Opublikowano: 19.10.2023
Autor wpisu:Joanna Szkudlarek
Joanna Szkudlarek
19.10.2023
Blog EWL

Rekrutacje stałe – czy warto powierzyć rekrutację i selekcję specjalistów zewnętrznej firmie doradczej?

Spis treści

Rynek pracy stale ewoluuje. Zmieniają się potrzeby pracodawców, ale także oczekiwania pracowników. Kandydaci mają nie tylko coraz wyższe oczekiwania finansowe, liczy się dla nich również stabilność zatrudnienia. To powoduje, że przedsiębiorstwa, szczególnie te, które są bardziej odporne na wahania koniunktury gospodarczej, mniej interesują się usługą pracy tymczasowej, a częściej decydują się na zlecenie dostawcom usług personalnych zadań z zakresu szeroko rozumianej rekrutacji i selekcji. W ostatnich latach rynek pracy tymczasowej skurczył się. Wg danych przedstawionych przez Polskie Forum HR (PFHR), wśród firm członkowskich w 2022 roku o 8% spadł wolumen pracowników tymczasowych w stosunku do 2021 roku, przy jednoczesnym wzroście wartości rynku rekrutacji stałych, i to zarówno na rzecz polskich, jak i zagranicznych pracodawców[1].

Zmieniające się uwarunkowania gospodarcze i społeczne sprawiają, że firmy zajmujące się zapewnieniem wsparcia personalnego dla przedsiębiorstw, dostosowują swoją strategię do realiów rynkowych, aby lepiej odpowiadać na potrzeby pracodawców. Rozwój usług rekrutacji stałych jest procesem, który pozwala na oferowanie klientom jeszcze szerszego wachlarza profesjonalnych usług. Kompleksowych, wielowymiarowych rozwiązań, które przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstw i poprawy pozycji konkurencyjnej na rynku pracy.

Czym jest usługa rekrutacji stałej?

Rekrutacja stała, inaczej Permanent Placement, to proces poszukiwania, selekcji oraz rekomendacji najlepiej dopasowanych do stanowiska pracy kandydatów na zlecenie konkretnego pracodawcy. Dobrze przeprowadzona usługa rekrutacji stałej kończy się zatrudnieniem polecanej przez agencję pracy osoby lub osób, bezpośrednio u klienta.

Rozwój usług rekrutacji stałych w strukturach EWL stanowi dopełnienie naszej szerokiej oferty wsparcia personalnego. To też odpowiedź na coraz częściej zgłaszane potrzeby naszych partnerów biznesowych. Od lat działamy na rynku rekrutacyjnym, zatrudniając pracowników różnych szczebli, zarówno u naszych klientów, jak i w naszej stale rozwijającej się sieci. Dzięki rozwojowi działu Permanent Placement możemy lepiej, efektywniej i znacznie szybciej wspierać naszych obecnych i przyszłych partnerów biznesowych. Powierzając nam rekrutację i selekcję kluczowych osób w firmie masz pewność, że nad procesem czuwa zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem na rynku pracy.

Kluczowe etapy procesu Rekrutacji i Selekcji prowadzonego przez agencję doradztwa personalnego

Realizację usługi rekrutacji stałej na zlecenie klienta można podzielić na kilka etapów:

 • Analiza potrzeb – określenie wymagań i kwalifikacji idealnego kandydata, stworzenie profilu stanowiskowego
 • Pozyskiwanie kandydatów – poszukiwanie potencjalnych pracowników, zarówno aktywnych, jak i pasywnych
 • Selekcja – wstępna ocena kandydatów pod kątem kompetencji, umiejętności twardych i miękkich, a także zgodności z kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa
 • Proces rekrutacyjny – przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, testów (np. Assessment center)
 • Rekomendacje – na tym etapie profile kandydatów, którzy spełniają wymagania, przesyłane są do klienta
 • Ofertowanie – złożenie oferty wybranemu kandydatowi

Oczywiście proces rekrutacji stałej może różnić się w zależności od stanowiska, oczekiwań klienta, a także firmy doradczej, której zostanie powierzona usługa. W EWL stawiamy na kompleksowość i pełne zabezpieczenie procesu. Naszych klientów wspieramy również na etapie negocjacji warunków zatrudnienia, a także w procesie onboardingu nowego pracownika.

Rekrutacja i selekcja zyskują na znaczeniu. Dlaczego firmy coraz częściej decydują się na wsparcie ekspertów w obsadzaniu etatów?

Niewystarczające zasoby kadrowe, brak czasu i doświadczenia, napięte terminy czy konieczność przeprowadzania dodatkowych testów kompetencyjnych, to najczęstsze powody, dla których pracodawcy decydują się na zlecenie usługi rekrutacji stałej na zewnątrz.

Proces rekrutacji, zwłaszcza jeśli dotyczy stanowisk specjalistycznych i eksperckich, ma strategiczne znaczenie dla rozwoju i konkurencyjności organizacji. Zaawansowane sposoby docierania do kandydatów, szczególnie tych pasywnych, takie jak np. sourcing talentów, trwają długo i są obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia. Tym większym jeśli specjalista ds. rekrutacji dotychczas nie rozwijał swojej sieci kontaktów.

Najczęściej firmy decydują się na zlecenie procesu rekrutacji na zewnętrz ze względu na:

 • Oszczędność czasu

Specjaliści zajmujący się na co dzień rekrutacją i selekcją w agencjach doradztwa personalnego systematycznie rozszerzają swoje sieci kontaktów i utrzymują relację z ekspertami z różnych sektorów i branż. Dzięki temu mogą szybciej docierać do kandydatów pasywnych o ciekawymi ofertami pracy.

 • Optymalizację kosztów

Usługi rekrutacji stałych nie należą do najtańszych. Jednak warto pamiętać, że zlecając rekrutację na zewnątrz koszty ogłoszeń, pracy sourcera, a także testów kompetencji ponosi agencja doradztwa personalnego prowadząca dany projekt. Dodatkowo, zdecydowana  większość firm zajmujących się rekrutacją i selekcją, zapewnia tzw. gwarancję. Może więc się okazać, że współpraca z agencją zatrudnienia jest mniej kosztowna niż samodzielna, ale nietrafiona rekrutacja.

 • Profesjonalne doradztwo

Długoletnie doświadczenie na rynku pracy, znajomość wielu branż i ekspercki know – how, to kolejne przewagi, którymi dysponują najlepsze agencje doradztwa personalnego. Dzięki współpracy z profesjonalistami klient może liczyć na informacje dotyczące konkurencyjności oferty, a także uzyskać wiedzę na temat dobrych praktyk czy dodatkowych benefitów oferowanych kandydatom w danej branży. Z drugiej strony, znajomość rynkowych trendów i oczekiwań kandydatów pozwala specjalistom ds. rekrutacji zatrudnionym w agencjach szybciej odczytywać potrzeby potencjalnych pracowników i ułatwia zamykanie z sukcesem negocjacji warunków zatrudnienia.

 • Brak własnych struktur rekrutacyjnych

W wielu przedsiębiorstwach procesy rekrutacyjne leżą w gestii pracowników działu kadr i płac, którzy nie zawsze mają czas i odpowiednie kompetencje do przeprowadzenie skomplikowanej rekrutacji. Rzadko kiedy w firmach wyodrębnia się dział HR odpowiedzialny za headhunting czy systematyczny sourcing talentów. Dodatkowo, jeśli proces rekrutacyjny wymaga przeprowadzenia specjalistycznych testów (AC/DC), może się okazać, że w przedsiębiorstwie brakuje osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

 • Dyskrecję

Zdarza się, że pracodawca poszukuje nowego pracownika na aktualnie obsadzony wakat, licząc, że kandydat będzie posiadał np. lepsze umiejętności miękkie, większą wiedzę branżową czy wyższą skuteczność. W takim przypadku, chcąc zachować pełną dyskrecję, trudno o poszukiwanie kandydatów pasywnych. Bo o ile w ogłoszeniu można ukryć pracodawcę, o tyle trudno o prowadzenie sourcingu z anonimowych kont – będzie on po prostu nieskuteczny.

 • Brak aktywnych kandydatów na rynku pracy

Ogłoszenia „wiszą” na popularnych portalach już od jakiegoś czasu, a odpowiednich kandydatów nadal brakuje? To częsty powód, dla którego firmy decydują skorzystać ze wsparcia agencji doradztwa personalnego. Brak aktywnych kandydatów na rynku pracy, to olbrzymie rekrutacyjne wyzwanie. Trzeba dotrzeć do kandydatów pasywnych, zainteresować ich konkretną ofertą pracy, skłonić do poświęcenia czasu na wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym, a następnie złożyć ofertę i wynegocjować warunki współpracy korzystne dla obu stron. Dla firm, które nie zajmują się na co dzień pozyskiwaniem pracowników, w tym specjalistów i ekspertów, taki proces może okazać się nie do realizacji.

Możemy dać Ci więcej – zakres usług EWL Group

EWL od ponad 17 lat rozwija procesy rekrutacyjne, zapewniając wsparcie personalne partnerom biznesowym z różnych branż. Od kilku lat, na potrzeby naszych klientów, świadczymy także usługę rekrutacji stałych. W związku z rosnącą ilością zapytań, zdecydowaliśmy się na rozwój i rozbudowę działu Permanent Palcement, odpowiedzialnego za profesjonalny dobór najlepszych kandydatów. W ramach naszych usług proponujemy klientom:

 • Rekrutacje wolumenowe „blue corrals”

Kandydaci do pracy na podstawowe stanowiska, nie wymagające kwalifikacji, np. na produkcji czy w logistyce, coraz częściej decydują się na oferty z gwarancją zatrudnienia. Inaczej mówiąc: oczekują umowy o pracę. Niejednokrotnie nasi klienci mają jednak problem z pozyskaniem wielu pracowników w stosunkowo krótkim czasie. Takie przypadki zdarzają się np. gdy klient otwiera w nowej lokalizacji halę produkcyjną lub magazynową i jednocześnie poszukuje pracowników administracyjno – biurowych (w tym również tych z działu rekrutacji) i produkcyjnych. Odpowiedzią na te problemy jest usługa rekrutacji wolumenowych. Dzięki doświadczeniu na rynku pracy tymczasowej, umiejętnościom poszukiwania i pozyskiwaniu dużych ilości kandydatów do pracy na różnego rodzaju stanowiska, możemy skutecznie wspierać naszych partnerów biznesowych w obsadzaniu linii produkcyjnych czy hal magazynowych.

 • Rekrutacje specjalistyczne „white corrals”

Poszukiwania specjalistów, szczególnie w wąskiej dziedzinie, wymagają odpowiedniego przygotowania i wiedzy branżowej. Trzeba nie tylko dopasować kanał publikacji ogłoszenia do stanowiska czy branży, ale także użyć odpowiedniego języka. Często niezbędne jest również podjęcie działań sourcingowych, aby dotrzeć do pasywnych kandydatów. Rekrutacje ekspertów powierzamy dedykowanym konsultantom EWL, którzy posiadają specjalizację w wąskich branżach, stale rozwijają swoje sieci kontaktów, a także biorą udział w konferencjach i targach branżowych oraz kładą silny nacisk na działania networkingowe.

 • Executive Search

Rekrutacja na stanowiska kierownicze wyższego szczebla, poszukiwanie Dyrektora czy Plant Managera, to proces, który wymaga od specjalisty ds. rekrutacji nie tylko doświadczenia i odpowiednich kompetencji miękkich, ale także olbrzymiej wiedzy. Obsadzenie stanowiska odpowiednią osobą jest bowiem kluczowe dla przedsiębiorstwa i jego dalszego rozwoju. Executive Search to rekrutacja niezwykle precyzyjna, ale także wymagająca dyskrecji. Powierzana jest najbardziej doświadczonym konsultantom, posiadającym wieloletnie doświadczenie, świadomym odpowiedzialności za realizowany projekt i jego efektywne przeprowadzenie

 • RPO, czyli Recruting Process Outsourcing

Brak własnego działu rekrutacji nie musi być przeszkodą w pozyskiwaniu talentów. Nie oznacza też, że firma nie może się rozwijać i konkurować o najlepszych kandydatów na rynku. W ramach usługi RPO, czyli Outsourcingu Procesów Rekrutacyjnych, doświadczony zespół specjalistów ds. rekrutacji EWL zajmie się kompleksowo przeprowadzeniem jednej, kilku lub wszystkich rekrutacji dla Twojej firmy.  Przygotujemy opisy stanowisk, ujednolicimy praktyki rekrutacyjne i wesprzemy w kompletowaniu dokumentacji. Możemy także pomóc w wyborze narzędzi przydatnych w prowadzeniu rekrutacji w późniejszym czasie. Dedykowany rekruter lub zespół przejmie część lub wszystkie obowiązki, które zwykle spoczywają na osobach zajmujących się rekrutacją w firmie. RPO, to więcej niż wsparcie w rekrutacjach, to zewnętrzy dział specjalistów pracujących dla Ciebie i prowadzących procesy end to end.

Rozwój usług rekrutacji stałych w EWL Group. Przewaga rynkowa dla naszych obecnych i przyszłych klientów

Dzięki długoletniej obecności na rynku usług HR, mamy niezbędną wiedzę, kompetencje, a także zaplecze technologiczne do przeprowadzania nawet najtrudniejszych procesów rekrutacyjnych. W centrum naszych działań od początku stoi człowiek. W końcu to dzięki odpowiednim pracownikom firmy mogą się rozwijać i zyskiwać coraz lepszą pozycję rynkową.

Opracowaliśmy schemat współpracy, dzięki któremu jesteśmy pewni, że przeprowadzane przez nas procesy rekrutacyjne będą efektywne, a rekomendowani kandydaci spełnią oczekiwania pracodawców.

Określenie profilu kandydata

Kluczowym momentem jest szczegółowe i jak najlepsze zapoznanie się z oczekiwaniami oraz zadaniami przyszłego pracownika. Jest to etap, w trakcie którego nasi konsultanci badają rynek pod kątem konkretnego stanowiska pracy, a także spotykają się z zespołem klienta (wszystkimi interesariuszami), aby jeszcze lepiej zrozumieć specyfikę i wymagania danej roli.

Pozyskiwanie kandydatów

Z wykorzystaniem metod rekrutacji bezpośredniej (direct search), ale także poszukując tradycyjnymi kanałami, specjaliści EWL docierają do kandydatów, którzy spełniają oczekiwania klienta.

Selekcja kandydatów

Rozmowy kwalifikacyjne, testy kompetencji, oceny zgodności, weryfikacja znajomości języka, a także dostępności, oczekiwań finansowych i motywacji kandydatów – tym wszystkim zajmują się konsultanci EWL, aby jak najlepiej dopasować potencjalnych pracowników do profilu stanowiska oferowanego przez klienta.

Rekomendacje

Na tym etapie do klienta trafia tzw. Short List kandydatów spełniających wymagania, a także CV oraz rekomendacje przygotowane przez specjalistów ds. rekrutacji EWL.

Ofertowanie

Po podjęciu decyzji przez klienta konsultanci EWL kontaktują się z kandydatem składając ofertę, a w razie potrzeby negocjując warunki zatrudnienia.

Prebording

Specjaliści EWL na każdym etapie towarzyszą kandydatowi, aby proces rekrutacji – od pierwszego kontaktu, aż po zatrudnienie – przebiegał profesjonalnie. Systematyczny kontakt z kandydatem, odpowiadanie na pytania czy wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie zatrudnienia u klienta, to zadania, które na co dzień wykonują nasi konsultanci

W EWL mamy świadomość, że sukces procesu rekrutacji wyraża się nie tylko poprzez zatrudnienie idealnego pracownika, ale także w pozytywnej opinii o przebiegu rekrutacji wśród kandydatów, którzy nie otrzymali oferty pracy lub z różnych względów ją odrzucili. Nasi specjaliści dbają o Candidate Experience na każdym kroku. Udzielają feed backu, odpowiadają na pytania oraz przekazują niezbędne informacje na poszczególnych etapach rekrutacji. Dbamy o reputację naszych partnerów biznesowych na rynku kandydata.

Rekrutacja stała z EWL. Zespół rekrutacyjny pracujący na Twój sukces.

Proces rekrutacji stałej jest niezwykle istotny z punktu widzenia każdej organizacji. Pozyskanie odpowiednich pracowników pozwala firmie na szybki rozwój i wzmacnia jej pozycje konkurencyjną na rynku. Właściwie dobrane kadry, to fundament sukcesu przedsiębiorstwa.

W EWL stawiamy nie tylko na indywidualne podejście do każdego projektu Permanent Placement, ale także na zapewnienie wysokiej przejrzystości i klarowności procesu oraz maksymalne uproszczenie komunikacji.

Naszym partnerom biznesowym dedykujemy kierownika projektu, który jest osobą kontaktową dla klienta, a jednocześnie stale monitoruje i udoskonala proces rekrutacji prowadzony przez zespół specjalistów.

Rekrutacje specjalistyczne powierzane są doświadczonemu, lokalnemu zespołowi projektowemu. Specjaliści są dobierani do teamu biorąc pod uwagę poziom stanowiska, profil kompetencyjny kandydatów oraz branżę rekrutacyjną.

Co zyskujesz powierzając rekrutacje stałe w ręce ekspertów EWL?

 • Dedykowany zespół rekrutacyjny
 • Jasną komunikację poprzez kierownika projektu
 • Ekspercką wiedzę i dostęp do rekrutacji z wykorzystaniem najnowszych technologii
 • Skrócenie czasu rekrutacji
 • Możliwość dotarcia do kandydatów aktywnych i pasywnych
 • Szeroki wachlarz metod rekrutacyjnych
 • Współpracę ze specjalistami, którzy stale rozwijają swoje sieci kontaktów, rozbudowując je o branżowych ekspertów
 • Możliwość komplementarnego wykorzystania naszych usług – pracy tymczasowej, rekrutacji i selekcji, outsourcingu procesowego, a także rekrutacji obcokrajowców

Rekrutacja stała jest jednym z najistotniejszych elementów strategii zarządzania zasobami ludzkimi. W czasie kiedy na rynku pracy rośnie konkurencja o pracowników, a dotarcie do kandydatów staje się nie tylko trudniejsze, ale także znacznie kosztowniejsze, wsparcie ekspertów może mieć kluczowe znaczenie dla budowania trwałej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Grupa EWL od blisko 17 lat wspiera swoich partnerów biznesowych w realizacji strategii HRowych, poprzez wyszukiwanie najlepiej dopasowanych do stanowiska pracy kandydatów. Możemy pomóc także Twojej organizacji.


[1] Raport – Rynek usług HR w 2022r.

dostęp: 10.08.2023r.


Outsourcing procesów rekrutacyjnych z agencją EWL Group

Potrzebujesz pomocy w zatrudnianiu pracowników?

Od początku współpracy oferujemy Państwu pomoc w dokładnej analizie potrzeb i rekrutacji pracowników.

Skontaktuj się
Joanna Szkudlarek

Account Team Leader Presales B2B

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową