Opublikowano: 11.05.2023
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
11.05.2023
Aktualności | Raporty

Raport Mobilności Transgranicznej “Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy. Nowe wyzwania i perspektywy”

Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy

IV edycja raportu powstała po przeanalizowaniu wyników badania socjologicznego, które zostało przeprowadzone w dniach 4–13 marca 2023 roku przez Platformę Migracyjną EWL, Fundację EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Przebadanych zostało łącznie 500 dorosłych obywateli Ukrainy, którzy obecnie znajdują się na terenie Polski, zarówno tych, którzy przyjechali przed 24 lutego 2022 roku (migranci przedwojenni), jak i tych, którzy przybyli do naszego kraju po wybuchu wojny (uchodźcy wojenni). 

Rok 2022 był rokiem szczególnym z perspektywy kształtowania się krajobrazu migracji w Polsce i na świecie. Inwazja Rosji na Ukrainę doprowadziła do jednego z największych kryzysów uchodźczych w najnowszej historii Europy. Wydarzenie to diametralnie zmieniło dotychczasowy charakter mobilności transgranicznej, gdyż do migrantów ekonomicznych dołączyli także uchodźcy wojenni, spośród których większość znalazła następnie miejsce także na rynku pracy.

Raport pozwoli odpowiedzieć na bardzo istotne pytania, w szczególności:

  • JAK zmienił się portret przebywających w Polsce obywateli Ukrainy? (wiek, płeć, pobyt z dziećmi, wykształcenie)
  • CZY obywatele Ukrainy planują ubiegać się o pobyt stały w naszym kraju oraz o obywatelstwo Polski?
  • JAKI odsetek migrantów i uchodźców korzysta z państwowej opieki medycznej, a jaki – z prywatnej?
  • CZY dzieci migrantów i uchodźców z Ukrainy korzystają z polskiego systemu edukacji?
  • JAK zmienił się odsetek obywateli Ukrainy pracujących według swoich kwalifikacji?
  • JAK obywatele Ukrainy w Polsce oceniają swoją sytuację materialną?
  • ILE pieniędzy wysyłają do Ukrainy uchodźcy i migranci przebywający w Polsce?
  • Z JAKICH kanałów informacji i komunikacji korzystają przybywający w Polsce obywatele Ukrainy?
  • CO najbardziej sprzyja integracji ukraińskich obywateli w Polsce?

Wypełnij formularz i pobierz bezpłatnie pełny raport

Anatoliy Zymnin

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową