Opublikowano: 15.05.2024
Autor wpisu:Szymon Bryzek
Szymon Bryzek
15.05.2024
Aktualności | Raporty

Prezentacja najnowszego raportu EWL „Migracja 2.0. Polska w globalnej walce o talenty z Azji i Ameryki Łacińskiej”

W poniedziałek, 13 maja, w Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie odbyła się prezentacja wyników pierwszego w Polsce raportu na temat sytuacji pracowników spoza Europy „Migracja 2.0. Polska w globalnej walce o talenty z Azji i Ameryki Łacińskiej”, przeprowadzonego przez EWL Group oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Z raportu wynika, że ostatnie pięć lat przyniosło pięciokrotny wzrost wydawanych zezwoleń na pracę w Polsce dla cudzoziemców z krajów Azji oraz Ameryki Łacińskiej. Imigranci z tych regionów, mimo barier językowych oraz długotrwałego procesu zatrudnienia, wykazują dużą chęć pracy w Polsce, są zadowoleni z zatrudnienia oraz planują zatrzymać się w naszym kraju na dłużej. Wśród wyzwań respondenci najczęściej wymieniają barierę językową i długi proces zatrudnienia.

W obliczu niskiego bezrobocia i rekordowego poziomu zatrudnienia, a także słabnącej dynamiki przyjazdów migrantów ekonomicznych z Ukrainy oraz odpływu obywateli Ukrainy na Zachód, Polska staje przed koniecznością poszukiwania rąk do pracy z nowych kierunków. Alternatywą jest ryzyko utraty przewagi konkurencyjnej na rzecz innych krajów, które również poszukują pracowników. Stawką jest przyszłość polskiej gospodarki i utrzymanie jej potencjału rozwojowego

– podkreślił podczas prezentacji wyników badania Andrzej Korkus, prezes EWL Group.  

Badanie pokazało, że praca stanowi główny czynnik integracyjny dla obywateli krajów azjatyckich i latynoamerykańskich w Polsce. Zatrudnienie odgrywa wśród nowo przybyłych imigrantów kluczową rolę, ponieważ nie tylko zapewnia bezpieczeństwo i stabilność finansową, ale także stwarza możliwości do codziennych interakcji z Polakami, co sprzyja lepszemu zrozumieniu lokalnych zwyczajów i opanowaniu języka. Powyższe, w połączeniu z innymi czynnikami, takimi jak wsparcie ze strony współpracowników i pracodawców, może znacząco wpłynąć na poczucie przynależności i akceptacji w nowym kraju. Jednak warto zauważyć, że prawie co dziesiąty respondent nadal nie czuje się zintegrowany, co może wskazywać na bariery kulturowe, językowe lub społeczne, które mogą utrudniać ten proces.

– Pracodawcy, z którymi współpracujemy, podkreślają, że pracownicy z Ameryki Łacińskiej – Kolumbijczycy wykazują największą chęć integracji w Polsce: chętnie interesują się życiem wspólnoty, w której mieszkają, chodzą na nabożeństwa i imprezy kulturalne. Z kolei pracownicy z Azji, przede wszystkim z Indonezji i Filipin, lepiej mówią po angielsku, co pozwala na szybszą aklimatyzację w nowym środowisku –

– dodał Rafał Mróz, dyrektor operacyjny EWL Group.

Autorzy badania stwierdzili, że niemal połowa imigrantów z Azji i Ameryki Łacińskiej (47%) wyraża chęć pozostania w Polsce na okres dłuższy niż dwa lata, co stanowi także sygnał ich gotowości do długoterminowego pobytu na polskim rynku pracy.

Pracownicy spoza Europy deklarują, że planują przepracować średnio dwa lata w obecnym miejscu zatrudnienia w Polsce. Główne powody, które mogłyby skłonić ich do wcześniejszego odejścia, to przede wszystkim atrakcyjniejsza oferta pracy także w Polsce (56%). Do porównania – lepszą ofertę pracy w innym kraju wybrało ponad dwukrotnie mniej respondentów (26%). Potwierdza to fakt, że większość imigrantów z Azji i Ameryki Łacińskiej postrzega Polskę jako główny cel emigracji ekonomicznej

– stwierdził Marcin Kołodziejczyk, dyrektor rekrutacji międzynarodowych EWL Group.

Zgodnie z wynikami badania jednym z głównych problemów związanych z pobytem i zatrudnieniem pracowników spoza Europy w Polsce jest bariera językowa. Według badania połowa ankietowanych (52%), deklaruje, iż potrafi porozumieć się w miejscu pracy w języku polskim, a 43% aktywnie stara się uczyć tego języka, to jednak bariera językowa pozostaje głównym wyzwaniem i obawą dla niemal połowy (46%)
imigrantów ekonomicznych z Azji i Ameryki Łacińskiej.

Fakt ten wskazuje na potrzebę zwiększenia oferty i dostępności kursów językowych, także przez pracodawców. W konsekwencji znajomość języka lokalnego nie tylko ułatwia imigrantom codzienne funkcjonowanie, ale także sprzyja większemu przywiązaniu do kraju, w którym przebywają, co może prowadzić do długoterminowych decyzji o pozostaniu w Polsce

– skomentował prof. Mariusz Kowalski ze Studium Europy Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego.

Badanie sondażowe „Migracja 2.0. Polska w globalnej walce o talenty z Azji i Ameryki Łacińskiej” zostało przeprowadzone w dniach 25 marca – 8 kwietnia 2024 roku przez EWL Group oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. W badaniu wzięło udział łącznie 450 przebywających w Polsce cudzoziemców z Azji i Ameryki Łacińskiej. 

Szymon Bryzek

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową