Opublikowano: 07.07.2022
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
07.07.2022
Aktualności | Raporty

Raport specjalny „Uchodźcy z Ukrainy w Polsce, Czechach i Rumunii”

Pobierz raport EWL dotyczących uchodźców z Ukrainy

Przedstawiamy Państwu kolejny raport dotyczący sytuacji uchodźców uciekających przed wojną w Ukrainie. Mając świadomość europejskiego wymiaru ukraińskiego uchodźstwa i międzynarodowego zasięgu pracy EWL, rozszerzyliśmy nasze badanie o dwa kolejne kraje, Czechy i Rumunię, które, podobnie jak Polska, otworzyły swoje granice dla uchodźców z Ukrainy. Dzięki temu zyskaliśmy jeszcze więcej danych jakościowych w kontekście bieżących procesów migracyjnych.

Raport specjalny z badania socjologicznego „Uchodźcy z Ukrainy w Polsce, Czechach i Rumunii”, został przeprowadzony przez Platformę Migracyjną EWL, Fundację Wsparcia Migrantów na Rynku Pracy „EWL” oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Uniwersytetem Masaryka w Brnie i Uniwersytetem w Bukareszcie.

Zrozumieć migrację uchodźców wojennych

Uzyskane dane niosą dużą wartość poznawczą, gdyż pozwalają na ocenę charakteru migracji i opracowanie odpowiednich strategii działania wobec tego zjawiska na różnych poziomach instytucji publicznych, społecznych i biznesowych. Ponadto wyniki te mogą mieć kluczowe znaczenie w kontekście refleksji nad sposobami rozwiązywania kryzysów migracyjnych. Pogłębione zrozumienie wszystkich aspektów tego kryzysu może umożliwić zaproponowanie odpowiednich procedur i rozwiązań korzystnych zarówno dla emigrantów, jak i krajów przyjmujących.

Intencje, emocje, lęki i obawy

Badania zapewniają wgląd w ważne dane demograficzne i nie tylko. Niektóre informacje odzwierciedlają to, co słyszeliśmy w mediach: uchodźcy to w przeważającej większości (ponad 90%) kobiety, a połowa lub więcej z nich ma co najmniej 36 lat. Większość (60% lub więcej) przybyła z dziećmi w wieku poniżej 18 lat; jednak mają też członków najbliższej rodziny w domu.

Statystyki dotyczące wykształcenia i zawodu z pewnością robią wrażenie. Badani uchodźcy są bardzo dobrze wykształceni, odpowiednio 53%, 45% i 64% ma wykształcenie wyższe. Około 1/3 w każdym kraju to wysoko wykwalifikowani specjaliści lub nauczyciele i specjaliści ds. edukacji.

Poza danymi demograficznymi, raport zawiera wiele informacji na temat intencji, emocji, lęków i obaw, a także planów na przyszłość. W niektórych aspektach panuje zgoda, w innych duże rozbieżności.

Wpływ międzynarodowy

Dane z naszego badania opisują zjawisko ucieczki przed wojną w sposób niepodważalny. Kilka elementów na tym obrazie: przytłaczający odsetek uchodźców z Ukrainy to kobiety; około 2/3 z nich opuściło Ukrainę, ponieważ mają małoletnie dzieci; większość z nich nie zna języka kraju, do którego przybyła – nie ma w nim korzeni rodzinnych ani bliskich krewnych (Polska, Czechy lub Rumunia) i nigdy nie pracowała w kraju przyjmującym.

Niezależnie od tego, czy mówimy o uchodźcach w Polsce, Czechach czy Rumunii, większość z nich jasno wyraża zamiar powrotu na Ukrainę w pewnym momencie – oczywiście proces ten już przedłużył się bardziej niż się spodziewali.

Polska, Czechy i Rumunia szeroko otworzyły ramiona dla ukraińskich uchodźców. To bezprecedensowe zjawisko z pewnością zaowocuje bliższą współpracą na wielu poziomach, co powinno również pozytywnie wpłynąć na europejski rynek pracy.

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce, Czechach i Rumunii – pobierz raport


Wypełnij poniższy formularz, aby uzyskać dostęp do pełnego raportu

Consent of EWL*
Consent Group*

*wymagane pola
Zapoznaj się z klauzulą informacyjną

Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje o rynku pracy tymczasowej?

Zapisz się do Newslettera EWL by otrzymywać wiadomości prosto na swoją skrzynkę mailową.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).