Opublikowano: 27.09.2021
Autor wpisu:Tomasz Radek
Tomasz Radek
27.09.2021
Aktualności | Blog EWL

Umowa leasingu pracowniczego – co dokładnie powinna zawierać?

Umowa leasingu pracowniczego – co dokładnie powinna zawierać?

Leasing pracowniczy to nowoczesny sposób zatrudniania pracowników. Pozwala uzupełnić braki kadrowe przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Jednym ze sposobów na skorzystanie z leasingu pracowniczego jest współpraca z agencją pracy tymczasowej. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, na czym dokładnie polega leasing oraz jak powinna wyglądać dobrze skonstruowana umowa leasingu pracowniczego.

Leasing pracowniczy – co to jest?

Leasing pracowniczy można określić jako „wypożyczenie” pracownika innej firmie. Leasingodawca oraz leasingobiorca zawierają między sobą porozumienie określające zasady współpracy. Ważny jest fakt, że pracownik nie musi zgodzić się na taki układ. Jeśli pracownik wyrazi jednak zgodę, to udzielany jest mu bezpłatny urlop. Po podpisaniu umowy leasingu pracowniczego pracownik wykonuje pracę na rzecz leasingobiorcy.

UMOWA LEASINGU PRACOWNICZEGO MUSI ZAWIERAĆ:

 • Czas trwania urlopu w firmie macierzystej
 • Typ pracy
 • Opis zajmowanego stanowiska
 • Określenie zakresu obowiązków

Podmiotem „wypożyczającym” pracowników mogą być również agencje pracy tymczasowej, które następnie kierują pracowników do pracy dla konkretnego podmiotu. Wielu polskich przedsiębiorców decyduje się na leasing pracowników z Ukrainy, zwłaszcza w okresie zwiększonego zapotrzebowania na pracowników, np. w okresie świątecznym. W przypadku, gdy pracodawca potrzebuje pracownika tylko na określony, na ogół krótki czas, to rozwiązanie tańsze i szybsze, niż poszukiwanie pracowników na własną rękę.

Na czym polega leasing pracowniczy?

O leasingu pracowniczym mówi się, że jest układem trójstronnym, co prezentuje poniższy schemat:

Przepisy nie określają rodzaju umowy, na podstawie której powinien być zatrudniony pracownik „wypożyczany”. Może to być zarówno umowa na czas określony, jak i umowa na czas wykonywanej pracy.

Przedsiębiorcy decydują się na leasing pracowniczy z kilku przyczyn. Oto kilka najważniejszych:

 • zwiększone zapotrzebowanie na pracowników sezonowych,
 • zastąpienie pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim lub na urlopach,
 • wykonywanie przez pracownika „wypożyczonego” prac, do których pracownicy leasingobiorcy nie posiadają odpowiednich uprawnień.

Leasing pracowniczy a agencja pracy tymczasowej

Korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej nie jest leasingiem pracowniczym sensu stricto. W przypadku leasingu pracowniczego pracownik otrzymuje wynagrodzenie od leasingobiorcy. Jeśli zaś przedsiębiorca decyduje się na skorzystanie z agencji pracy tymczasowej, to właśnie agencja jest podmiotem wypłacającym pracownikowi wynagrodzenie. Agencja w takiej sytuacji podpisuje z pracownikiem umowę o pracę tymczasową.

Ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych określa też maksymalny czas pracy dla jednego pracodawcy – to maksymalnie 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy. Co więcej, agencja dba również o dopełnienie wszelkiego rodzaju formalności – opłaca świadczenia, odprowadza podatki oraz szkoli pracowników.

Leasing pracowniczy a outsourcing

Leasing pracowniczy i outsourcing to pojęcia w świecie HR, które często są ze sobą mylone. Outsourcing polega na zleceniu jakiegoś konkretnego zadania podwykonawcy. Oznacza to, że realizacja usługi leży po stronie zewnętrznej firmy, a przedsiębiorca nie przyjmuje do siebie pracowników z zewnątrz. W przypadku outsourcingu umowa zawierana jest pomiędzy dwoma podmiotami:

 • insourcerem (firmą zlecającą wykonanie zadania) oraz
 • outsourcerem (firmą podejmującą się wykonania powierzonego zadania).

Leasing pracowniczy, jak już wspominaliśmy, jest układem trójstronnym, w którym firma korzystająca z tej usługi wypożycza dla siebie pracowników tymczasowych na określony czas. Co też ważne, podstawą prawną, w której odnajdziemy regulacje dotyczące outsourcingu, jest kodeks cywilny, a prawo nie określa maksymalnego czasu współpracy pomiędzy podmiotami.

Więcej o różnicach pomiędzy leasingiem pracowniczym a outsourcingiem przeczytasz w naszym wpisie na blogu: Leasing pracowniczy a outsourcing.

Umowa leasingu pracowniczego

W przypadku współpracy z agencją pracy tymczasowej umowa leasingu pracowniczego jest podpisywana pomiędzy agencją i tzw. pracodawcą-użytkownikiem. Powinna zawierać dokładnie określone warunki leasingu pracowniczego. W umowie leasingu muszą znaleźć się następujące elementy:

 • rodzaj pracy, jaki będzie wykonywał pracownik,
 • wynagrodzenie pracownika,
 • okres wykonywania pracy,
 • warunki rezygnacji z usług pracownika.

Jeśli chodzi o to, jakie przepisy regulują ten rodzaj umowy, odpowiedzi będziemy szukać w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Leasing pracowniczy to rozwiązanie szczególnie przydatne w okresie zwiększonego zapotrzebowania na pracowników sezonowych. Pozwala na znalezienie wykwalifikowanych pracowników przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego rozwiązania, lub poszukujesz pracowników tymczasowych, zapraszamy do kontaktu! EWL Group to polski lider branży zatrudnienia cudzoziemców. Zapewniamy m.in. pracowników produkcji, pracowników magazynowych, personel techniczny i medyczny.

Korzyści z leasingu (wynajmu) pracowników

Rozważasz skorzystanie z usługi leasingu pracowniczego?

Dowiedz się jakie daje korzyści i dlaczego warto wybrać tę formę współpracy.

Odkryj zalety leasingu pracowników
Tomasz Radek

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową