Renata Ostrowska - agencja EWL - wynajem pracowników Opublikowano: 24.02.2023
Autor wpisu:Renata Ostrowska
Renata Ostrowska - agencja EWL - wynajem pracowników
Renata Ostrowska
24.02.2023
Aktualności | Blog EWL

Zapotrzebowanie na rynku pracy – na jakie zawody będzie największe zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy?

zapotrzebowanie na rynku pracy

Według danych Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce w styczniu 2023 roku wyniosła 2,7%. To daje nam drugą pozycję w rankingu krajów Unii Europejskiej o najniższym poziomie bezrobocia. Wyprzedzają nas tylko Czesi.

Co więcej, Komisja Europejska prognozuje, że polska gospodarka co prawda zwolni, ale uniknie recesji. W nowym roku pracodawcy nie powinni więc spodziewać się nagłego wzrostu kandydatów na rynku pracy. O pracowników nadal będzie ciężko. Jak będzie wyglądał rynek pracy w 2023 roku? W jakich branżach i specjalizacjach będzie największe zapotrzebowanie na pracowników?

Spis treści

Co to jest rynek pracy?

Rynek pracy definiowany jest jako ogół procesów, instytucji oraz czynników wpływających na rekrutację, zatrudnienie i zwalnianie pracowników. Mówiąc inaczej, jest to rynek, na którym towarem jest praca. Z tej perspektywy kupującym jest pracodawca, który gotowy jest zapłacić pewne wynagrodzenie za wykonaną pracę, a sprzedawcą – pracownik, który za określoną płacę chce podjąć zatrudnienie.

Z rynkiem pracy nierozerwalnie związane są dwa pojęcia:

 • Podaż pracy – inaczej zasób siły roboczej, czyli pracowników oraz osób poszukujących zatrudnienia
 • Popyt na pracę – zapotrzebowanie na pracowników zgłaszane przez pracodawców

Zapotrzebowanie na rynku pracy uzależnione jest od tego, w jaki sposób kształtują się względem siebie popyt na pracę i podaż pracy. Na polskim rynku pracy, w większości branż i zawodów, mamy od kilku lat do czynienia z większym popytem na zatrudnienie niż podażą pracowników. Dla pracodawców oznacza to brak możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Mówiąc o lokalnym rynku pracy, warto od razu wspomnieć o tym, że ze względu na zasięg geograficzny rynki pracy możemy podzielić na:

 • Lokalny – obejmujący daną miejscowość i jej najbliższą okolicę
 • Regionalny – zlokalizowany na określonym obszarze np. powiatu czy województwa
 • Krajowy – dotyczący rynku pracy w konkretnym państwie
 • Zagraniczny– odnoszący się do struktury zatrudnienia oraz podaży i popytu na pracę poza granicami kraju, np. rynek Unii Europejskiej
 • Globalny – inaczej rynek światowy

Zapotrzebowanie na rynku pracy – trendy na rok 2023

Zapotrzebowanie na rynku pracy jest zmienne, dotyczy różnych grup pracowników i zależy przede wszystkim od sytuacji poszczególnych sektorów gospodarki. W czasie pandemii COVID-19 z rynku praktycznie zniknęło zapotrzebowanie na pracowników szeroko pojętej branży turystycznej.

Obecnie trend ten się odwraca – w gastronomii i hotelarstwie pojawia się coraz więcej wakatów. Jak będzie kształtowało się zapotrzebowanie na polskim rynku pracy w 2023 roku?

Badanie rynku pracy Ministerstwa Edukacji Narodowej

Coroczny raport Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący tego, jak będzie kształtowało się zapotrzebowanie na rynku pracy, został opublikowany 3 lutego 2023 roku i zawiera listę 33 zawodów o kluczowym znaczeniu dla rozwoju państwa, a także zapotrzebowanie regionalne z podziałem na poszczególne województwa.

Badanie rynku pracy przeprowadzone przez MEN wskazuje, w jakich kierunkach należy rozwijać szkolnictwo zawodowe i branżowe, aby było zgodne z potrzebami zgłaszanymi przez przedsiębiorców.

Z publikacji wynika, że w nadchodzącym roku największe zapotrzebowanie w gospodarce krajowej będzie dotyczyło m.in. automatyków, operatorów maszyn i urządzeń, mechaników oraz pracowników z sektora budowlanego (cieśli, zbrojarzy, dekarzy).

Zapotrzebowanie na rynku pracy wg Barometru Zawodów

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie od kilku lat publikuje prognozy zapotrzebowania na pracowników w tzw. Barometrze Zawodów. To badanie rynku pracy kategoryzuje zawody w trzech grupach: deficytowej, zrównoważonej oraz nadwyżkowej. W 2023 roku, po raz drugi, w zestawieniu nie pojawia się żadna profesja nadwyżkowa. Brakować będzie natomiast m.in.:

 • kierowców samochodów ciężarowych,
 • pielęgniarek i położnych,
 • lekarzy (w tym psychologów i psychoterapeutów),
 • spawaczy,
 • elektryków, elektromechaników, elektromonterów,
 • operatorów i mechaników sprzętów do robót ziemnych,
 • magazynierów,
 • ślusarzy,
 • nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz przedmiotów zawodowych.

Niedobór pracowników poważnie utrudnia prowadzenie firmy i ogranicza możliwość rozwoju. Jest poważnym zagrożeniem dla ciągłości procesów biznesowych. Co więcej, deficyt pracowników w sektorze opieki zdrowotnej i edukacji, wpływa negatywnie na jakość życia, a także zdrowia społeczeństwa.

Uchodźcy z Ukrainy na rynku pracy – jaki wpływ na polski rynek pracy i sytuacje konkretnych branż ma napływ uchodźców z Ukrainy?

Polski rynek pracy od kilku lat dotknięty jest deficytem siły roboczej. Przedsiębiorcy, nie mogąc pozyskać pracowników na lokalnym rynku pracy, coraz częściej decydują się na zatrudnienie pracowników transgranicznych.

Do 24 lutego 2022 roku firmy najczęściej kierowały działania rekrutacyjne na ukraiński rynek pracy, pozyskując z niego pracowników produkcyjnych, magazynierów, spawaczy czy specjalistów IT. Od wybuchu wojny w Ukrainie sytuacja uległa diametralnej zmianie.

Mimo iż w ciągu roku do Polski wjechało blisko 10 milionów uchodźców z Ukrainy, to jednak w tym samym czasie z powrotem do swojego kraju wróciło prawie 8 milionów. Możemy więc mówić o około 2 milionach Ukraińców, którzy przebywają w Polsce i mogliby wesprzeć polski rynek pracy.

Należy jednak zauważyć, że w ciągu minionego roku bardzo zmieniła się  struktura demograficzna migrantów. Do wybuchu wojny wśród Ukraińców przyjeżdżających do Polski dominowali mężczyźni. Wg badań EWL z grudnia 2021 roku 57% migrantów było płci męskiej. W badaniach z lipca 2022 roku aż 94,5% stanowią kobiety, z których ponad 70% przyjechało do Polski z dziećmi.

Oznacza to, że mimo tak dużego napływu osób, pracodawcy nadal mają problem ze znalezieniem pracowników do branży budowlanej, transportu czy produkcji przemysłowej. Szczególnie że w pierwszej połowie 2022 roku do Ukrainy wróciło wielu mężczyzn zatrudnionych właśnie w tych sektorach.

Kobiety na rynku pracy znajdują zatrudnienie przede wszystkim w handlu, hotelarstwie i gastronomii, usługach (np. w branży kosmetycznej i beauty). Uchodźczynie wspierają uzupełnianie wakatów w tych branżach na polskim rynku pracy.

Ich dalsza integracja, m.in. przez szkolenia językowe czy kursy zawodowe, będzie działała korzystnie na sytuacje pracodawców i realnie zmniejszała deficyt kadrowy m.in. w sprzedaży i obsłudze klienta.

Zapotrzebowanie na pracowników na polskim rynku pracy nie zmniejszy się w 2023 roku. Firmom nadal będzie brakowało personelu, a w nadchodzącym wysokim sezonie braki te mogą poważnie wpłynąć na możliwość realizacji zamówień i utrzymanie ciągłości procesów.

EWL Group oferuje swoim partnerom biznesowym szereg rozwiązań, które mają na celu minimalizację ryzyka związanego z deficytem kadrowym.

Dzięki specjalizacji w pozyskiwaniu pracowników zarówno na krajowym, jak i zagranicznych rynkach pracy, możemy skutecznie wspierać naszych klientów i efektywnie uzupełniać braki personalne.

Jeśli więc chcesz zabezpieczyć procesy w nadchodzącym sezonie i szukasz firmy, która skutecznie pozyska, zalegalizuje i zatrudni pracowników do Twojego biznesu – skontaktuj się z nami.

Outsourcing procesów rekrutacyjnych z agencją EWL Group

Potrzebujesz pomocy w zatrudnianiu pracowników?

Od początku współpracy oferujemy Państwu pomoc w dokładnej analizie potrzeb i rekrutacji pracowników.

Skontaktuj się
Renata Ostrowska - agencja EWL - wynajem pracowników
Renata Ostrowska

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową