Opublikowano: 08.02.2021
Autor wpisu:Michał Kłosowski
Michał Kłosowski
08.02.2021
Aktualności | Blog EWL

Leasing a outsourcing – różnice i korzyści dla firm

Leasing pracowniczy a outsourcing – różnice i korzyści dla firm

Agencja pośrednictwa pracy EWL świadczy szereg usług związany z szeroko pojmowanym HR. Do core businessu naszej agencji zalicza się zatrudnienie cudzoziemców na zasadzie leasingu pracowniczego oraz outsourcingu. Usługa wynajmu pracowników, czyli leasing, często błędnie utożsamiana jest z outsourcingiem. Jednak różnice między nimi są znaczące i  warto o nich pamiętać. 

Leasing pracowników – najem pracowników z agencji pracy tymczasowej

Leasing pracowniczy, zgodnie z definicją Kodeksu Pracy polega na oddelegowaniu pracownika, za jego zgodą, do wykonywania pracy u innego pracodawcy (zwanego Pracodawcą Użytkownikiem) na mocy porozumienia zawartego między pracodawcami.  

W przypadku agencji pośrednictwa pracy usługę wynajmu pracowników (leasingu pracowników) utożsamia się z usługą pracy tymczasowej. Jej zasady i status pracowników tymczasowych reguluje Ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Do najważniejszych zapisów ustawy zalicza się: 

  • Trójstronny stosunek pracy, uwzględniający pracownika tymczasowego, agencję pracy oraz klienta, zwanego pracodawcą użytkownikiem 
  • Maksymalny okres zatrudnienia nieprzekraczający 18 miesięcy – u konkretnego pracodawcy użytkownika 
  • Pracownik tymczasowy nie może być traktowany inaczej niż pracownicy zatrudnieni   
  • bezpośrednio u pracodawcy użytkownika – obowiązują go tożsame warunki pracy i płacy  

Outsourcing usług – na czym polega i czym różni się od leasingu? 

Outsourcing usług (procesów) polega na zleceniu podwykonawcy konkretnej usługi do realizacji, np. co-packingu lub etykietowania towaru. Dzięki temu podmiot zlecający może skupić się na rozwoju biznesu i wykonywaniu głównych zadań, powierzając realizację procesów pobocznych zewnętrznej firmie. W tym przypadku stronami umowy są dwa podmioty: firma zlecająca wykonania zadania (insourcer) oraz podmiot podejmujący się jego wykonania (outsoucer).  

Agencja, przyjmując do realizacji konkretną usługę bierze pełną odpowiedzialność za jakość i terminować jej wykonania. To agencja, jako outsourcer, decyduje o ilości osób niezbędnych do wykonania zlecenia, szkoli ich, nadzoruje, a także ustala grafik pracy i czuwa nad efektywnością pracy. W odróżnieniu od pracy tymczasowej, w przypadku outsourcingu pomiędzy klientem a pracownikami zatrudnionymi, w celu realizacji usługi, nie zachodzi żaden stosunek pracy. Rozliczenie pomiędzy insourcerem a outsourcerem obliczane jest na podstawie finalnego efektu pracy, czyli np. ilości zapakowanego towaru.

Podstawowe różnice między usługą outsourcingu oraz leasingu przedstawia poniższa tabela: 

LeasingOutsourcing
Podmioty umowy  Agencja Pracy Tymczasowej – Pracodawca Użytkownik Zleceniodawca (Zlecający) – Zleceniobiorca (wykonawca usługi) 
Podstawa prawna Ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych Kodeks cywilny 
Strony stosunku pracy Pracodawca Użytkownik – Agencja pracy tymczasowej – Pracownik Tymczasowy Agencja pracy tymczasowej – Pracownik 
Maksymalny okres zatrudnienia 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy Brak regulacji 
Wynagrodzenie za pracę Równe wynagrodzeniu pracowników zatrudnionych bezpośrednio u pracodawcy użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy Ustala wykonawca usługi 
Kierownictwo Pracownik tymczasowy świadczy pracę na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownikaPo stronie outsourcera 
Koszty Rozliczenie w oparciu o faktycznie przepracowane godziny  Rozliczenie w oparciu o wykonanie usługi 

Outsourcing procesów i usług 

Decydując się na usługę outsourcingu lub pracy tymczasowej warto wybrać rzetelnego partnera biznesowego. Dzięki doświadczeniu i eksperckiemu know–how agencja pracy EWL może przyczynić się do wzrostu efektywności prowadzonych przez Państwa projektów i optymalizacji budżetu, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo prawne i ciągłość procesów. Chętnie odpowiemy też na kolejne pytania o różnice między usługami outsourcingu i leasingu.  

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Michał Kłosowski

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową