Anna Michałowska z agencji zatrudnienia EWL Group Opublikowano: 26.10.2021
Autor wpisu:Anna Michałowska
Anna Michałowska z agencji zatrudnienia EWL Group
Anna Michałowska
26.10.2021
Aktualności | Blog EWL

Zasady zatrudniania cudzoziemców na Umowę Zlecenie

Jak zatrudnić cudzoziemca na umowę zlecenia

Umowa zlecenie jest formą współpracy, która budzi wiele kontrowersji. Z jednej strony jest to bezpieczna forma zatrudnienia, która jest zgodna z obowiązującymi przepisami, z drugiej jednak strony, ciąży na niej opinia, że jest mniej korzystna dla osób zatrudnionych. Czy w przypadku zatrudniania cudzoziemca na umowę zlecenie również istnieją podobne wątpliwości?

Pracodawcy chętnie wykorzystują wszystkie możliwości optymalizacji kosztów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Jednym z takich pomysłów jest korzystanie z umów zlecenie we współpracy z pracownikami tymczasowymi. W tym artykule przyjrzymy się tej formie zatrudnienia oraz sprawdzimy, jakie zasady zatrudniania cudzoziemców są kluczowe dla pracodawców.

Zatrudnienie cudzoziemca na umowę zlecenie

Umowa zlecenie jest chętnie wykorzystywana przez pracodawców ze względu na większą opłacalność takiej formy współpracy z pracownikiem w stosunku do umowy o pracę. Zasady zatrudniania cudzoziemców na umowę zlecenie opisuje Kodeks Cywilny i to w nim przedsiębiorcy powinni szukać informacji na temat tego, jak legalnie podpisać taką umowę. W tym wypadku nie ma rozróżnienia, jeżeli chodzi o pracownika krajowego lub spoza Polski. Zleceniobiorca zobligowany jest do zapłaty należnych podatków, a także składek ZUS.

Zasady zatrudniania cudzoziemców opisuje również Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. To tam znajdują się informacje o tym, jakie warunki należy spełnić przed podjęciem pracy na umowę zlecenie. Cudzoziemiec musi posiadać legalne potwierdzenie pobytu na terenie kraju oraz zezwolenie na pracę w Polsce. Obowiązek kontrolowania legalności pracy takiej osoby przez cały okres umowy spoczywa na zleceniodawcy.

Ważne jest również to, że obcokrajowca zatrudnionego na umowę zlecenie również dotyczą progi wynagrodzenia minimalnego (miesięcznego, jak i godzinowego). Argumentami, które mogą zachęcić do tej formy zatrudnienia, są:

  • brak konieczności wypłacania dodatkowych świadczeń takich jak np. urlopy czy nadgodziny,
  • brak wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, np. choroby zleceniobiorcy. Faktem jest, że na umowie zlecenie zleceniodawca może zgłosić zleceniobiorcę do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Należy jednak zaznaczyć, że czas wyczekiwania wynosi 90 dni. Dopiero po tym czasie możemy wypłacać wynagrodzenie chorobowe(dobrowolne). Ale nie za wsteczny okres.

Zatrudnienie obcokrajowca na umowę zlecenie a składki ZUS

Zatrudnienie cudzoziemca na umowę zlecenie wiąże się z koniecznością odprowadzania składek ZUS oraz podatku dochodowego. Powoduje to zwiększenie całościowego kosztu zatrudnienia. Konieczne jest też ustalenie statusu rezydenta. Jest to konieczne do ustalenia, jaką stawką podatku powinniśmy zastosować do rozliczenia się z urzędem skarbowym.

Dobrą stroną jest jednak możliwość wykorzystania statusu studenta. Osoby posiadające ten dokument są zwolnione ze składki ZUS. Z takiego zwolnienia mogą korzystać osoby do 26 roku życia. Dodatkowo są one zwolnione z opodatkowania wynagrodzenia. Można łatwo policzyć, że wypłata jest w takim wypadku przekazywana w całości na konto pracownika i nie odprowadza się od niej żadnych danin.

Powyższa ulga jest szczególnie ważna przy zatrudnianiu obcokrajowca na umowę zlecenie, ponieważ osoby zza granicy decydujące się na pracę w Polsce to często osoby młode. Dzięki temu przedsiębiorcy są w stanie zapłacić pracownikowi więcej, a jego ogólny koszt i tak będzie niższy niż w przypadku starszej osoby.

Zatrudnienie obcokrajowca z kartą stałego pobytu

Karta stałego pobytu jest bardzo ważnym dokumentem dla każdego obcokrajowca mieszkającego
i pracującego w Polsce. Decyzja o wydaniu karty pobytu upoważnia do podejmowania pracy przez całe i nie posiada terminu ważności. Sama karta musi być wymieniona przez każde 10 lat.

Organem, który wydaje taki dokument jest wojewoda. Spełniając szereg warunków, cudzoziemiec może otrzymać kartę stałego pobytu i nie martwić się o legalność swojego pobytu w Polsce. Jednym z takich warunków jest posiadanie stabilnego i regularnego źródła utrzymania. Można zastanawiać się, czy umowa zlecenie kwalifikuje się jako taki stały dochód. Ustawodawca jasno wskazuje, że taka forma zatrudnienia jest dopuszczalna, a dokument powinien być wydany.

Każdy pracodawca przed zatrudnieniem obcokrajowca z kartą stałego pobytu pracownik musi wiedzieć, że pracownik przed otrzymaniem takiego dokumentu musiał również otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. To właśnie przed tą decyzją musi udowodnić stabilność swojego wynagrodzenia.

Współpraca z agencją pracy tymczasowej

Firmy, które decydują się na zatrudnienie cudzoziemca na umowę zlecenie, często przekazują podmiotom zewnętrznym wszystkie związane z tym obowiązki. Współpraca z agencją pracy tymczasowej w tym przypadku może okazać się niezbędna. Agencje takie jak EWL znają wszystkie zasady zatrudniania cudzoziemców i potrafią wybrać optymalne rozwiązanie. Zatrudnianie cudzoziemców to jedna z naszych specjalizacji. Świadczymy też usługi outsourcingu HR i leasingu pracowniczego. Służymy także doradztwem w zakresie rozwiązań optymalizujących koszty zatrudnienia.

Współpraca z EWL Group gwarantuje, że otrzymasz gotowych do pracy obcokrajowców, którzy będą zatrudnieni na optymalnej umowie. Dzięki temu unikniesz stresu związanego z rozterkami na temat legalności pobytu, a także unikniesz nieprzewidzianych kosztów. Zapraszamy serdecznie do kontaktu w sprawie szczegółów naszych usług!

Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje o rynku pracy tymczasowej?

Zapisz się do Newslettera EWL by otrzymywać wiadomości prosto na swoją skrzynkę mailową.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).