Opublikowano: 21.09.2021
Autor wpisu:Michał Wierzchowski
Michał Wierzchowski
21.09.2021
Aktualności | Blog EWL

6 mitów o pracy tymczasowej i agencjach zatrudnienia

Praca tymczasowa a agencje zatrudnienia ewl

Wokół agencji pracy tymczasowej w Polsce i samego pojęcia pracy tymczasowej narosło wiele mitów. W większości negatywne opinie i stereotypy powtarzane są przez osoby, które nigdy nie miały okazji współpracować z agencją zatrudnienia – ani w charakterze klienta, ani pracownika tymczasowego. Jakie mity dotyczące pracy tymczasowej i oferujących ją podmiotów powielane są najczęściej?

Mit 1: Agencje pracy tymczasowej pobierają prowizję z wynagrodzenia pracownika

Agencja pracy tymczasowej nie może pobierać prowizji z wynagrodzenia pracownika. Koszt jej wynagrodzenia pokrywa w całości klient. Agencja dolicza marżę do całkowitych kosztów wynagrodzenia osoby skierowanej przez nią do pracy. Kwota prowizji najczęściej określana jest procentowo, oznacza to, że w interesie agencji pracy jest to, aby pracownik przez nią zatrudniany zarabiał jak najwięcej.

Warto dodać, że zgodnie z polskim prawodawstwem pracownik tymczasowy nie może być zatrudniony na mniej korzystnych warunkach niż osoba zatrudniona na etacie na tym samym lub podobnym stanowisku. To znaczy, że w zakresie płacy pracownicy tymczasowi i etatowi są traktowani jednakowo.

Mit 2: Praca tymczasowa to tylko praca dorywcza

Agencje pracy tymczasowej poszukują kandydatów zarówno do prac dorywczych – na kilka dni w tygodniu lub miesiącu, jak również na dłuższy okres. Studenci i młode osoby poszukujące swojej drogi zawodowej dzięki krótkim zleceniom mają szansę na łączenie obowiązków i życia osobistego z możliwością zdobywania cennego doświadczenia zawodowego. Praca tymczasowa daje także szansę na rozwój kariery w strukturach dużych, międzynarodowych firm i koncernów. Wiele z nich decyduje się bowiem na zatrudnienie pracownika tymczasowego w formule Try&Hire – czyli znajdź, wypróbuj i zatrudnij. Okres, w którym pracownik tymczasowy świadczy pracę u klienta liczony jest jako staż, czas na sprawdzenie dopasowania pracownika do kultury organizacyjnej firmy i szansa na wdrożenie go w obowiązki przed zatrudnieniem na etacie. Dzięki temu rozpoczynając pracę na etacie firma zyskuje pracownika efektywnego od pierwszych dni zatrudnienia.

Znaczna część przedsiębiorstw współpracujących z agencjami pracy tymczasowej poszukuje pracowników na dłużej – kilka lub kilkanaście miesięcy. Pracowników tymczasowych, zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, obowiązuje limit 18 miesięcy zatrudniania na podstawie umowy o pracę tymczasową na rzecz konkretnego pracodawcy użytkownika i przez konkretną agencję zatrudnienia. Jest to więc praca na maksymalny okres 1,5 roku z możliwością przejścia po tym czasie na zatrudnienie bezpośrednio u klienta.

Mit 3: Wszystkie agencje pracy tymczasowej są takie same

W rejestrze podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia wpisanych jest 8749 firm świadczących szeroko pojęte usługi pośrednictwa pracy. Każda z nich jest inna. Jedne specjalizują się w doradztwie personalnym i rekrutacjach specjalistów na kluczowe stanowiska dla biznesu, inne w pracy tymczasowej na stanowiska niższego szczebla. Wybierając partnera biznesowego, który ma dostarczyć rozwiązań personalnych, warto zwrócić uwagę na doświadczenie jakie posiada, profesjonalizm, gotowość do szukania nowych rozwiązań i wprowadzania innowacji, a także jasne i czytelne zasady współpracy zarówno na linii klient – agencja, jak i pracownik tymczasowy – agencja. Zakres usług jakie świadczą agencje pracy tymczasowych jest bowiem bardzo zbliżony, jednak metody działania, wartości i zasady, jakimi się kierują są zróżnicowane. Przed podjęciem współpracy z dostawcą usług personalnych bezwzględnie należy sprawdzić czy podmiot ten posiada certyfikat agencji pracy tymczasowej.

Mit 4: Współpraca z agencją pracy tymczasowej jest droga

Agencja pracy tymczasowej rekrutuje i zatrudnia pracowników tymczasowych, nalicza i wypłaca ich wynagrodzenia, wystawia świadectwa pracy i zaświadczenia, odprowadza niezbędne składki na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku pracowników zza granicy zajmuje się również legalizacją ich pracy oraz zakwaterowaniami. Oznacza to również, że wszelkie koszty tych działań – opłaty za ogłoszenia i kampanie rekrutacyjne, a także te związane z wynagrodzeniem konsultantów do spraw rekrutacji, kadrowych, księgowych, jak również koszty archiwizacji teczek osobowych itd. są po stronie agencji pracy. Klient zyskuje pracownika gotowego do podjęcia pracy bez angażowania dodatkowych zasobów ze swojej strony. Co więcej praca tymczasowa daje możliwość elastycznego zarządzania strukturą zatrudnienia, co w dłuższej perspektywie pozwala na optymalizację budżetu i łatwiejsze planowanie struktury kosztów.

Mit 5: Praca tymczasowa oznacza pracę na „śmieciówkach”

Agencje pracy tymczasowej zatrudniają pracowników zarówno na umowach cywilnoprawnych, jak i umowach o pracę tymczasową. Bez względu na formę zatrudnienia z wynagrodzenia pracownika odprowadzane są do budżetu państwa odpowiednie podatki oraz składki na ZUS dla osób, które podlegają ubezpieczeniom społecznym.

W przypadku umów o pracę tymczasową pracownik, podobnie jak na etacie, ma prawo do urlopu wypoczynkowego oraz nadgodzin płatnych zgodnie z kodeksem pracy. Okres świadczenia pracy w ramach umowy tymczasowej wliczany jest także do stażu pracy.

Mit 6: Agencje pracy tymczasowej zatrudniają tylko pracowników fizycznych

Centra logistyczne i dystrybucyjne, producenci z branży spożywczej, elektronicznej czy automotive, to faktycznie bardzo często najwięksi partnerzy biznesowi agencji pracy tymczasowych. Dla tych klientów poszukiwani są jednak nie tylko pracownicy fizyczni, ale także specjaliści ds. administracji, planowania dostaw, managerowie, handlowcy czy pracownicy front desk. Zakres rekrutacji i różnorodność ofert w agencjach pracy tymczasowej sprawia, że niemal każdy może znaleźć tam coś dla siebie.

Michał Wierzchowski

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową