Opublikowano: 19.02.2024
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
19.02.2024
Aktualności

Praca, kadry, migracje, zatrudnianie cudzoziemców – tygodniowy przegląd EWL (13 – 19 lutego)

Przegląd rynku EWL: płaca minimalna, edukacja, inwestycje

Jako lider rynku zatrudnienia staramy się obserwować wszystkie zmiany dotyczące sektora pracy tymczasowej, wynajmu pracowników i zagadnień kadrowych. By przybliżyć Państwu najważniejsze informacje i prognozy, co poniedziałek publikujemy skrót najistotniejszych informacji z minionego tygodnia, który pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie obecnych trendów panujących na rynku pracy i przygotowanie się na nadchodzące zmiany.   


Najciekawsze informacje: 13 – 19 lutego 2024 roku


NBP: Cudzoziemcy wysłali blisko 7 mld złotych do swoich krajów 

Transfery z Polski od pracujących imigrantów w III kwartale 2023 roku wyniosły 6,9 mld zł, o 0,1 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku poinformował 12 lutego portal Bankier.pl, powołując się na najnowsze dane NBP.  

Zanotowany wzrost wynikał przede wszystkim z rosnących przekazów zarobków. Transfery imigrantów krótkookresowych w III kwartale 2023 roku wyniosły 4,9 mld zł wobec 5,4 mld zł w III kwartale 2022 roku. W strukturze geograficznej nadal dominowały transfery przekazane na Ukrainę. Wyniosły one 4,4 mld zł i stanowiły 63,2% wszystkich środków. Rosły również środki przekazywane do innych krajów, w tym najbardziej na Białoruś. 

W III kwartale 2023 roku z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 4,9 mld zł. Na kwotę tę złożyły się przekazy od migrantów krótkookresowych w wysokości 1,9 mld zł (tj. 39,4% ogółu transferów) i od migrantów długookresowych w wysokości 3,0 mld zł (tj. 60,6% całej kwoty). W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku łączna wielkość przekazanych środków była niższa (o ok. 0,02 mld zł). 

Źródło: Bankier.pl

MRPiPS: Rośnie liczba obcokrajowców z Azji ubiegających się o zezwolenie na pracę w naszym kraju 

Już nie obywatele Ukrainy ani Białorusi, ale Hindusi i Nepalczycy są największą grupą cudzoziemców, którzy ubiegają się i dostają zezwolenia na pracę nad Wisłą poinformowała 14 lutego Rzeczpospolita, powołując się na najnowsze dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

Ponad 1,5 mln cudzoziemców miało w końcu roku 2023 zalegalizowaną możliwość podjęcia pracy w Polsce. Dzięki popytowi na pracowników z Azji liczba ta jest większa o 261 tys. więcej niż rok wcześniej. Raport MRPiPS potwierdza, że agresja Rosji na Ukrainę zmieniła specyfikę imigracji do Polski, w której wyraźnie wzrósł udział przybyszów spoza Europy, w tym głównie z Azji. Był to m.in. efekt odpływu ukraińskich mężczyzn. Udział pracowników z Ukrainy w rejestrach ZUS maleje (przed rosyjską agresją sięgał 74%), bo ukraińskich mężczyzn zastępują pracownicy z innych państw, np. Z Białorusi. Obywateli tego kraju pod koniec zeszłego roku w rejestrach ZUS było już prawie 130 tys., czyli o jedną piątą więcej niż rok wcześniej. Jeszcze szybciej przybywa pracowników z Azji i Ameryki Południowej, na czele z Kolumbią. 

– Niektóre branże, w tym logistyka, transport, budownictwo, straciły pracowników po 24 lutego 2022 roku, gdy ci wyjechali, aby bronić swojej ojczyzny. Szacuje się, że luka ta sięgnęła nawet 500 tys. osób, co w połączeniu z kurczeniem się zasobów na lokalnym rynku pracy skłoniło pracodawców do szukania pracowników z odległych krajów – wyjaśnia Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan. 

Źródło: Rzeczpospolita

NBU: Sytuacja na ukraińskim rynku pracy pogarsza się  

Pomimo deficytu pracowników kwalifikowanych ukraińskie firmy częściej sygnalizują zamiar zwalniania pracowników niż zatrudniania nowych – podało 13 lutego Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, powołując się na najnowsze dane Narodowego Banku Ukrainy (NBU). 

Statystyki banku dotyczą m.in. sektora handlu, gdzie pozostawienie obecnej liczby pracowników deklaruje większość, bo aż 88% pracodawców, zatrudnienie nowych – 5%, zaś zwolnienie – 7%. Mniej optymistyczne dane dotyczą już branży usług, gdzie pozostawienie obecnej liczby pracowników deklaruje 79% firm, zatrudnienie nowych – 6%, a zwolnienia aż 15%. Najgorzej sytuacja przedstawia się w branży budowlanej, gdzie aż 32% pracodawców deklaruje plany zwolnienia pracowników, a zaledwie 5% gotowych jest zatrudnić nowe osoby. 

Kilka branż, według portali ogłoszeniowych, sygnalizuje jednak zwiększone potrzeby kadrowe. Największy wzrost liczby wakatów w styczniu 2024 roku odnotowano dla specjalistów ds. ochrony i bezpieczeństwa – aż o 19% w porównaniu z grudniem 2023 roku. Analitycy tłumaczą, że w tej kategorii ogłoszenia o pracę umieszczane są przez Siły Zbrojne Ukrainy. Wzrosło zapotrzebowanie na prawników – o 13% – oraz specjalistów w rolnictwie i sektorze ubezpieczeń – o 9%. Wśród liderów znajduje się również sektor kultury – 3%. W edukacji i nauce oraz wśród menedżerów liczba wakatów wzrosła o 1%. 

Źródło: SEW

 

Anatoliy Zymnin

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową