Maria Kuzenko Opublikowano: 07.01.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
07.01.2021
Aktualności | Blog EWL

Zezwolenie na pracę typu A – wszystko co musisz o nim wiedzieć

Zatrudnianie cudzoziemców - zezwolenie na pracę typu A

Decydując się na zatrudnienie pracowników zza granicy niezbędna jest znajomość przepisów prawa i procedur pozwalających na legalne zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Warto pamiętać, że każdy obcokrajowiec, który na mocy obowiązujących przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania pozwolenia na pracę w Polsce, chcąc podjąć zatrudnienie musi posiadać odpowiedni dokument. Jednym ze sposobów zalegalizowania pracy pracownika zza granicy na terenie RP są zezwolenia na pracę typu A. Czym jest zezwolenie na pracę typu A i jakie możliwości daje?

Spis treści

Czym jest zezwolenie na pracę typu A i jakie daje możliwości?

Zezwolenie na pracę typu A jest dokumentem wydawanym przez Urząd Wojewódzki (właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy), na mocy którego obcokrajowiec może starać się o wydanie wizy lub przedłużyć legalną pracę w Polsce. Wniosek o wydanie zezwolenia składa pracodawca, który ma zamiar zatrudnić pracownika zza granicy. To pracodawca jest także zobowiązany do poniesienia opłaty za zezwolenie na pracę dla cudzoziemca. Zezwolenie na pracę typu A wydawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata i może być po tym czasie przedłużone.

Zezwolenie na pracę typu A – procedura

Test rynku pracy

Pierwszym krokiem, który powinien wykonać pracodawca decydujący się na zatrudnienie cudzoziemca na podstawie zezwolenia typu A jest uzyskanie informacji starosty (właściwego ze względu na przyszłe miejsce wykonywania pracy przez obcokrajowca) o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Innymi słowy, aby uzyskać zezwolenie, niezbędna jest weryfikacja lokalnego rynku pracy pod kątem dostępności kandydatów na oferowane stanowisko. Opinia starosty ważna jest przez 6 miesięcy.  Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pracownik jest zwolniony z takiego obowiązku i posiada już stosowne oświadczenie wydane przez starostę.

Opłata za zezwolenie typu A na pracę dla cudzoziemca

W zależności od planowanej długości zatrudnienia cudzoziemca pracodawca, przed złożeniem wniosku, powinien uiścić opłatę za zezwolenie dla obcokrajowca, na konto wskazane przez Urząd Wojewódzki. W zależności od planowanej długości zatrudnienia opłata ta wynosi: 50 PLN – dla zezwoleń wydawanych na okres do 3 miesięcy i 100 PLN – dla zezwoleń wydawanych na okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zezwolenie na pracę – wymagane dokumenty

Pracodawca, który posiada już opinię starosty oraz dokonał niezbędnej opłaty, na co posiada dowód wpłaty musi także skompletować inne dokumenty, niezbędne do wydania pozwolenia na pracę w Polsce dla cudzoziemca. W celu uniknięcia braków formalnych i związanego z tym przedłużenia procedury rozpatrywania wniosku warto załączyć także:

  • kopie wszystkich zapisanych stron w paszporcie obcokrajowca,
  • oświadczenie o niekaralności pracodawcy,
  • umowa spółki albo akty notarialne o zawiązaniu spółki,
  • oryginał pełnomocnictwa lub upoważnienia, jeśli pracodawca nie składa dokumentów osobiście.

Złożenie wniosku w Urzędzie Wojewódzkim

Wniosek o zezwolenie na pracę cudzoziemca, wraz ze wszystkimi załącznikami, składa w Urzędzie Wojewódzkim pracodawca. Wniosek musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Warto pamiętać, że zezwolenie na pracę wydawane jest dla konkretnego pracodawcy, konkretnego cudzoziemca oraz wyłącznie na pracę wykonywaną w konkretnym miejscu i na konkretnym stanowisku. Zmiana pracodawcy lub warunków zatrudnienia (szczególnie stanowiska pracy) wymaga rozpoczęcia procedury od początku.

Przeczytaj również: Najczęstsze błędy związane z zezwoleniem na pracę cudzoziemca

Kiedy składać wniosek o zezwolenie na pracę typu A?

Co do zasady urząd wojewódzki ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji. Należy jednak wziąć pod uwagę czas niezbędny na przekazanie otrzymanego pozwolenia cudzoziemcowi (często jest to kwestia wysyłki dokumentu za granicę) oraz dodatkowo na złożenie przez pracownika wniosku o wydanie wizy. Ze względu na skomplikowaną procedurę, często warto skorzystać z usług doświadczonych ekspertów z agencji pracy. Zespół EWL Group wspiera biznes swoim know-how, ale także uważnie śledzi zmiany w prawodawstwie, czuwając nad terminowością załatwiania sprawy oraz dbając o stały kontakt z urzędami i pracownikami oczekującymi na dokumenty. Zapraszamy do współpracy!

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Maria Kuzenko
Maria Kuzenko

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową