Investuotojams

Remiantis Lenkijos „Kodeks spółek handlowych“ (Prekybos bendrovių kodekso) 374 str. 3 d. nuostatomis, informuojame, kad:

  • bendrovės pavadinimas: Akcinė bendrovė „EWL“
  • bendrovės buveinė yra Varšuvoje, adresu Al. Jerozolimskie 142 B (6 aukštas), 02-305 Varšuva,
  • Registro teismas, kuriame saugomi bendrovės dokumentai, yra: Varšuvos miesto apylinkės teismas Varšuvoje, XIII NTR (KRS) departamentas,
  • bendrovė yra įtraukta į Nacionalinį teismų registrą numeriu: 0000080338,
  • įmonė turi mokesčių mokėtojo numerį (NIP): 1132330806,
  • bendrovės įstatinio kapitalo dydis: 100.000,00 PLN; kapitalas pilnai apmokėtas.

Pirmas šaukimas pateikti akcijų dokumentus

Įsigaliojus 2019 m. rugpjūčio 30 d.Lenkijos „Kodeks spółek handlowych“ (Prekybos bendrovių kodeksas) ir tam tikrų kitų aktų pakeitimo įstatymui (2019 m. OL, 1798 punktas), toliau – „Įstatymas“, „EWL S.A.“ (toliau – „Bendrovė“), informuoja akcininkus apie į Lenkijos teisinę sistemą įvestą privalomą bendrovės akcijų dematerializaciją, o tai reiškia popierinės formos akcijų pakeitimą elektroniniu įrašu Įstatymo 17 str. nurodyto subjekto tvarkomame akcininkų registre.
Pagal įvestus pakeitimus Bendrovės išduotų galiojančiųjų akcijų dokumentų galiojimas pagal Įstatymą baigiasi 2021 m. kovo 1 d. Po šios datos akcijos bus ne akcininko statusą patvirtinantis dokumentas, o tik įrodantis dokumentas, būtinas elektroniniam akcininkų registrui atnaujinti. Tačiau po 2026 m. sausio 1 d. narystės teisių apsaugos neteks akcininkai, kurių akcijų dokumentai įmonei nebuvo pateikti ir neįtraukti į elektroninį akcininkų registrą.
Dėl minėtų pakeitimų, vadovaujantis Įstatymo 16 str., Bendrovės valdyba kviečia visus „EWL S.A.“ akcininkus. pateikti dokumentus dėl akcijų ne vėliau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 24 d. Bendrovės buveinės sekretoriate, adresu Aleje Jerozolimskie Nr. 142B, 02-305 Varšuva, darbo dienomis (pirmadieniais – penktadieniais) nuo 8.00 iki 16.00 val.

Antras šaukimas pateikti akcijų dokumentus

Įsigaliojus 2019 m. rugpjūčio 30 d.Lenkijos „Kodeks spółek handlowych“ (Prekybos bendrovių kodeksas) ir tam tikrų kitų aktų pakeitimo įstatymui (2019 m. OL, 1798 punktas), toliau – „Įstatymas“, „EWL S.A.“ (toliau – „Bendrovė“), informuoja akcininkus apie į Lenkijos teisinę sistemą įvestą privalomą bendrovės akcijų dematerializaciją, o tai reiškia popierinės formos akcijų pakeitimą elektroniniu įrašu Įstatymo 17 str. nurodyto subjekto tvarkomame akcininkų registre.
Pagal įvestus pakeitimus Bendrovės išduotų galiojančiųjų akcijų dokumentų galiojimas pagal Įstatymą baigiasi 2021 m. kovo 1 d. Po šios datos akcijos bus ne akcininko statusą patvirtinantis dokumentas, o tik įrodantis dokumentas, būtinas elektroniniam akcininkų registrui atnaujinti. Tačiau po 2026 m. sausio 1 d. narystės teisių apsaugos neteks akcininkai, kurių akcijų dokumentai įmonei nebuvo pateikti ir neįtraukti į elektroninį akcininkų registrą.
Dėl minėtų pakeitimų, vadovaujantis Įstatymo 16 str., Bendrovės valdyba kviečia visus „EWL S.A.“ akcininkus. pateikti dokumentus dėl akcijų ne vėliau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 24 d. Bendrovės buveinės sekretoriate, adresu Aleje Jerozolimskie Nr. 142B, 02-305 Varšuva, darbo dienomis (pirmadieniais – penktadieniais) nuo 8.00 iki 16.00 val.