Opublikowano: 22.01.2024
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
22.01.2024
Aktualności

Praca, kadry, migracje, zatrudnianie cudzoziemców – tygodniowy przegląd EWL (16 – 22 stycznia)

EWL - Tygodniowy przegląd 2-8 lutego

Jako lider rynku zatrudnienia staramy się obserwować wszystkie zmiany dotyczące sektora pracy tymczasowej, wynajmu pracowników i zagadnień kadrowych. By przybliżyć Państwu najważniejsze informacje i prognozy, co poniedziałek publikujemy skrót najistotniejszych informacji z minionego tygodnia, który pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie obecnych trendów panujących na rynku pracy i przygotowanie się na nadchodzące zmiany.   


Najciekawsze informacje: 16 – 22 stycznia 2024 roku


GUS podał najnowsze dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w grudniu 2023 roku

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6495,3 tys. etatów, zaś przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w grudniu 8032,96 zł – poinformował 22 stycznia portal Money.pl, powołując się na najnowsze dane GUS.

W grudniu 2023 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z grudniem poprzedniego roku było niższe o 0,1% i wyniosło 6495,3 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie odnotowano na podobnym poziomie.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosło nominalnie o 9,6% i wyniosło 8032,96 zł brutto. Względem listopada 2023 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 4,7%.


PIE: Miesięczny Indeks Koniunktury wzrósł w styczniu o 1,1 pkt.

Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego podają, że od listopada 2023 roku Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) osiągnął poziom powyżej 100 punktów – poinformował serwis ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej, powołując się na najnowsze analizy PIE.

Zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie, styczniowy poziom wskaźnika MIK jest o 6,3 pkt. wyższy od ubiegłorocznego odczytu styczniowego (94,9 pkt.) O wzroście MIK w styczniowym odczycie zadecydowała przewaga pozytywnych ocen w komponentach: wynagrodzenia, płynność finansowa i zatrudnienie. Dodatkowo wzrost mdm odnotował wskaźnik dotyczący wynagrodzenia (127,2 pkt.; wzrost o 7,9 pkt.) i płynności finansowej (118,6 pkt.; wzrost o 3,8 pkt.).

Autorzy podkreślają, że na wysoką wartość wynagrodzeń wpłynął udział przedsiębiorstw (44%) planujących podnieść płace. Styczniowy odczyt komponentu inwestycji spadł mdm o 1,8 pkt. do poziomu 84,0 pkt. i od 2022 roku jest poniżej poziomu neutralnego.


Niemcy upraszczają procedurę uzyskania obywatelstwa dla imigrantów

Niemcy postanowiły ułatwić procedurę uzyskania podwójnego obywatelstwa dla osób spoza UE. Parlament federalny zatwierdził odpowiednią ustawę 19 stycznia 2024 roku – podał portal Deutsche Welle.

Według Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych około 14% populacji Niemiec nie posiada niemieckiego paszportu – to nieco ponad 12 mln osób, a 5 mln z nich mieszka w Niemczech już od co najmniej 10 lat. Zgodnie z ustawą w niemieckim prawie wprowadzone zostaną następujące zmiany:

  • Imigranci legalnie mieszkający w Niemczech będą mogli ubiegać się o obywatelstwo po 5 latach, a nie po 8, jak dotychczas. Ponadto w przypadku szczególnych osiągnięć imigrantów, okres ten może zostać skrócony do zaledwie 3 lat,
  • Dzieci urodzone w Niemczech, w przypadku których chociaż jeden rodzic mieszka legalnie w kraju od co najmniej 5 lat, automatycznie otrzymają obywatelstwo niemieckie,
  • Imigranci powyżej 67 roku życia będą mogli przystąpić do ustnego zamiast pisemnego testu z języka niemieckiego,
  • Dozwolone będzie posiadanie wielu obywatelstw.

Warto podkreślić, że zgodnie z nowymi zmianami osoby żyjące wyłącznie z pomocy państwa nie będą mogły ubiegać się o obywatelstwo niemieckie. Minister spraw wewnętrznych Niemiec powiedział także, że zmiana pomoże przyciągnąć bardzo potrzebnych wykwalifikowanych pracowników zagranicznych, ponieważ kraj zmaga się z niedoborami siły roboczej.

Anatoliy Zymnin

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową