Maria Kuzenko Opublikowano: 26.01.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
26.01.2021
Aktualności | Blog EWL

ABC zatrudnienia obcokrajowców w firmie – PESEL dla cudzoziemca

Czym jest PESEL? 

PESEL to numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. Składa się on z 11 cyfr, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację osoby, która go posiada. Zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną. Od września 2011 roku numer PESEL jest również głównym identyfikatorem w kontaktach z administracją podatkową dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 

Numer PESEL dla obcokrajowca – kiedy przysługuje? 

Od wejścia w życie nowelizacji ustawy o ewidencji ludności z dnia 27 października 2017 roku nadanie numeru PESEL cudzoziemcowi następuje automatycznie wraz z meldunkiem na pobyt czasowy przekraczający 30 dni. W związku ze znacznym ułatwieniem w uzyskaniu numeru PESEL dla obcokrajowców stał on się jednocześnie identyfikatorem podatkowym większości z nich. Jest to szczególnie istotne dla firm, które zatrudniają cudzoziemców i szykują się do sporządzania pracownikom informacji PIT – 11. 
Warto pamiętać, że jeśli pracownik, z różnych przyczyn, nie ma możliwości zameldowania się w Polsce na pobyt czasowy, może wystąpić z wnioskiem o nadanie numeru PESEL.

Nadanie numeru PESEL cudzoziemcowi – jakie kroki należy podjąć?  

Najłatwiejszym sposobem na otrzymanie numeru PESEL przez cudzoziemca jest jego zameldowanie na terenie RP na okres przekraczający 30 dni. W takiej sytuacji PESEL przyzwany jest obcokrajowcowi z urzędu. Jeśli jednak cudzoziemiec nie może lub nie chce się zameldować, powinien złożyć wniosek o nadanie PESEL we właściwym urzędzie gminy. 

Dla obcokrajowców organem właściwym będzie: 

  • urząd gminy, w której zameldowany jest cudzoziemiec (jeśli posiada meldunek, ale nie posiada jeszcze numeru PESEL),
  • urząd gminy właściwy dla siedziby pracodawcy, jeśli cudzoziemiec nie może się zameldować, 
  • Urząd Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawa, jeśli cudzoziemiec jeszcze nie podjął zatrudnienia albo jego pracodawca ma siedzibę poza granicami RP.  

Z wnioskiem o nadanie numeru PESEL cudzoziemiec może wystąpić osobiście lub przez pełnomocnika. Usługa nadania numeru PESEL jest bezpłatna. 

Ważne: 

  • W przypadku starania się o nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca bez meldunku we wniosku należy wskazać podstawę prawną, z której wynika obowiązek nadania numeru PESEL 

Jeśli jakiś urząd wymaga od obcokrajowca podania numeru PESEL w celu załatwienia sprawy powinien również wskazać podstawę prawną nadania PESEL dla cudzoziemca. W przypadku złożenia wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego PESEL bez podania podstawy prawnej urząd gminy wezwie cudzoziemca do jej uzupełniania. Jeśli braki nie zostaną właściwie uzupełnione wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.  

Dzięki wypracowaniu odpowiednich procedur i ścisłej współpracy z urzędami w całej Polsce  agencja pośrednictwa pracy EWL S.A. szybko i sprawnie pomaga firmom w uzyskaniu numeru PESEL dla cudzoziemców, których planują zatrudnić, upraszczając w ten sposób komunikację z organami podatkowymi i innymi urzędami państwowymi.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje o rynku pracy tymczasowej?

Zapisz się do Newslettera EWL by otrzymywać wiadomości prosto na swoją skrzynkę mailową.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).