Anna Michałowska z agencji zatrudnienia EWL Group Opublikowano: 15.02.2021
Autor wpisu:Anna Michałowska
Anna Michałowska z agencji zatrudnienia EWL Group
Anna Michałowska
15.02.2021
Aktualności | Blog EWL

PIT-y dla pracowników z Ukrainy – ABC zatrudniania cudzoziemców

PIT-y dla pracowników z Ukrainy

Coraz więcej firm w Polsce decyduje się na zatrudnienie pracowników z zagranicy. Część z nich wybiera współpracę z wyspecjalizowaną agencją pośrednictwa pracy, inne zatrudniają cudzoziemców bezpośrednio. Bez względu na formę zatrudnienia, rodzaj umowy czy okres pracy, obcokrajowców należy prawidłowo rozliczyć oraz wystawić dokument PIT.

PIT 11 dla cudzoziemca

Obcokrajowcy przebywający i osiągający dochody w Polsce podlegają przepisom polskiego prawa podatkowego. Na cudzoziemcach, podobnie jak na polskich pracownikach, spoczywa obowiązek złożenia rocznych zeznań podatkowych, mogą oni także korzystać z ulg i odpisów od podatków określonych w ustawie. Pracodawca zatrudniający pracowników z Ukrainy, Białorusi, Indii czy Nepalu, ma obowiązek wystawić PIT dla obcokrajowca, tak samo jak dla pracownika z Polski.

Rozliczenie PIT obcokrajowca – rezydencja podatkowa

Rozliczenie PIT obcokrajowca w Polsce w znacznej mierze uzależnione jest od tego czy cudzoziemiec posiada status rezydenta podatkowego, a także od rodzaju umowy i źródeł dochodu.

Status rezydenta podatkowego przysługuje osobom, które przebywają w naszym kraju powyżej 183 dni lub oświadczą, że ich ośrodkiem interesów życiowych jest Polska. Rezydenci rozliczani są z fiskusem na zasadach ogólnych.

Jaki PIT dla Ukraińca?

Rozliczenie pracownika z Ukrainy, który posiada status rezydenta podatkowego w RP, jest analogiczne do tego, które stosujemy w przypadku pracowników z Polski. Pracodawca zobowiązany jest więc do wystawienia PIT-11 dla Ukraińca.

W przypadku cudzoziemca będącego nierezydentem i uzyskującego przychód z tytułu umowy zlecenia lub umowy o działo właściwym dokumentem będzie informacja IFT-1/IFT-1R.

Jak wypełnić PIT 11 dla obywatela Ukrainy?

Od 2018 roku osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a przebywają w Polsce w celu wykonywania pracy, powinny posiadać numer PESEL, który jest jedynym właściwym identyfikatorem podatkowym. Problem w tym, że nie każdy pracownik o numer PESEL się stara, a pracodawca nie ma wpływu na jego uzyskanie przez pracownika. Może jedynie wskazać cudzoziemcowi możliwe sposoby ubiegania się o numer PESEL:

  • meldunek w miejscu zamieszkania na pobyt czasowy
  • wniosek o nadanie numeru PESEL

Jeśli pracownik nie posiada numeru PESEL, dopuszczalne jest wpisanie w dokument rozliczeniowy numeru NIP. W rozliczeniu za rok 2020, podobnie jak w ubiegłym roku, w przypadku obcokrajowców nie posiadających numeru NIP lub PESEL, do dokumentu PIT-11 pracodawca może wpisać w miejsce numeru identyfikacji podatkowej 10 razy cyfrę „9”.

Gdzie złożyć PIT dla Ukraińca?

W przypadku pracowników będących rezydentami podatkowymi dokument PIT należy złożyć we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu podatnika, urzędzie skarbowym.

W przypadku nierezydentów dokumenty należy złożyć w urzędzie właściwym ze względu na:

  • siedzibę płatnika,
  • miejsce pobytu podatnika (jeśli pobór podatku następuje bez udziału płatnika)
  • miejsce wykonywania czynności, z tytułu których uzyskiwany jest przychód, jeżeli nie można ustalić siedziby płatnika lub miejsca pobytu podatnika

Zatrudniając pracowników z zagranicy warto wybrać rozwiązanie, które nie obciąży dodatkowo wewnętrznego działu HR. Leasing pracowniczy z bezpiecznym i doświadczonym partnerem biznesowym, to gwarancja oszczędności czasu i zasobów. EWL S.A., to sprawdzona agencja pośrednictwa pracy, która  zajmie się za Państwa kwestią rekrutacji pracowników, legalizacji zatrudnienia, a także rozliczeniem wynagrodzeń i właściwym wystawieniem dokumentów dla Urzędu Skarbowego, także PIT-11 dla obcokrajowców.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje o rynku pracy tymczasowej?

Zapisz się do Newslettera EWL by otrzymywać wiadomości prosto na swoją skrzynkę mailową.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).