Renata Ostrowska - agencja EWL - wynajem pracowników Opublikowano: 05.04.2023
Autor wpisu:Renata Ostrowska
Renata Ostrowska - agencja EWL - wynajem pracowników
Renata Ostrowska
05.04.2023
Blog EWL

Rotacja pracowników – jak ją mierzyć i jak jej zapobiegać?

Co to jest rotacja pracowników?

Rotacja pracowników w firmie jest nieunikniona. Pracownicy odchodzą na emeryturę, rezygnują lub zmieniają pracę, przyjmując korzystniejszą ofertę. Dla pracodawcy zawsze oznacza to dodatkowe koszty i czas, związane ze znalezieniem i wdrożeniem nowych osób. Jak zapobiegać rotacji w firmie i jak obliczyć wskaźnik rotacji pracowników?

Spis treści

Rotacja pracowników – co to znaczy?

Rotacja pracowników to inaczej wymiana osób zajmujących dane stanowisko w organizacji. Może mieć ona charakter dobrowolny lub  wymuszony. Dobrowolna rotacja ma miejsce wtedy, gdy pracownik z własnej woli decyduje się odejść z firmy. Z rotacją wymuszoną mamy do czynienia w sytuacji, gdy firma postanawia rozwiązać umowę z pracownikiem np. z powodu redukcji etatów lub niezadowolenia z jego pracy.

W przedsiębiorstwach zazwyczaj analizuje się rotację dobrowolną. Wśród niej można wyróżnić odejścia korzystne z perspektywy firmy, gdy odchodzą pracownicy o niskiej motywacji i słabych wynikach oraz odejścia, które wpływają negatywnie na funkcjonowanie organizacji. Ma to miejsce w sytuacji, gdy odchodzą pracownicy, których trudno zastąpić z uwagi na posiadane przez nich kwalifikacje lub osoby osiągające ponadprzeciętne wyniki na danym stanowisku.

Wskaźnik rotacji pracowników

Celem wykonywania takiej analizy jest obniżenie wskaźnika rotacji oraz pozyskanie i zatrzymanie wartościowych pracowników na dłużej.

Analiza rotacji dobrowolnej pozwala wyciągnąć wnioski m.in. na temat tego, jak przełożeni i rekruterzy sprawdzają się w swoich rolach oraz czy firma oferuje możliwości rozwoju, które są w stanie zatrzymać pracowników na dłużej.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że szacunkowe koszty znalezienia, zatrudnienia i wdrożenia kolejnej osoby na zwolnione stanowisko wynoszą między 80 a 100% rocznego wynagrodzenia danego pracownika.

Wskaźnik rotacji pracowników stanowi stosunek całkowitej liczby pracowników, którzy odeszli z organizacji w ostatnim roku do chwili obecnej oraz średniej rocznej liczby osób zatrudnionych. Wynik zazwyczaj podawany jest w procentach. Jak obliczyć rotację pracowników?

Przy pomiarze rotacji pracowników najczęściej wykorzystuje się wskaźnik dobrowolnej rotacji. Za najbardziej przydatne uważa się obliczenia roczne lub kwartalne, ponieważ rotacja może z różnych przyczyn rozkładać się nierównomiernie w ciągu roku i tylko dłuższa perspektywa czasowa pozwala na wyciągnięcie odpowiednich wniosków.

Aby obliczyć wskaźnik rotacji pracowników, podziel liczbę pracowników, którzy w analizowanym okresie zdecydowali się odejść z firmy przez średnią ilość osób zatrudnionych w tym okresie, a następnie pomnóż wynik przez 100, aby uzyskać wartość procentową.

Jak interpretować wskaźnik rotacji?

Jak interpretować uzyskaną wartość i po czym poznać, że rotacja pracowników jest wysoka lub niska? Dobrą praktyką jest porównanie wskaźnika rotacji w Twojej firmie ze średnią w branży.

W zależności od zakresu działalności firmy oraz jej lokalizacji te dane mogą być bardzo różne. Wśród obszarów narażonych na wysoką rotację pracowników wymieniane są często sprzedaż tradycyjna i gastronomia.

Duża rotacja utrzymuje się także w sektorze marketingu, e-commerce oraz IT. Brak stabilnego zatrudnienia to także częste zjawisko wśród kierowców, kasjerów oraz robotników fizycznych.

Wysoka rotacja nie powinna niepokoić także w firmach o działalności sezonowej lub wykonującej prace interwencyjne, gdzie liczba pracowników ulega okresowo zmianie.

W pozostałych sektorach szacuje się, że organizacja powinna starać się utrzymać rotację na poziomie około 10%, przy czym w przypadku większości firm ten współczynnik wynosi zazwyczaj między 12 a 20 %.

Niski współczynnik rotacji pozwala wyeliminować znaczną część kosztów związanych z zatrudnieniem nowych pracowników oraz podnieść poziom branżowego know-how, co przekłada się na efektywność i jakość pracy oraz większą satysfakcję klientów.

Wysoki wskaźnik rotacji oznacza często, że warunki zatrudnienia w firmie są mniej atrakcyjne niż w innych miejscach lub sposób rekrutacji i zarządzania zespołem wymaga weryfikacji.

Czy rotacja jest zawsze zjawiskiem negatywnym? Niekoniecznie. Całkowity brak wymiany w kadrze, również w dłuższej perspektywie, nie jest korzystny. Umiarkowana rotacja pozwala firmie pozostać konkurencyjną oraz wprowadzić do organizacji nową wiedzę i pomysły.

Napływ nowych pracowników wpływa także mobilizująco na osoby starsze stażem. Jeśli jednak częste odejścia pracowników i konieczność prowadzenia kolejnych rekrutacji utrudniają płynność pracy, to znak, że musisz podjąć odpowiednie działania, aby utrzymać rotację na bezpiecznym poziomie.

Jak zapobiec nadmiernej rotacji pracowników?

Jeśli w Twojej firmie zauważyłeś problem z wysoką rotacją, najlepiej zacząć od rozpoznania jego przyczyn. Możesz to zrobić, odpowiadając na trzy pytania:

 • Kim są pracownicy którzy odchodzą?
 • Kiedy mają miejsce zwolnienia?
 • Dlaczego pracownicy odchodzą z pracy?

W pierwszym przypadku zastanów się, czy osoby, które opuszczają struktury Twojej firmy, sprawdzały się na danym stanowisku a ich praca była produktywna. Jeśli odejście dotyczy pracowników z niskim poziomem motywacji, być może lepiej będzie zastąpić je nowo zatrudnionymi pracownikami o większym zaangażowaniu.

Jeśli jednak wskaźnik rotacji jest stosunkowo niski, a firmę opuszczają najlepsi pracownicy, należy szybko podjąć działania naprawcze, aby zachęcić ich do pozyskania w strukturze. 

Równie istotna jest informacja o tym, kiedy pracownicy opuszczają firmę. Jeśli zaraz po dołączeniu do niej, być może problem leży w niedopasowaniu kandydata do rodzaju stanowiska lub trzeba poprawić proces onboardingu.

Zastanów się także, czy opisy stanowisk odpowiadają faktycznemu zakresowi obowiązków. Jeśli z firmą żegnają się wieloletni pracownicy, może to oznaczać, że nie widzą dla siebie dalszych opcji rozwoju.

W znalezieniu odpowiedzi na trzecie pytanie pomoże Ci dobrze przeprowadzony wywiad, czyli m.in. rozmowy okresowe lub exit interview. Poznasz  ten sposób sugestie pracowników oraz rozpoznasz ich motywacje. Pomoże Ci to stworzyć miejsce pracy, w którym zatrudnione przez Ciebie osoby będą chciały pozostać.

Wśród dobrych praktyk znajdują się m.in.:

 • Odpowiednie szkolenie działu HR lub skorzystanie z doświadczonej agencji pracy. Określenie kluczowych kompetencji oraz rozpoznanie motywacji i wartości kandydata już na etapie rekrutacji pozwala lepiej dopasować osobę do stanowiska.
 • Monitorowanie trendów płacowych i konkurencyjne wynagrodzenie pozwoli Ci zatrzymać wartościowych pracowników.
 • Wprowadzenie bonusów, systemów premiowych oraz dodatkowych benefitów zwiększa zaangażowanie w pracę i wpływa na większy poziom zadowolenia.
 • Stworzenie pozytywnego i wspierającego środowiska pracy, które zachęci pracowników do dzielenia się wiedzą i osiągnięciami. Udzielaj pochwał i konstruktywnych feedbacków.
 • Wyznaczenie jasnych zasad rozwoju zawodowego i możliwości awansu oraz omawianie postępów w pracy podczas kwartalnych spotkań.
 • Upewnienie się, że kadra kierownicza ma odpowiednie umiejętności interpersonalne i wie jak łagodzić konflikty w zespole lub rozpoznać wypalenie zawodowe.

Co zrobić, aby rotacja pracowników nie była problemem?

Rotacja pracowników ma ogromny wpływ na sposób funkcjonowania całej organizacji. Częste odejścia i konieczność zatrudniania nowych pracowników oznaczają wysokie koszty, czas potrzebny na wdrożenie oraz ryzyko, że po kilku miesiącach nowo zatrudniony pracownik odejdzie z pracy.

Chcesz mieć pewność, że rekrutacja będzie skuteczna, a rotacja pracowników niższa? Warto rozważyć skorzystanie z agencji pracy.

Agencja zatrudnienia EWL Group oferuje kompleksową obsługę procesu zatrudnienia: od rekrutacji i selekcji kandydatów, poprzez uzyskanie niezbędnych dokumentów i legalizację zatrudnienia, po obsługę kadrowo-płacową pracowników oraz kwestie związane z transportem i zakwaterowaniem.

Agencja dysponuje siecią rekruterów, którzy szybko i trafnie wybiorą odpowiednie osoby do pracy w Twojej firmie. Gotowa baza kandydatów sprawia, że proces rekrutacji jest szybki i precyzyjny. Dodatkowo zyskujesz dostęp do kandydatów spoza granic kraju oraz pełne wsparcie w procesie legalizacji zatrudnienia.

Wieloletnie doświadczenie w zatrudnianiu pozwala nam idealnie rozpoznać potrzeby klienta i dopasować odpowiednich kandydatów do danego stanowiska, a w efekcie zmniejszyć poziom rotacji w organizacji.

Usługa outsoursingu zatrudnienia pozwala naszym klientom:

 • zredukować koszty rekrutacji,
 • poprawić płynność pracy
 • skupić się na rozwijaniu swojego biznesu.

Dla firm, które chcą dynamicznie reagować na zmieniające się potrzeby kadrowe, oferujemy możliwość wynajmu pracowników.

Outsourcing procesów rekrutacyjnych z agencją EWL Group

Potrzebujesz pomocy w zatrudnianiu pracowników?

Od początku współpracy oferujemy Państwu pomoc w dokładnej analizie potrzeb i rekrutacji pracowników.

Skontaktuj się
Renata Ostrowska - agencja EWL - wynajem pracowników
Renata Ostrowska

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową