Renata Ostrowska - agencja EWL - wynajem pracowników Opublikowano: 01.03.2023
Autor wpisu:Renata Ostrowska
Renata Ostrowska - agencja EWL - wynajem pracowników
Renata Ostrowska
01.03.2023
Aktualności | Blog EWL

Dlaczego warto postawić na współpracę z nową agencją pracy tymczasowej? Poznaj 5 korzyści dla Twojej firmy

korzyści ze współpracy z agencją pracy

Nie korzystałeś dotychczas z usług agencji pracy tymczasowej? Z tego artykułu dowiesz się, co może zyskać Twoja firma dzięki takiej współpracy. Jeśli natomiast masz już za sobą pierwsze doświadczenia z dostawcami usług personalnych lub od lat, niezmiennie, korzystasz z usług tych samych agencji zatrudnienia, to w tej publikacji znajdziesz co najmniej 5 powodów, dla których warto dać szansę nowemu dostawcy pracowników tymczasowych.

Spis treści

Utrzymująca się od lat niska stopa bezrobocia oraz szybki rozwój gospodarki, powoduje, że firmy i instytucje państwowe stale borykają się z problemem braków kadrowych. Z pomocą, już od ponad 50 lat, przychodzą im agencje pracy tymczasowej. Z usług leasingu pracowniczego korzysta wiele przedsiębiorstw – szczególnie w tzw. wysokim sezonie, ale także całorocznie, chcąc zapewnić sobie optymalny poziom elastyczności zatrudnienia.

Oprócz wspomnianej już elastyczności, do której jeszcze wrócimy, do największych zalet współpracy z agencją pracy tymczasowej należą:

1. Oszczędność czasu i pieniędzy

Niska stopa bezrobocia oznacza, że na rynku pracy jest niewielu kandydatów. Jeśli dodamy do tego wysoki wskaźnik wolnych etatów, możemy spodziewać się, że proces rekrutacji, nawet jeśli dotyczy pracowników niewykwalifikowanych, mocno przeciągnie się w czasie.

Dzieje się tak dlatego, że konkurencja o pracowników, także w przypadku blue collar workers, stale rośnie. To z kolei ma bezpośrednie przełożenie na czas i koszty związane z dotarciem z ofertą pracy do odpowiednich kandydatów.

jak rekrutować nowych pracowników

Czas, który poświęcamy na rozszerzenie zespołu, nie kończy się jednak na rekrutacji. Po znalezieniu potencjalnych pracowników i zainteresowaniu ich ofertą pracy w naszej firmie musimy jeszcze sporządzić umowę, niejednokrotnie zapewnić zakwaterowanie czy transport do pracy.

Do tego, zatrudniając cudzoziemców, spoza UE niezbędne jest przeprowadzanie procesu legalizacji zatrudnienia i wsparcie w adaptacji oraz integracji kulturowej.

Agencje pracy tymczasowej, dzięki doświadczeniu, wypracowanym strategiom marketingu rekrutacyjnego, a także zdywersyfikowanym kanałom pozyskiwania pracowników, mogą w krótkim czasie dotrzeć do wielu kandydatów i z sukcesem zamknąć nawet wielowolumenowe rekrutacje.

Dzięki współpracy z agencją zatrudnienia oszczędzasz czas swojego zespołu, który może on przeznaczyć na rozwój kluczowych obszarów Twojej działalności czy usprawnianie wewnętrznych procesów.

Co więcej, nie ponosisz kosztów związanych z marketingiem rekrutacyjnym, zatrudnieniem specjalistów ds. rekrutacji czy nieefektywną rekrutacją, ponieważ płacisz agencji włącznie za godziny przepracowane przez zatrudnionych już pracowników.

2. Optymalizacja kosztów

Bez względu na to, czy poszukujesz pracowników sezonowych, czy jesteś zainteresowany całorocznym zatrudnieniem pracowników tymczasowych – leasing pracowniczy generuje oszczędności dla Twojego przedsiębiorstwa.

Współpracując z agencją pracy tymczasowej obniżasz koszty związane z:

  • Utworzeniem lub rozwinięciem działu rekrutacji – średnio, w przypadku ofert dla kandydatów niewykwalifikowanych, jeden specjalista ds. rekrutacji może efektywnie pozyskać od 20 do 35 pracowników miesięcznie. Oznacza to, że chcąc zwiększyć obsadę kadrową o 100 osób, musiałbyś zatrudnić 4 dodatkowe osoby. W dodatku z odpowiednim wyprzedzeniem. Korzystając z usług pracy tymczasowej nie ponosisz tego kosztu.
  • Marketingiem rekrutacyjnym – zatrudnienie specjalistów ds. rekrutacji, to nie wszystko. Trzeba ich jeszcze wyposażyć w odpowiednie narzędzia. Oczywiście laptop i telefon komórkowy, to podstawa, ale dochodzą także koszty związane z publikacją ogłoszeń rekrutacyjnych, kampaniami outdoorowymi czy w social mediach.

Korzystając z usług pracy tymczasowej nie ponosisz tego kosztu.

  • Administracją dokumentacją pracowniczą – rekrutacja, to nie jedyny koszt, jaki wiąże się z zatrudnieniem pracownika. Pozostaje cała sfera administracyjna. Należy przygotować odpowiednie dokumenty, podpisać umowy, zadbać o przekazanie wszelkich, gwarantowanych holenderskim prawem pracy, informacji. W przypadku jednego czy kilku nowych pracowników może się wydawać, że pracy jest niewiele, kiedy jednak zatrudniamy dużą grupę nowych osób, często konieczne jest także zatrudnienie dodatkowego personelu w wewnętrznym dziale kadr czy administracji.

Korzystając z usług pracy tymczasowej nie ponosisz tego kosztu.

  • Płacami – pracownikom tymczasowym, co do zasady, nie można płacić mniej niż osobom zatrudnionym na stałe na tym samym stanowisku (zasady te reguluje zbiorowy układ pracy – CAO). Oszczędność związana z wynagrodzeniami nie wynika więc z niższego kosztu wynagrodzenia. Skąd więc optymalizacja płacowa? Personel tymczasowy jest zatrudniony przez agencje pracy, a więc to ona odpowiada za naliczenie i wypłatę wynagrodzeń, a także odprowadzenie niezbędnych składek i podatków do instytucji państwowych. Nie musisz tymi zadaniami obciążać swoich wewnętrznych struktur. Zatrudnienie stu, dwustu czy nawet pięciuset pracowników nie wymaga jednoczesnego rozszerzenia back office. Co szczególnie ważne – pracownikom tymczasowym płaci się za rzeczywiście przepracowane godziny, a więc w przypadku ich choroby czy urlopu nie ponosisz kosztów. Te zobowiązania ponosi agencja.
  • Legalizacją zatrudnienia – w przypadku pracowników zagranicznych, szczególnie spoza UE, konieczna jest merytoryczna wiedza oraz umiejętność biegłego poruszania się w przepisach legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców. Zwykle, w przypadku firm, które dotychczas nie podpisywały umów z obcokrajowcami, wymaga to zatrudnienia specjalisty lub nawet kilku specjalistów, którzy szybko i sprawnie przeprowadzą pracowników przez proces legalizacyjny. Dodatkowo bardzo często w przypadku cudzoziemców, konieczne jest większe zaangażowanie liderów i koordynatorów, którzy pomagają nowo zatrudnionym w dopełnieniu wszelkich formalności, takich jak np. założenie konta bankowego czy uzyskanie numeru BSN. W przypadku bezpośredniego zatrudnienie cudzoziemców te obowiązki spadną na dział administracji.
  • Planowaniem / grafikowaniem – agencje pracy tymczasowej oferują swoim klientom wsparcie w planowaniu zapotrzebowania kadrowego i układaniu grafików pracy. Co więcej, w przypadku opóźnionej lub szybszej dostawy czy awarii maszyny, liderzy i koordynatorzy z ramienia agencji szybko i sprawnie poinformują pracowników o konieczności zmiany grafiku, dłużej lub krótszej zmianie.

Jeśli korzystasz już z pracy tymczasowej:

Prawdopodobnie nowy dostawca usług personalnych zaproponuje Ci takie same lub zbliżone kosztowo warunki współpracy. Możesz jednak, w tej samej cenie, zyskać większy zakres usług lub lepszy ich standard. Wprowadzając nowego partnera, możesz poprawić to, co dotychczas nie do końca Cię satysfakcjonowało we współpracy z dotychczasowym dostawcą. Możesz rozszerzyć rynek rekrutacyjny o inne kraje. Szybciej uzupełniać wakaty i szkolić nowych pracowników, dzięki bardziej zaangażowanym koordynatorom i liderom.

3. Elastyczność struktury kadrowej

Przedsiębiorstwa zmuszone są funkcjonować w niepewnym otoczeniu gospodarczym. Ostatnie lata pokazały, że nic nie jest stabilne, a nawet łatwe do przewidzenia.

Wahania popytu powodują, że kluczowym elementem w planowaniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz kształtowaniu polityki personalnej jest możliwość szybkiego dostosowania wolumenu zatrudnienia do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa.

Praca tymczasowa daje tę możliwość. Pozwala na elastyczne kształtowanie struktury zatrudnienia. Dzięki wsparciu agencji pracy przedsiębiorstwo ma możliwość szybkiej redukcji załogi w czasie recesji, jak również zrekrutowania i zatrudnienia dużych wolumenów pracowników w przypadku czasowego wzrostu potrzeb.

Leasing pracowniczy jest szczególnie ważnym elementem budowania strategii personalnej w firmach cechujących się sezonowymi wzrostami. Skorzystanie z pracowników tymczasowych oznacza, że przedsiębiorstwo zatrudnia dowolną liczę osób tylko na konkretny okres.

Dzięki temu nie ponosi niepotrzebnie wysokich kosztów w czasie kiedy pracy jest mniej. Co ważne, współpracując z agencją pracy tymczasowej, gwarantuje korzyść nie tylko sobie, ale także swoim sezonowym pracownikom.

Zwalniane osoby są bowiem szybko angażowani przez agencję na innych projektach, o podobnym zakresie obowiązków. To wpływa korzystnie na Employer Branding firmy i pozwala na skuteczne rekrutacje sezonowe w przyszłości.

Zapisz się do naszego Newslettera i otrzymuj ważne dla Twojej firmy informacje o rekrutacji cudzoziemców:

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

4. Wyższa efektywność

Agencje pracy tymczasowej rekrutują szybciej i taniej. Dlaczego tak się dzieje? Głównym powodem jest wiedza i doświadczenie. Core bussinesem agencji jest w końcu pozyskiwanie kandydatów do pracy. Działy rekrutacyjne w agencjach zatrudnienia są rozbudowane, mają zautomatyzowanych wiele procesów, a przy tym ciągle poszukują nowych kanałów docierania do potencjalnych pracowników.

Poza działami rekrutacji, międzynarodowe agencje pracy tymczasowej mają także sprawdzoną i szeroką sieć partnerów rekrutacyjnych w wielu krajach świata. Daje to możliwość szybszego i efektywniejszego pozyskiwania pracowników nie tylko z Europy Środkowo-Wschodniej, ale także z Azji czy Ameryki Południowej.

Dzięki długoletniej obecności na rynku pracy, część agencji zyskała ugruntowaną pozycję i zaufanie nie tylko wśród pracodawców, ale także wśród kandydatów. Rozpoznawalność marki i gwarancja bezpieczeństwa współpracy z daną agencją pracy tymczasowej jest bardzo często głównym czynnikiem decydującym o przyjęciu przez kandydata oferty pracy.

To szczególnie ważne, kiedy konieczne jest poszukiwanie pracowników poza krajem. Znacznie łatwiej dotrzeć do kandydatów z Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Czech czy Węgier markom, które są rozpoznawalne i cieszą się zaufaniem, niż nowym firmom rekrutacyjnym na wschodzie Europy.

Z punktu widzenia kandydata plusem współpracy z agencją pracy jest bez wątpienia możliwość uzyskania pewnej ciągłości zatrudnienia (nawet do 2 lat). Po zakończeniu założonego okresu pracy u jednego pracodawcy (w przypadku zatrudnienia na sezon), agencja może zaoferować pracę w innej firmie z podobnym wynagrodzeniem i zakresem obowiązków.

Kandydat zyskuje więc poczucie większego bezpieczeństwa i stabilności zatrudnienia. W przypadku rekrutacji bezpośredniej, kiedy firma chce pozyskać samodzielnie pracowników na krótki okres, jest znacznie trudniej.

Kandydat wie, że po 3-, 4- czy 5-ciu miesiącach znowu będzie musiał poszukiwać zatrudnienia. Wielu potencjalnych pracowników zrezygnuje z takiej formy zatrudnienia, właśnie ze względu na krótkoterminowe obowiązywanie umowy.

5. Możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów rynku pracy

5 korzyści dla Twojej firmy ze współpracy z agencją

Osoby zatrudnione w agencjach pracy tymczasowej, to specjaliści od szeroko pojętego rynku pracy.

Są wśród nich specjaliści od legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, doświadczeni rekruterzy znający nowoczesne narzędzia zwiększające efektywność prowadzonych procesów rekrutacyjnych, eksperci z zakresu kadr i płac, a także kierownicy operacyjni, którzy specjalizują się w konkretnym biznesie – np. logistyce czy logistyce kontraktowej, produkcji spożywczej czy przemysłowej.

Dzięki współpracy z agencją pracy tymczasowej możesz nie tylko dowiedzieć się, czy oferowana przez Ciebie stawka wynagrodzenia dla pracowników pozowali na pozyskanie kandydatów do pracy, ale także jak Twoja polityka płacowa wypada na tle konkurencji.

Agencje pracy tymczasowej, dzięki współpracy z wieloma firmami i doskonałej znajomości rynku pracy mogą przygotować dla Ciebie benchmark wynagrodzeń, który przyda się np. w czasie planowania budżetu na kolejny rok.

Co więcej, ponieważ agencje wspierają wiele przedsiębiorstw z różnych branż, mają także dostęp do najnowszych trendów i dobrych praktyk wykorzystywanych na rynku pracy. Mogą wesprzeć Cię merytorycznie i zoptymalizować Twoje procesy (nie tylko te kadrowe).

Jest jeszcze jedna, szósta korzyść ze współpracy z agencjami pracy tymczasowej. Możesz wybrać dostawcę, który specjalizuje się w rekrutacjach transgranicznych.

Dzięki rozszerzeniu obszaru działań rekrutacyjnych o takie kraje jak Czechy, Rumunia, Bułgaria, czy bardziej egzotyczne kierunki jak Indie, Nepal, Meksyk i Bangladesz zyskasz dostęp do wielu wartościowych kandydatów, staniesz się bardziej konkurencyjny i nie będziesz musiał martwić się, czy w nadchodzącym sezonie znowu nie zabraknie Ci rąk do pracy.

Wybierając dostawcę, który wie jak pozyskiwać pracowników tymczasowych na różnych zagranicznych rynkach pracy, potrafi skutecznie rekrutować, relokować i zapewnić legalny pobyt i pracę cudzoziemców, jesteś jeden krok przed konkurencją. 

Chcesz nawiązać współpracę z agencją pracy tymczasowej?

Od początku współpracy oferujemy Państwu pomoc w dokładnej analizie potrzeb i rekrutacji pracowników.

Skontaktuj się
Renata Ostrowska - agencja EWL - wynajem pracowników
Renata Ostrowska

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową