Anna Michałowska z agencji zatrudnienia EWL Group Opublikowano: 26.10.2021
Autor wpisu:Anna Michałowska
Anna Michałowska z agencji zatrudnienia EWL Group
Anna Michałowska
26.10.2021
Aktualności | Blog EWL

Zasady zatrudniania cudzoziemców na umowę zlecenie i umowę o pracę

Jak zatrudnić cudzoziemca na umowę zlecenia

Każdy przedsiębiorca w pewnym momencie staje przed wyborem, jaką formę zatrudnienia oferować swoim pracownikom. W przypadku zatrudniania Polaków problem sprowadza się do opłacalności finansowej i kontrolowania zgodności stosunku pracy z przepisami prawa. Przy zatrudnianiu obcokrajowca dochodzą dodatkowe kwestie, które mogą powodować pewne utrudnienia. W tym artykule przyjrzymy się obu formom zatrudnienia oraz sprawdzimy, jakie zasady zatrudniania cudzoziemców są kluczowe dla pracodawców.

Spis treści

Umowa o pracę, a umowa zlecenie – różnice

Zatrudnienie obcokrajowca na umowę o pracę może rozwiązać problem z brakiem rąk do pracy. Jest to umowa, która jest najbezpieczniejsza dla pracownika, ale również kosztowna pod względem podatkowym.

Umowa zlecenie jest formą współpracy, która budzi wiele kontrowersji. Z jednej strony jest to bezpieczna forma zatrudnienia, która jest zgodna z obowiązującymi przepisami, z drugiej jednak strony, ciąży na niej opinia, że jest mniej korzystna dla osób zatrudnionych. Czy w przypadku zatrudniania cudzoziemca na umowę zlecenie również istnieją podobne wątpliwości?

Zasady zatrudniania cudzoziemców na umowę zlecenie

Pracodawcy chętnie wykorzystują wszystkie możliwości optymalizacji kosztów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Jednym z takich pomysłów jest korzystanie z umów zlecenie we współpracy z pracownikami tymczasowymi.

Umowa zlecenie jest chętnie wykorzystywana przez pracodawców ze względu na większą opłacalność takiej formy współpracy z pracownikiem w stosunku do umowy o pracę. Zasady zatrudniania cudzoziemców na umowę zlecenie opisuje Kodeks Cywilny i to w nim przedsiębiorcy powinni szukać informacji na temat tego, jak legalnie podpisać taką umowę. W tym wypadku nie ma rozróżnienia, jeżeli chodzi o pracownika krajowego lub spoza Polski. Zleceniobiorca zobligowany jest do zapłaty należnych podatków, a także składek ZUS.

Zasady zatrudniania cudzoziemców opisuje również Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. To tam znajdują się informacje o tym, jakie warunki należy spełnić przed podjęciem pracy na umowę zlecenie. Cudzoziemiec musi posiadać legalne potwierdzenie pobytu na terenie kraju oraz zezwolenie na pracę w Polsce. Obowiązek kontrolowania legalności pracy takiej osoby przez cały okres umowy spoczywa na zleceniodawcy.

Ważne jest również to, że obcokrajowca zatrudnionego na umowę zlecenie również dotyczą progi wynagrodzenia minimalnego (miesięcznego, jak i godzinowego). Argumentami, które mogą zachęcić do tej formy zatrudnienia, są:

  • brak konieczności wypłacania dodatkowych świadczeń takich jak np. urlopy czy nadgodziny,
  • brak wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, np. choroby zleceniobiorcy. Faktem jest, że na umowie zlecenie zleceniodawca może zgłosić zleceniobiorcę do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Należy jednak zaznaczyć, że czas wyczekiwania wynosi 90 dni. Dopiero po tym czasie możemy wypłacać wynagrodzenie chorobowe(dobrowolne). Ale nie za wsteczny okres.

Zasady zatrudniania cudzoziemców na umowę zlecenie – składki ZUS

Zatrudnienie cudzoziemca na umowę zlecenie wiąże się z koniecznością odprowadzania składek ZUS oraz podatku dochodowego. Powoduje to zwiększenie całościowego kosztu zatrudnienia. Konieczne jest też ustalenie statusu rezydenta. Jest to konieczne do ustalenia, jaką stawką podatku powinniśmy zastosować do rozliczenia się z urzędem skarbowym.

Dobrą stroną jest jednak możliwość wykorzystania statusu studenta. Osoby posiadające ten dokument są zwolnione ze składki ZUS. Z takiego zwolnienia mogą korzystać osoby do 26 roku życia. Dodatkowo są one zwolnione z opodatkowania wynagrodzenia. Można łatwo policzyć, że wypłata jest w takim wypadku przekazywana w całości na konto pracownika i nie odprowadza się od niej żadnych danin.

Powyższa ulga jest szczególnie ważna przy zatrudnianiu obcokrajowca na umowę zlecenie, ponieważ osoby zza granicy decydujące się na pracę w Polsce to często osoby młode. Dzięki temu przedsiębiorcy są w stanie zapłacić pracownikowi więcej, a jego ogólny koszt i tak będzie niższy niż w przypadku starszej osoby.

Zatrudnienie obcokrajowca z kartą stałego pobytu

Karta stałego pobytu jest bardzo ważnym dokumentem dla każdego obcokrajowca mieszkającego
i pracującego w Polsce. Decyzja o wydaniu karty pobytu upoważnia do podejmowania pracy przez całe i nie posiada terminu ważności. Sama karta musi być wymieniona przez każde 10 lat.

Organem, który wydaje taki dokument jest wojewoda. Spełniając szereg warunków, cudzoziemiec może otrzymać kartę stałego pobytu i nie martwić się o legalność swojego pobytu w Polsce. Jednym z takich warunków jest posiadanie stabilnego i regularnego źródła utrzymania. Można zastanawiać się, czy umowa zlecenie kwalifikuje się jako taki stały dochód. Ustawodawca jasno wskazuje, że taka forma zatrudnienia jest dopuszczalna, a dokument powinien być wydany.

Każdy pracodawca przed zatrudnieniem obcokrajowca z kartą stałego pobytu pracownik musi wiedzieć, że pracownik przed otrzymaniem takiego dokumentu musiał również otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. To właśnie przed tą decyzją musi udowodnić stabilność swojego wynagrodzenia.

Zasady zatrudniania cudzoziemców na umowę o pracę

Zatrudnienie cudzoziemca na umowę o pracę nie stanowi większego problemu. Jest to forma współpracy, którą promują instytucje państwowe jako najwłaściwszą dla większości wykonywanych zawodów. Umowa o pracę na czas nieokreślony dla cudzoziemca również jest tak traktowana i powiatowe urzędy pracy także sugerują taki rodzaj umowy. Jest to o tyle ważne, że do podjęcia pracy przez cudzoziemca konieczne jest posiadanie zezwolenia na pracę (lub wymagane jest złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy).

Pomimo tego, że obcokrajowcy przeważnie otrzymują terminowe pozwolenia na pracę, to pracodawca może podpisać umowę o pracę na czas nieokreślony z cudzoziemcem, który zobligowany będzie do powrotu do swojego kraju. Poza zatrudnieniem na czas nieokreślony obcokrajowiec może otrzymać propozycję zawarcia umowy na okres próbny i czas określony. Oczywiście wszystkie powyższe formy zatrudniania cudzoziemców na umowę o pracę muszą być dostosowane do potrzeb pracodawcy, ale również wymagań rynku i przepisów prawa.

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca to:

  • kontrola legalności pobytu i możliwości podjęcia pracy,
  • podpisanie umowy w formie pisemnej,
  • dostosowanie obowiązków pracownika do przepisów zawartych w Kodeksie Pracy,
  • zgłoszenie pracownika do ZUS i odprowadzanie należnych składek,
  • opłacanie wszystkich danin według obowiązującego prawa podatkowego.

Zatrudnienie obcokrajowca na umowę o pracę, a podatek

Głównym aspektem, którym kierują się pracodawcy próbujący optymalizować koszty związane
z zatrudnianiem cudzoziemców
 jest obniżenie płaconych podatków. Przy takim rozwiązaniu trzeba jednak mieć na uwadze legalność takich działań. Nie dopełniając któregoś punktu zawartego w przepisach, przedsiębiorca naraża się na odpowiedzialność karną, która będzie dotkliwsza niż systematyczne opłacanie podatków.

Jeżeli przedsiębiorca planuje zatrudnienie obcokrajowca na umowę o pracę, a podatek, który będzie odprowadzał, nie jest jasno opisany w prawie podatkowym, to powinien wiedzieć, że cudzoziemcy w Polsce dzielą się na dwie grupy:

  • rezydenci,
  • nierezydenci.

Ten podział jest kluczowy w kwestii podatkowej. Rezydenci to osoby, które mają ustalone centrum życia w Polsce, czyli np. mają tutaj rodzinę lub mieszkają tutaj przez większą część roku. Takie osoby traktowane są jak Polacy i tak też rozliczają swoje podatki. W przypadku zatrudnienia nierezydenta płacone podatki obejmują jedynie dochody otrzymane na terenie Polski. Takie osoby są rozliczane na zasadach ogólnych.

Warto zauważyć, że zgodnie z zasadą równego traktowania, cudzoziemcy mogą korzystać z szeregu ulg podatkowych. Jest to ciekawe rozwiązanie zarówno dla rezydentów, jak i osób bez tego statusu.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy i inne wymagane dokumenty

Posiadanie aktualnego zezwolenia na pracę lub złożenie przez pracodawcę oświadczenia
o powierzeniu pracy jest konieczne do zatrudnienia cudzoziemca na umowę o pracę. Oświadczenie
o powierzeniu wykonywania pracy jest składane do odpowiedniego oddziału Urzędu Pracy. Obecnie większość urzędów przyjmuje je w postaci elektronicznej. Dodatkowo pracodawca musi uiścić opłatę w wysokości 30 zł za przyjęcie tego dokumentu przez urzędnika.

Poza koniecznością wniesienia opłaty trzeba liczyć się z faktem, że przyjęcie oświadczenia trwa 7 dni
i proces ten uniemożliwia rozpoczęcie pracy od razu. Co więcej, sam wpis jest terminowy i obejmuje 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Po tym czasie trzeba złożyć nowe oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

Czy zatrudnienie cudzoziemca na umowę o pracę się opłaca?

Zatrudnienie cudzoziemca na umowę o pracę wiążę się z wieloma trudnościami operacyjnymi oraz wysokimi kosztami. Z drugiej strony jest to najstabilniejsza forma współpracy zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Dzięki temu przedsiębiorca staje się atrakcyjniejszy w oczach kandydatów i może przyciągnąć do siebie lepszych fachowców.

Mając na uwadze powyższe argumenty, można stwierdzić, że umowa o pracę dla obcokrajowca nie zawsze będzie korzystnym rozwiązaniem i może rodzić wiele problemów. Jeżeli jednak potrzebujesz zawrzeć taką umowę, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy w prosty sposób przeprowadzą cały proces zatrudnienia.

Zatrudnianie cudzoziemców – współpraca z agencją pracy tymczasowej

Firmy, które decydują się na zatrudnienie cudzoziemca często przekazują podmiotom zewnętrznym wszystkie związane z tym obowiązki. Współpraca z agencją pracy tymczasowej w tym przypadku może okazać się niezbędna. Agencje takie jak EWL znają wszystkie zasady zatrudniania cudzoziemców i potrafią wybrać optymalne rozwiązanie. Zatrudnianie cudzoziemców to jedna z naszych specjalizacji. Świadczymy też usługi outsourcingu HR i leasingu pracowniczego. Służymy także doradztwem w zakresie rozwiązań optymalizujących koszty zatrudnienia.

Współpraca z EWL Group gwarantuje, że otrzymasz gotowych do pracy obcokrajowców, którzy będą zatrudnieni na optymalnej umowie. Dzięki temu unikniesz stresu związanego z rozterkami na temat legalności pobytu, a także unikniesz nieprzewidzianych kosztów. Zapraszamy serdecznie do kontaktu w sprawie szczegółów naszych usług!

Anna Michałowska z agencji zatrudnienia EWL Group
Anna Michałowska

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową