Pracownicy z Ukrainy i Azji

Zatrudnienie Ukraińców - leasing pracowników z EWL Group

Szybki rozwój polskiej gospodarki na przestrzeni ostatnich lat spowodował wzrost zapotrzebowania na pracowników z zagranicy. Polska plasuje się w czołówce krajów przyjmujących zagranicznych pracowników tymczasowych wśród wszystkich państw OECD. Firmy, wypełniając nieobsadzone stanowiska pracy, chętnie sięgają po pracowników z Ukrainy i Azji, doceniając ich motywację i zaangażowanie.

Zatrudnienie pracowników ze Wschodu – oferta

Grupa EWL, jako wiodąca agencja pośrednictwa pracy, od ponad 13 lat wspiera przedsiębiorstwa w rekrutacji i zatrudnieniu pracowników z zagranicy. Nasza oferta obejmuje:


Zapytaj o pełną ofertę


Zatrudnienie pracowników z Ukrainy – gdzie znaleźć personel do pracy?

Pracownicy z Ukrainy, to najliczniejsza grupa obcokrajowców pracujących czasowo w Polsce. Wpływa na to bez wątpienia obowiązująca od 2008 roku uproszczona procedura dostępu do rynku pracy dla obywateli Ukrainy (oraz Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji). Dzięki niej zatrudnienie personelu z Ukrainy jest proste i stosunkowo szybkie.

Drugim elementem wpływającym na wysokie zainteresowanie rekrutacją i zatrudnieniem pracowników z Ukrainy jest bliskość językowa i kulturowa, która znacznie ułatwia wdrożenie nowych pracowników w ich obowiązki oraz integrację z zespołem. Najprostszym sposobem na znalezienie pracowników ze wschodu jest zgłoszenie się do wyspecjalizowanej agencji pośrednictwa pracy, która wie jak zatrudnić pracowników z Ukrainy czy Azji.

Pracownicy z Azji – rozwiązanie na braki kadrowe

Szacuje się, że 60% personelu do pracy na świecie pochodzi z Azji i krajów Pacyfiku. Nowoczesne technologie oraz rozwój transportu sprzyjający skracaniu dystansu, powoduje, że pracownicy z tej części świata są coraz częściej zatrudniani w krajach europejskich, w tym w Polsce. Pracodawcy, zachęceni możliwością długoterminowego zatrudnienia pracowników z Azji, zlecają rekrutację cudzoziemców wyspecjalizowanym agencjom pośrednictwa pracy.

Zatrudnienie Ukraińca – o czym należy pamiętać?

Decydując się na zatrudnienie pracowników z Ukrainy trzeba pamiętać o kilku istotnych kwestiach, dzięki którym proces rekrutacji i zatrudnienia pracowników ze wschodu przebiegnie sprawnie.

  1. Zaproszenie dla pracownika z Ukrainy, czyli oświadczenie o powierzeniu pracy, powinno zawierać rzetelne informacje, które znajdą odzwierciedlenie w umowie o pracę. W dokumencie powinno zostać wskazane m.in. dokładne stanowisko pracy, miejsce jej wykonywania, wymiar etatu oraz stawka wynagrodzenia. Warto pamiętać, że zmiany u warunkach zatrudnienia wymagają złożenia nowego oświadczenia we właściwym urzędzie pracy.
  2. Wiza pracownicza dla kandydata z Ukrainy – pracownik z Ukrainy może przebywać w Polsce na podstawie ważnej wizy, karty pobytu lub w ramach ruchu bezwizowego do maksymalnie 3 miesięcy. Należy pamiętać, że nie każdy rodzaj wizy pozwala na podjęcie przez cudzoziemca pracy
  3. Mieszkanie dla pracownika z Ukrainy – szczególnie na początkowym etapie zatrudnienia bardzo ważną kwestią jest zatroszczenie się o potrzeby bytowe zatrudnianych przez nas kandydatów. Warto z wyprzedzeniem zaplanować onboarding cudzoziemców, włączając w te działania m.in. pokazanie drogi z domu do pracy czy udzielenie informacji o możliwości korzystania z publicznej służby zdrowia

Decydując się na współpracę z nami zyskują Państwo sprawdzonego i bezpiecznego partnera biznesowego, który zadba o proces rekrutacji i zatrudnienia. Agencja EWL, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, eksperckiemu know-how i rozbudowanej sieci partnerów biznesowych sprawnie pozyskuje kandydatów z Azji, dba o legalizację ich pobytu i pracy w Polsce oraz zapewnia wsparcie na każdym etapie zatrudnienia.

Zapraszamy do kontaktu!
Z pewnością dopasujemy najlepsze rozwiązanie na miarę potrzeb Państwa firmy.

Renata Ostrowska - agencja EWL - wynajem pracowników
Renata Ostrowska
Deputy Sales Director w EWL Group

Zapytaj o pełną ofertę

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).