunki finansowe oraz wyjaśnij im, w jaki sposób przyznawany jest system premii, jak rozliczane są nadgodziny oraz w jaki sposób mogą uzyskać podwyżkę.

Agencja pracy tymczasowej może przeprowadzić dla Ciebie analizę rynku płac, aby pomóc Ci ustalić konkurencyjne wynagrodzenie dla swoich pracowników. Pozwoli to zidentyfikować przeciętne stawki płac w danej branży i regionie, co umożliwi Ci oferowanie wynagrodzenia adekwatnego do umiejętności i doświadczenia pracowników.

Możliwość korzystania z systemów ochrony socjalnej

Osobom objętym Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy przysługuje prawo do pomocy socjalnej na takich samych zasadach jak obywatelom RP. Poinformuj o tym pracowników i wyjaśnij, gdzie powinni się zwrócić, aby otrzymać pomoc. Być może część z nich jest w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej i takie wsparcie będzie potrzebne.

Zapewnienie odpowiedniej ochrony socjalnej dla pracowników ma duże znaczenie zarówno dla pracodawców, jak i dla samych pracowników. Agencja pracy tymczasowej monitoruje na bieżąco wszelkie zmiany w przepisach dotyczących ochrony socjalnej, tak by zarówno pracodawcy, jak i pracownicy zawsze mieli aktualne informacje na temat dostępnych świadczeń.

Dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji dla pracowników i ich rodzin

Ta sama specustawa stanowi, że obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego, mogą korzystać z opieki medycznej na równi z ubezpieczonymi obywatelami RP. Dotyczy to również ich rodzin, w tym dzieci, które zyskują także dostęp do bezpłatnej edukacji. Upewnij się, czy Twoi pracownicy mają tego świadomość i zaoferuj pomoc w zdobyciu kontaktu do danej placówki.

Jeśli nie wiesz, jak to dokładnie wygląda z punktu prawnego możesz skorzystać z usług agencji pracy, która ma duże doświadczenie w rekrutowaniu obywateli Ukrainy, więc na bieżąco śledzi wszelkie zmiany w przepisach i może doradzić w zakresie różnych opcji opieki zdrowotnej i edukacyjnych dostępnych dla pracowników i ich rodzin.

Bezpieczeństwo osobiste i prawne dla imigrantów

Obywatele Ukrainy są chronieni przepisami prawa, które gwarantuje im bezpieczeństwo osobiste. Zapisy ustawy przetłumaczone na język ukraiński dostępne są w Internecie. Możesz wydrukować dokument lub upewnić się, że pracownik wie o prawach, które mu przysługują. Dobrą praktyką jest także stworzenie listy ważnych numerów, pod które może zadzwonić pracownik, który szuka pomocy.

Współpraca z agencją pracy tymczasowej może pomóc w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa osobistego i prawnego dla imigrantów z Ukrainy. Agencje posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawa pracy oraz procedur bezpieczeństwa. Dzięki temu pracownicy mogą czuć się chronieni i mają pewność, że ich prawa i bezpieczeństwo są priorytetem.

Kultura i integracja

Już na etapie rekrutacji warto podkreślić, że firma stawia na tworzenie przyjaznego środowiska pracy i promowanie integracji między pracownikami o różnych kulturach.

W ofercie pracy warto wspomnieć o wszelkich organizowanych wydarzeniach społecznych, spotkaniach integracyjnych, czy programach mentorowania, które pomagają nowym pracownikom łatwiej odnaleźć się w nowym środowisku.

Jeśli nie wiesz, jakiego typu programy warto wprowadzić do swojej firmy i jak to atrakcyjnie przedstawić potencjalnym pracownikom, możesz zwrócić się do agencji pracy, która współpracowała z wieloma firmami i ma wiedzę na temat tego, co cenią sobie pracownicy i z jakiego typu udogodnień chętnie by skorzystali.

Stabilność polityczna kraju i jej wpływ na stabilność gospodarczą

Niezależnie od warunków zatrudnienia i atrakcyjności Twojej firmy, czynnikiem, który przyciąga obywateli Ukrainy do pracy w Polsce, jest stabilność polityczna kraju, która korzystnie wpływa na gospodarkę i możliwość zarobku. Istnieje więc duża szansa, że pracownik, którego wybierzesz, będzie chciał związać się z Twoją firmą na dłużej.

Dostęp do różnorodnych szkoleń i kursów doszkalających

Wśród postulowanych benefitów powinien znaleźć się dostęp do szkoleń i kursów doszkalających. Obywatele Ukrainy często próbują sił w nowych zawodach lub potrzebują wsparcia w rozwoju swoich kwalifikacji na nowym rynku pracy. Pamiętaj także, że możliwość rozwoju jest jednym z najważniejszych motywatorów, które zapobiegają rotacji.

Przeczytaj również: Rotacja pracowników – jak ją mierzyć i jak jej zapobiegać?

Zapewnienie dostępu do różnorodnych szkoleń i kursów doszkalających jest nie tylko korzystne dla rozwoju zawodowego pracowników, ale także przyczynia się do zwiększenia ich zaangażowania i motywacji. Agencja może pomóc Ci w zidentyfikowaniu potrzeb szkoleniowych pracowników, w tym obywateli Ukrainy.

Ochrona praw pracowniczych

Do obywateli Ukrainy zatrudnionych w ramach stosunku pracy stosuje się przepisy Kodeksu Pracy. Wśród nich znajdują się m.in. swoboda nawiązania stosunku pracy, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawo do przerw i urlopu wypoczynkowego, prawo do minimalnego wynagrodzenia oraz uprawniania związane z rodzicielstwem.

Warto poinformować pracowników, że Twoja firma szanuje przynależne im prawa oraz zapewnić dostęp do numerów na infolinie, prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy.

Zapewnienie ochrony praw pracowniczych to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale także kluczowy czynnik budowania zaufania i zadowolenia pracowników. Agencja pracy tymczasowej może wspomagać pracodawców w zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami prawa pracy oraz pomagać w zrozumieniu i egzekwowaniu praw pracowniczych.

Działając we współpracy z agencją, pracodawcy mogą zapewnić, że prawa pracownicze są przestrzegane, co przyczynia się do stworzenia sprawiedliwego i zrównoważonego środowiska pracy.

Współpraca z agencją pracy tymczasowej

Wykonanie wszystkich wskazanych kroków jest czasochłonnym i angażującym zajęciem, które oznacza dodatkowe koszty dla Twojej firmy.

Jako agencja pracy tymczasowej, posiadamy ogromne doświadczenie w rekrutacji pracowników z Ukrainy. Możemy wesprzeć Twoją firmę przede wszystkim w:

Dzięki naszemu doświadczeniu w obszarze rekrutowania obcokrajowców możemy Ci pomóc w kwestiach formalnych związanych z zatrudnianiem obywateli Ukrainy, a także doradzić w wielu wymienionych wyżej aspektach, które są ważne z perspektywy potencjalnego pracownika.

Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców. Jesteśmy na bieżąco z tym, jak wygląda sytuacja na rynku pracy, śledzimy wszelkie zmiany w przepisach, korzystamy z technologii, która wspiera nasze codzienne działania. Mamy ogromne doświadczenie, która pozwala nam na przeprowadzenie skutecznej rekrutacji w krótkim czasie.

Chcesz nawiązać współpracę? Skontaktuj się z nami.

Podsumowanie

Jak wynika z najnowszego raportu EWL, aż 50% obywateli Ukrainy przebywających w Polsce planuje ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały. Jest to grupa o znacznym udziale w polskim rynku pracy, który stale zyskuje na znaczeniu.

Rosnąca mobilność wśród pracowników z Ukrainy sprawia, że coraz więcej z nich zwraca uwagę wsparcie i benefity oferowane przez pracodawcę. Za najważniejsze uważane są dostęp do kursów finansowych, wsparcie w kwestiach formalno-prawnych oraz rozwój i integracja.

Jako pracodawca możesz wykonać wiele kroków, które zwiększą atrakcyjność Twojej firmy w oczach przyszłego pracownika i zmniejszą ryzyko rotacji. Wymaga to jednak znajomości przepisów i czasu na wdrożenie odpowiednich rozwiązań. Alternatywą jest skorzystanie z usług doświadczonej agencji pracy tymczasowej.

Chcesz nawiązać współpracę z agencją pracy tymczasowej?

Od początku współpracy oferujemy Państwu pomoc w dokładnej analizie potrzeb i rekrutacji pracowników.

Skontaktuj się
Renata Ostrowska - agencja EWL - wynajem pracowników
Renata Ostrowska

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową