Maria Kuzenko Opublikowano: 28.10.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
28.10.2021
Aktualności | Blog EWL

Informacja starosty – kiedy jest wymagana i jak ją uzyskać?

Jak uzyskać informację starosty dla zatrudnienia cudzoziemca

Informacja starosty, czyli test rynku pracy jest dokumentem pozwalającym cudzoziemcom na podjęcie pracy. Bez niego cudzoziemiec nie będzie miał możliwości legalizacji pobytu i podjęcia pracy zarobkowej. Istnieją jednak przypadki, w których informacja starosty nie jest wymagana. W artykule podpowiadamy, czym dokładnie jest test rynku pracy i kiedy jest on niezbędny.

Przedsiębiorca, który chce zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę, musi ubiegać się o wydanie opinii starosty. Proces ten polega na sprawdzeniu lokalnego rynku pracy. Może bowiem okazać się, że dostępni są polscy bezrobotni, którzy mogliby podjąć pracę proponowaną przez przedsiębiorcę. Sprawdźmy, co trzeba zrobić, aby uzyskać informację starosty.

Czym jest informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych?

Przedsiębiorca może zatrudnić u siebie cudzoziemca pod warunkiem, że na lokalnym rynku pracy nie ma bezrobotnych, którym mógłby dać zatrudnienie. Istnieje bowiem zasada, zgodnie z którą polscy bezrobotni mają pierwszeństwo przed pracownikami z zagranicy. Powiatowy urząd pracy (zgodny z siedzibą lub miejscem zamieszkania podmiotu powierzającego pracę) w teście rynku pracy sprawdzi, czy wśród zarejestrowanych kandydatów nie ma takiego, któremu przedsiębiorca mógłby powierzyć pracę.

W sytuacji, w której urzędnicy nie znajdują odpowiedniego kandydata, starosta wydaje informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych przedsiębiorcy na lokalnym rynku pracy. Taki dokument jednocześnie potwierdza możliwość zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę. Opinia starosty dla cudzoziemca jest bowiem jednym z dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia.

Gdy okaże się, że na lokalnym rynku pracy znajduje się bezrobotny, który mógłby podjąć pracę, jako przedsiębiorca masz obowiązek zatrudnienia go. Jeśli nie wyrazisz na to zgody, starosta wyda informację o tym, że na lokalnym rynku istnieje możliwość zaspokojenia braków kadrowych i zatrudnienie przez Ciebie cudzoziemca będzie niemożliwe.

Gdy okaże się, że na lokalnym rynku pracy znajduje się bezrobotny, który mógłby podjąć pracę, jako przedsiębiorca masz obowiązek zatrudnienia go. Jeśli nie wyrazisz na to zgody, starosta wyda informację o tym, że na lokalnym rynku istnieje możliwość zaspokojenia braków kadrowych i zatrudnienie przez Ciebie cudzoziemca będzie niemożliwe.

Czy informacja starosty zawsze jest wymagana?

Nie we wszystkich przypadkach uzyskanie informacji starosty jest wymagane. Przeprowadzanie testu rynku pracy nie jest konieczne, gdy:

  • Praca wykonywana przez cudzoziemca znajduje się w wykazie zawodów deficytowych, publikowanych w rozporządzeniu przez wojewodę.
  • Zawód cudzoziemca znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (do takich zawodów zalicza się m.in. opiekun osoby starszej).
  • Cudzoziemiec miałby wykonywać prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub pracować jako pomoc domowa (dotyczy to obywateli m.in. Ukrainy, Rosji i Armenii).
  • Cudzoziemiec został upoważniony do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale firmy lub przedstawicielstwie na terenie Polski.
  • Praca będzie wykonywana przez cudzoziemca, który przez 3 lata nieprzerwanie mieszkał w Polsce.
  • Pracę będzie wykonywał obywatel m.in. Ukrainy, Rosji i Białorusi, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, był zatrudniony u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Jak uzyskać informację starosty?

Aby uzyskać informację starosty, należy najpierw złożyć ofertę pracy. Pamiętaj, że w ofercie nie możesz podać niższej stawki niż ta, która jest proponowana pracownikom lokalnym, zajmującym podobne stanowiska. Poza tym wymagania stawiane przed cudzoziemcem nie mogą być zaniżone ani zawyżone. Po złożeniu oferty pracy, należy złożyć wniosek o wydanie informacji starosty.

Wówczas urząd pracy zajmuje się sprawdzeniem, czy na lokalnym rynku są bezrobotni, których mógłbyś zatrudnić. Jeśli nie, starosta wydaje informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych. Na podstawie informacji starosty składasz wniosek do wojewody o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca.

Opinia starosty jest całkowicie bezpłatna i zostaje wydana przez urząd w terminie 14 dni od złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, biorąc pod uwagę sytuację, że zatrudnienie kogoś z lokalnego rynku pracy jest niemożliwe. Jeśli okaże się, że możliwe jest zatrudnienie bezrobotnego z lokalnego rynku pracy, informacja starosty zostaje wydana w ciągu 21 dni od złożenia oferty pracy.

Co ważne, informacja starosty może zostać wydana nie wcześniej niż na 180 dni przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę albo zezwolenia na pracę sezonową. W niektórych, uzasadnionych przez starostę przypadkach, informacja starosty może zostać wydana nie wcześniej niż 90 dni przed złożeniem takiego wniosku.

Informacja starosty to ważny dokument zezwalający cudzoziemcowi na podjęcie pracy. Korzystając z usług agencji pracy EWL, nie musisz samodzielnie zajmować się wypełnianiem wniosków i pozwoleń, bo zrobią to za Ciebie doświadczeni eksperci. EWL świadczy kompleksowe usługi rekrutacyjno-kadrowe, zapewniając wsparcie na każdym etapie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Maria Kuzenko
Maria Kuzenko

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową