Dla inwestorów

Zgodnie z art. 374. k.s.h. informujemy, że:

  • spółka działa pod firmą: EWL Spółka akcyjna,
  • spółka posiada siedzibę w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142 B (VI Piętro), 02-305 Warszawa,
  • sądem rejestrowym, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki jest: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS,
  • spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000080338,
  • spółka posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP): 1132330806,
  • wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi: 100.000,00 zł; kapitał został opłacony w całości.

Zapisz się do newslettera!

Bądź z nami na bieżąco