Opublikowano: 06.09.2023
Autor wpisu:Rafał Glogier-Osiński
Rafał Glogier-Osiński
06.09.2023
Blog EWL

Duże firmy zyskują więcej – poznaj przewagi leasingu pracowniczego

Parafrazując klasyka, można powiedzieć, że w dzisiejszym świecie biznesu jedyną pewną rzeczą jest nieustanna zmiana. Zmienia się koniunktura gospodarcza, przeobrażenia dotykają rynku pracy, powstają nowe trendy, które stawiają przed firmami kolejne wyzwania, nowelizowane w szerokim zakresie jest ustawodawstwo, gospodarka przechodzi etap digitalizacji i cyfryzacji procesów.

Nic więc dziwnego, że dla wielu przedsiębiorstw priorytetem staje się wykształcenie „zwinnych” struktur, które będą potrafiły dostosowywać się do dynamicznych zmian na rynku oraz skutecznie wykorzystywać pojawiające się okazje biznesowe.

Duże, świadome przedsiębiorstwa poszukują innowacyjnych metod m.in. w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Takich, które umożliwią im utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku i dalszy rozwój biznesu.

Jednym ze sposobów na optymalizację procesów HRowych jest leasing pracowniczy. Dlaczego, z punktu widzenia dużych przedsiębiorstw, takie rozwiązanie jest korzystne? Co może zyskać firma decydując się na skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej?

Spis treści

Leasing pracowniczy – na czym polega usługa pracy tymczasowej?

Leasing pracowniczy polega na oddelegowaniu pracowników zatrudnionych u konkretnego pracodawcy do innego zakładu (innego pracodawcy) w celu świadczenia określonej pracy. Najczęściej spotykaną formą leasingu pracowniczego jest praca tymczasowa, czyli wypożyczenie pracowników z agencji pracy.

Agencje pracy tymczasowej rekrutują i zatrudniają pracowników, których następnie oddelegowują do pracy u klienta, zwanego Pracodawcą Użytkownikiem. Po stronie dostawcy usług personalnych leży nie tylko cały proces rekrutacji i odpowiedniego doboru kandydatów do specyficznych wymagań klientów, ale także zatrudnienie i rozliczenie pracowników już po wykonanej pracy.

Korzyści z leasingu pracowniczego – przewaga konkurencyjna i optymalizacja struktur kadrowych

Zarządzanie dużą strukturą kadrową jest niezwykle trudne, czasochłonne i wymaga olbrzymich zasobów – zarówno finansowych, jak i ludzkich. Dział HR powinno cechować innowacyjne podejście do biznesu, umiejętność dostrzegania i wykorzystywania szans rynkowych oraz elastyczność i łatwość skalowania prowadzonych procesów.

Jako strategiczny partner, wpływający na rozwój i pozycję przedsiębiorstwa, HR powinien poszukiwać rozwiązań, które pozwolą na wzrost konkurencyjności i zwinności struktur firmowych. Czy leasing pracowniczy jest takim rozwiązaniem? W ocenie naszych klientów – zdecydowanie tak.

Rekrutacje wolumenowe – efektywność bez dodatkowego zatrudnienia

W dużych firmach produkcyjnych czy logistycznych potrzeby rekrutacyjne są znacznie większe. W sezonie, dla naszych największych partnerów biznesowych, niejednokrotnie pozyskujemy 400 czy 500 pracowników tymczasowych.

Możemy podejmować się takich projektów i efektywnie je realizować dzięki rozbudowanym strukturom i dopracowanym ścieżkom rekrutacyjnym. Dla wewnętrznych działów HR rekrutacje wolumenowe są trudne.

Niejednokrotnie wymagają zatrudnienia dodatkowych specjalistów oraz znaczących inwestycji finansowych w marketing rekrutacyjny. A na wydrenowanych lokalnych rynkach pracy, nawet najlepszy Employer Branding i najbardziej doświadczony rekruter, może okazać się po prostu nieskuteczny.

Duża liczba pracowników oznacza jeszcze więcej dokumentacji

Zatrudniając pracowników, nawet jeśli ich praca ma charakter sezonowy, na dział HR nakładane są dodatkowe obowiązki. Liczba dokumentów niezbędnych do podpisania z pracownikiem rośnie z roku na rok. Kwestionariusze, zaświadczenia, świadectwa pracy, PPK, badania, BHP itd. – teczki pracownicze są coraz grubsze. Do tego zgłoszenia do odpowiednich urzędów w wyznaczonym terminie.

Jeśli zatrudniany kandydat jest obcokrajowcem dochodzi cały ogrom pracy związany z legalizacją pobytu i pracy. Później też nie jest łatwiej – naliczanie wynagrodzeń, wyjaśnienie niezgodności i niejasności, odpowiadanie na pytania, pilnowanie urzędowych terminów. Działy kadrowe mają pełne ręce roboty przez cały okres zatrudnienia pracownika. A im więcej nowych pracowników tym więcej pracy.

Korzystając z leasingu pracowniczego całość kwestii administracyjnych oraz kadrowo – płacowych jest po stronie agencji pracy tymczasowej. To dostawca usług personalnych, jako pracodawca, stara się o niezbędne dokumenty do pracy dla cudzoziemca, przygotowuje umowę, podpisuje dokumenty, prowadzi i przechowuje akta osobowe oraz rozlicza czas pracy.

Co więcej, dzięki odpowiednim ustaleniom między firmą a agencją, po stronie dostawcy może być także kierowanie pracowników na badania, wydawanie odzieży roboczej czy przeprowadzanie wstępnych szkoleń BHP.

Elastyczność na wagę złota

Zwinne organizacje, to takie, które potrafią szybko dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych. Usługa leasingu pracowniczego zdecydowanie wspiera zwinność biznesów naszych klientów. Elastyczność pracy tymczasowej pozwala z jednej strony na pozyskiwanie dużych wolumenów pracowników w krótkim czasie, z drugiej zaś na szybkie zmniejszenie obsady kadrowej, gdy jest to konieczne.

Praca tymczasowa sprawdza się wszędzie tam, gdzie występuje sezonowość zatrudnienia. Ale nie tylko. Balansując strukturę kadrową i opierając ją zarówno na pracownikach etatowych, jak i tymczasowych przedsiębiorstwo może skutecznie redukować zasoby personalne, bez uruchamiania procedury zwolnień grupowych.

Współpraca z agencjami pracy tymczasowej ma jeszcze jedną zaletę. Zwalniani pracownicy nie są pozostawiani sami sobie. Dostawcy usług personalnych, dzięki szerokiemu i zdywersyfikowanemu portfelowi klientów, mogą w krótkim czasie znaleźć zredukowanym pracownikom nowe zatrudnienie.

Plan, realizacja i rozliczenie – jasne zasady współpracy i kontrola kosztów

Liczby w HR odgrywają coraz większą rolę. Precyzyjne planowanie, obliczenie i przedstawienie harmonogramu oraz kosztów wzrostu zatrudnienia pozwala na szczegółową alokację zasobów. Dzięki współpracy z agencją pracy tymczasowej można w łatwy sposób policzyć koszty pracy, zaprojektować budżet i zaplanować wprowadzenia pracowników z dużą dokładnością. Jasne sposoby rozliczenia, np. za każdą przepracowaną godzinę, pozwalają uniknąć wydatków związanych z nieudaną czy nietrafioną rekrutacją.

Powierzenie procesu rekrutacji i zatrudnienia pracowników agencji pracy tymczasowej, oznacza że wszelkie koszty związane z publikacją ofert pracy, wynagrodzeniem specjalistów ds. rekrutacji, ekspertów z zakresu kadr i płac, a także opłaty za legalizację pracy obcokrajowców czy nawet odzież roboczą i zakwaterowanie, będą po stronie agencji pracy.

Zatrudnienie obcokrajowców – kompleksowe wsparcie i globalny rynek pracy

Są w Polsce obszary, gdzie rekrutacja dużych wolumenów pracowników z lokalnego rynku pracy jest niemożliwa. Jednak, ze względu na dogodną lokalizację, np. sieć dróg umożliwiającą szybki transport na zachód, nadal powstają tam kolejne firmy i oddziały dużych, globalnych przedsiębiorstw.

Konkurencja o pracowników w tych miejscach jest wyjątkowo silna, a przewagę może zdobyć ten, kto pierwszy zdecyduje się na rozwiązanie zapewniające stały dopływ potencjału kadrowego. Kilka lat temu pionierami były firmy, które decydowały się na rekrutacje i zatrudnienie pracowników z Ukrainy. Obecnie rynek pracy ma charakter coraz bardziej globalny, a do polskich zakładów pracy przyjeżdżają kandydaci z Indii, Nepalu, Wietnamu czy krajów afrykańskich.

Globalizacja rynku pracy ma swoje niepodważalne zalety – pozwala na dotarcie z ofertą pracy do szerokiego grona odbiorców. Daje możliwość uzupełnienia wakatów. Z drugiej jednak strony wymaga wielkiego zaangażowania, przygotowania procesów i znajomości obowiązujących procedur. Agencje pracy działające na międzynarodowych rynkach pracy mają doświadczenie, wiedzę i know-how niezbędny do sprawnej rekrutacji i efektywnego wdrożenia pracowników z różnych zakątków świata. Co więcej dbają o kwestie legalizacyjne, zapewniają wsparcie w procesie on-boardingu, zajmują się zakwaterowaniem i integracją cudzoziemców z nowym, lokalnym środowiskiem pracy.

Leasing pracowniczy może być traktowany jako strategiczny element w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Pozwala on dużym firmom na optymalizację struktury kadrowej, osiągnięcie „zwinności” w projektowaniu procesów personalnych oraz efektywne zarządzanie zmianą.

Elastyczność, zarówno w kontekście szybkiego wzrostu zatrudnienia, jak i jego redukcji, możliwość planowania z dużą dokładnością kosztów zatrudnienia, przeniesienie części odpowiedzialności np. za kwestie legalizacyjne, na zewnętrznego partnera, to kluczowe korzyści wynikające ze współpracy z agencją pracy tymczasowej. A im większe przedsiębiorstwo, tym większy zysk z leasingu pracowniczego.

Chcesz nawiązać współpracę z agencją pracy tymczasowej?

Od początku współpracy oferujemy Państwu pomoc w dokładnej analizie potrzeb i rekrutacji pracowników.

Skontaktuj się
Rafał Glogier-Osiński

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową