Opublikowano: 14.02.2024
Autor wpisu:Szymon Bryzek
Szymon Bryzek
14.02.2024
Aktualności | Raporty

Prezentacja najnowszego raportu EWL „Pracownik zagraniczny – zakwaterowanie w Polsce”

We wtorek 13 lutego w Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie odbyła się prezentacja wyników pierwszego w Polsce badania na temat sytuacji mieszkaniowej zatrudnionych w naszym kraju migrantów „Pracownik zagraniczny – zakwaterowanie w Polsce”, przeprowadzonego przez EWL Group, RentLito oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Z badania wynika, że niemal połowie imigrantów pracujących w Polsce (47%) zakwaterowanie zapewnił pracodawca lub agencja pracy, co sugeruje istotną rolę tych podmiotów w procesie zakwaterowania cudzoziemców w naszym kraju. Ponadto zdecydowana większość respondentów (80%) wyraża zadowolenie z tego rozwiązania. Co trzeci badany znalazł miejsce zamieszkania samodzielnie (33%), a co drugi w chwili zatrudnienia miał już zakwaterowanie (22%).  

Jak mówiła Maria Dąbrowska z RentLito, pracownicy zagraniczni zwracają uwagę na warunki mieszkania. Prawie 70% ocenia standard zakwaterowania jako średni i dobry, a ponad połowa mieszka w dwu i trzyosobowych pokojach.

Niemal 70% respondentów oceniło standard zakwaterowania jako średni, a grupy, które oceniały go jako ponadstandardowy lub poniżej oczekiwań, były mniej więcej podobnej wielkości. Kluczowy wniosek jest taki, że standard kwater w większości jest zadowalający

– podkreśliła w trakcie prezentacji raportu Maria Dąbrowska.

Ekspertka zaznaczyła, że warunki, które są istotne dla pracowników, to między innymi czystość czy wielkość pokoju. Bardzo ważny jest także dobór współlokatorów – pracownicy chcą mieć wpływ na to, z kim będą dzielić pokój. Z badania wynika, że 80% osób, którym pracodawcy pomogli znaleźć kwatery, jest z tego rozwiązania zadowolonych.

Rafał Mróz, dyrektor operacyjny EWL Group, podkreślił znaczenie zaangażowania pracodawców w zakwaterowanie imigrantów. Zgodnie z wynikami badań 43% respondentów wskazało, że zaczęło poszukiwania od miejsca zakwaterowania, a dopiero później zajęło się poszukiwaniem pracy. Kto znalazł im zakwaterowanie? W tym przypadku ważną rolę odegrali pracodawcy lub ich poddostawcy.

Polska jest trochę ewenementem na skale światową dlatego że bardzo ważnym aspektem polskiego sukcesu gospodarczego było właśnie zatrudnienie imigrantów, a żeby to było możliwe, polscy pracodawcy musieli zwrócić uwagę na ten ważny aspekt, jakim jest zakwaterowanie, i tym zakwaterowaniem się zająć, to znaczy pomóc pracownikom nie tylko w kwestii znalezienia pracy, ale także zakwaterowania

– mówił Rafał Mróz.

Z badania wynika, że samodzielnie lokum znalazło 33% cudzoziemców. Spośród mieszkających w kwaterach pracowniczych prawie trzy czwarte traktuje to jako rozwiązanie tymczasowe, na początkowy okres pracy.

Rzecznik prasowy EWL, Anatoliy Zymnin, podkreślił że blisko połowa imigrantów pracujących w Polsce mieszka w blokach lub kamienicach, co wiąże się z procesem integracji społecznej i kulturowej. Ekspert dodał, że jedynie co trzeci pracownik transgraniczny w Polsce mieszka w hotelu pracowniczym.

Niemal połowa pracowników zagranicznych (42%) mieszka obok Polaków – w blokach lub kamienicach. To bardzo istotna liczba, która wskazuje na możliwości integracji społecznej. Nasze wcześniejsze badania pokazują, że interakcje z lokalnymi mieszkańcami są drogą do integracji społecznej pracowników zagranicznych w naszym kraju

– podkreślił Anatoliy Zymnin.

Profesor Mariusz Kowalski ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego mówił, że dla imigrantów ważna jest odległość od miejsca zamieszkania do pracy. Zależy im na tym, żeby do pracy komunikacją miejską albo pieszo dotrzeć w ciągu maksymalnie 15 minut. 76% badanych deklarowało, że tyle trwa ich droga do miejsca zatrudnienia.

Badanie sondażowe „Pracownik zagraniczny – zakwaterowanie w Polsce” zostało przeprowadzone w dniach 13 listopada – 21 grudnia 2023 roku przez EWL Group, RentLito oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. W badaniu wzięło udział łącznie 400 cudzoziemców z kilkunastu krajów, którzy są zatrudnieni w Polsce. 

Szymon Bryzek

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową