Opublikowano: 22.11.2023
Autor wpisu:Joanna Szkudlarek
Joanna Szkudlarek
22.11.2023
Blog EWL

Rekrutacja pracowników z Kolumbii odpowiedzią na braki kadrowe

Pracownicy z Kolumbii

W obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, polskie firmy stoją przed wyzwaniem związanym z rekrutacją pracowników. Zmniejszająca się dostępność pracowników z Polski, Ukrainy i innych krajów europejskich skłania do poszukiwania nowych rozwiązań. Jednym z nich jest otwarcie się na pracowników zamorskich, a w szczególności na pracowników z Kolumbii.

Spis treści

Polska, z jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Europie, stoi obecnie przed wyzwaniem zapełnienia luk kadrowych, spowodowanych m.in. przez odpływ migrantów z Ukrainy. Wielu pracodawców zatrudniało bowiem przez ostatnie lata głównie obywateli Ukrainy, którzy dzięki uproszczonej procedurze mogli podjąć pracę nawet w ciągu kilku dni.

W jakich branżach są największe braki kadrowe?

Według badania Barometru Zawodów, największe braki kadrowe notowane są przemyśle (23,5 tys. wakatów), handlu (16,5 tys.), budownictwie (13 tys.), transporcie i gospodarce magazynowej (9,8 tys.) oraz działalności profesjonalnej, technicznej i naukowej (8,1 tys.). Na znalezienie pracy w przemyśle mogą liczyć między innymi rzemieślnicy i robotnicy (39,2 proc. wakatów w tej branży), monterzy i operatorzy maszyn (25,9 proc.), a także specjaliści (12,3 proc.).

W branży handlowej najwięcej wakatów jest na stanowiskach kasjerów i sprzedawców (ok. 43 proc.). Natomiast w transporcie i gospodarce magazynowej brakuje przede wszystkim monterów maszyn i operatorów (72 proc.).

Wskutek obecnej sytuacji, firmy coraz częściej zwracają się ku rynkom takim jak Ameryka Południowa, m.in. Kolumbia, aby znaleźć potrzebnych pracowników.

Dlaczego pracownicy z Kolumbii szukają zatrudnienia w Polsce?

Wśród przyczyn, dla których mieszkańcy Kolumbii wybierają Polskę jako miejsce pracy, dominuje chęć polepszenia swojej sytuacji życiowej.

W obliczu wysokiego poziomu bezrobocia i ubóstwa, które są powszechnymi problemami w krajach Ameryki Łacińskiej, Kolumbijczycy coraz częściej szukają pracy w Europie. Polska, oferując stabilność zatrudnienia i perspektywę lepszego życia, staje się dla nich atrakcyjnym kierunkiem. Pracując w Polsce, liczą na stabilne i satysfakcjonujące zatrudnienie, ale również na możliwość oszczędzania.

Wyzwania i możliwości związane z rekrutacją pracowników z Kolumbii

Należy pamiętać, że rekrutacja pracowników z tak odległych krajów jak Kolumbia może być czasochłonna i wymagać dodatkowych procedur wizowych​​. Mimo to, otwarcie na nowe rynki pracy, takie jak Kolumbia, jest odpowiedzią na rosnące braki kadrowe i pozwala na pozyskanie wartościowych pracowników, co jest kluczowe dla rozwoju i konkurencyjności polskich firm​​​​​​​​​​​​.

Rekrutacja pracowników z Kolumbii

Jako agencja pracy oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi w zakresie rekrutacji pracowników z Kolumbii. Nasze doświadczenie pozwala nam skutecznie łączyć polskich pracodawców z kolumbijskimi pracownikami. Oferujemy wsparcie na każdym etapie procesu rekrutacji od procesu selekcji po pomoc w integracji i legalizacji ich pobytu oraz pracy w Polsce.

Podsumowanie

Ekspansja na rynek kolumbijski to strategiczny krok w odpowiedzi na wyzwania rynku pracy w Polsce. Jesteśmy tutaj, aby wesprzeć polskie firmy w tym procesie, zapewniając dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej i pomagając w osiągnięciu sukcesu w coraz bardziej globalnym środowisku biznesowym.​​​​​​​​​Otwarcie na pracowników z Kolumbii to nie tylko odpowiedź na bieżące wyzwania rynku pracy, ale także inwestycja w długoterminowy rozwój i różnorodność naszego rynku pracy.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji i wsparcia w rekrutacji pracowników z Kolumbii.

Planujesz zatrudnić cudzoziemców?

Od początku współpracy oferujemy Państwu pomoc w dokładnej analizie potrzeb i rekrutacji pracowników.

Skontaktuj się
Joanna Szkudlarek

Account Team Leader Presales B2B

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową