Maria Kuzenko Opublikowano: 26.01.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
26.01.2021
Aktualności | Blog EWL

ABC zatrudnienia obcokrajowców w firmie – PESEL dla cudzoziemca

Czym jest PESEL? 

PESEL to numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. Składa się on z 11 cyfr, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację osoby, która go posiada. Zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną. Od września 2011 roku numer PESEL jest również głównym identyfikatorem w kontaktach z administracją podatkową dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 

Numer PESEL dla obcokrajowca – kiedy przysługuje? 

Od wejścia w życie nowelizacji ustawy o ewidencji ludności z dnia 27 października 2017 roku nadanie numeru PESEL cudzoziemcowi następuje automatycznie wraz z meldunkiem na pobyt czasowy przekraczający 30 dni. W związku ze znacznym ułatwieniem w uzyskaniu numeru PESEL dla obcokrajowców stał on się jednocześnie identyfikatorem podatkowym większości z nich. Jest to szczególnie istotne dla firm, które zatrudniają cudzoziemców i szykują się do sporządzania pracownikom informacji PIT – 11. 
Warto pamiętać, że jeśli pracownik, z różnych przyczyn, nie ma możliwości zameldowania się w Polsce na pobyt czasowy, może wystąpić z wnioskiem o nadanie numeru PESEL.

Nadanie numeru PESEL cudzoziemcowi – jakie kroki należy podjąć?  

Najłatwiejszym sposobem na otrzymanie numeru PESEL przez cudzoziemca jest jego zameldowanie na terenie RP na okres przekraczający 30 dni. W takiej sytuacji PESEL przyzwany jest obcokrajowcowi z urzędu. Jeśli jednak cudzoziemiec nie może lub nie chce się zameldować, powinien złożyć wniosek o nadanie PESEL we właściwym urzędzie gminy. 

Dla obcokrajowców organem właściwym będzie: 

  • urząd gminy, w której zameldowany jest cudzoziemiec (jeśli posiada meldunek, ale nie posiada jeszcze numeru PESEL),
  • urząd gminy właściwy dla siedziby pracodawcy, jeśli cudzoziemiec nie może się zameldować, 
  • Urząd Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawa, jeśli cudzoziemiec jeszcze nie podjął zatrudnienia albo jego pracodawca ma siedzibę poza granicami RP.  

Z wnioskiem o nadanie numeru PESEL cudzoziemiec może wystąpić osobiście lub przez pełnomocnika. Usługa nadania numeru PESEL jest bezpłatna. 

Ważne: 

  • W przypadku starania się o nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca bez meldunku we wniosku należy wskazać podstawę prawną, z której wynika obowiązek nadania numeru PESEL 

Jeśli jakiś urząd wymaga od obcokrajowca podania numeru PESEL w celu załatwienia sprawy powinien również wskazać podstawę prawną nadania PESEL dla cudzoziemca. W przypadku złożenia wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego PESEL bez podania podstawy prawnej urząd gminy wezwie cudzoziemca do jej uzupełniania. Jeśli braki nie zostaną właściwie uzupełnione wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.  

Dzięki wypracowaniu odpowiednich procedur i ścisłej współpracy z urzędami w całej Polsce  agencja pośrednictwa pracy EWL S.A. szybko i sprawnie pomaga firmom w uzyskaniu numeru PESEL dla cudzoziemców, których planują zatrudnić, upraszczając w ten sposób komunikację z organami podatkowymi i innymi urzędami państwowymi.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje o rynku pracy tymczasowej?

Zapisz się do Newslettera EWL by otrzymywać wiadomości prosto na swoją skrzynkę mailową.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).