Opublikowano: 23.04.2021
Autor wpisu:Marcin Kołodziejczyk
Marcin Kołodziejczyk
23.04.2021
Aktualności | Blog EWL

Jak zazwyczaj wygląda zatrudnianie cudzoziemca? Analiza formalności

Zatrudnienie cudzoziemców przez agencję pracy

Pracownicy z zagranicy, szczególnie z Ukrainy i Białorusi, są coraz chętniej zatrudniani przez polskich przedsiębiorców. Liczba cudzoziemców, którzy znaleźli zatrudnienie w naszym kraju systematycznie rośnie. Według danych ZUS, pod koniec 2020 roku zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych było ponad 700 tysięcy obcokrajowców, najwięcej z Ukrainy. Jak przygotować się do zatrudnienia pracownika zza granicy? Jakich formalności należy dopełnić, aby zatrudnienie cudzoziemca było zgodne z prawem? W artykule przybliżamy procedurę związaną z powierzeniem pracy obcokrajowcom.

Jak zatrudnić obcokrajowca – zatrudnienie cudzoziemca w 3 krokach 

Zatrudnienie cudzoziemca jest procesem czasochłonnym, szczególnie wtedy, kiedy nie korzystamy z usług wyspecjalizowanej agencji pracy tymczasowej. Całą procedurę można opisać w 3 podstawowych krokach:

 1. Rekrutacja cudzoziemców
  Pozyskanie pracowników w kraju ich pochodzenia wymaga nie tylko znajomości języka, ale także najlepszych kanałów dotarcia do kandydatów. Agencje pracy specjalizujące się w rekrutacji obcokrajowców posiadają zwykle sieć oddziałów zagranicznych oraz partnerów biznesowych, dzięki którym mogą w krótkim czasie pozyskiwać nawet bardzo duże wolumeny pracowników.

 2. Regulacja kwestii pobytowych i przyjazd do Polski
  Pracownicy zza granicy mogą przekroczyć granicę Polski w oparciu o wizę lub w ramach ruchu bezwizowego (tylko niektóre kraje). W ramach ruchu bezwizowego obcokrajowiec może przebywać w naszym kraju przez maksymalny okres 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni. W przypadku krajowej wizy typu D okres pobytu każdorazowo wskazany jest na wizie i zależy od podstawy prawnej jej wydania. Warto pamiętać, że aby obcokrajowiec mógł starać się o wydanie wizy pracowniczej musi posiadać aktualne oświadczenie o powierzeniu pracy lub zezwolenie na pracę.

  Ważne! 
  Nie każdy rodzaj wizy umożliwia cudzoziemcowi dostęp do rynku pracy w Polsce. Obcokrajowiec przebywający w naszym kraju na podstawie wizy turystycznej nie może podjąć zatrudnienia.

 3. Zatrudnienie i legalizacja pracy 
  Zatrudnienie cudzoziemca możliwe jest jedynie w oparciu o aktualne oświadczenie lub zezwolenie. Jeśli dokument jest już wydany z obcokrajowcem możemy podpisać umowę. Należy pamiętać, że umowa z pracownikiem z zagranicy powinna być zawarta w języku dla niego zrozumiałym. Poza tym, w przypadku cudzoziemców pracujących w oparciu o oświadczenie o powierzeniu pracy, należy zgłosić fakt podjęcia zatrudnienia przez obcokrajowca w powiatowym urzędzie pracy najpóźniej w pierwszym dniu pracy. 

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca 

Pracownicy spoza UE najczęściej zatrudniani są w Polsce w oparciu o jedna z dwóch procedur:  

 • Zatrudnienie w oparciu o oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (tzw. procedura oświadczeniowa
 • Zatrudnienie cudzoziemca w oparciu o zezwolenie na pracę (tzw. procedura zezwoleniowa) 

Pierwsza z nich jest krótsza, ale dotyczy wyłącznie obywateli sześciu, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, państw – Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Pracodawca składa wniosek o zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w urzędzie pracy, właściwym ze względu na jego siedzibę, a urząd w ciągu 7 dni rejestruje oświadczenie i wydaje dokument legalizujący pracę obcokrajowca.

Na tej podstawie może on świadczyć pracę na rzecz konkretnego pracodawcy przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.  

Procedura zezwoleniowa jest nieco dłuższa i wymaga większego nakładu czasu od pracodawcy. Przed złożeniem wniosku do Urzędu Wojewódzkiego, który jest organem decyzyjnym w procesie wydawania zezwoleń, należy zweryfikować dostępność pracowników na lokalnym rynku pracy (tzw. test rynku pracy). Pracodawca zgłasza ofertę pracy do właściwego urzędu pracy, a w przypadku braku kandydatów starosta wydaje informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych przedsiębiorstwa. Dokument ten jest niezbędny do uruchomienia procedury zezwoleniowej.

Czas oczekiwania na opinię starosty waha się od 2 do 4 tygodni, natomiast wniosek o zezwolenie należy złożyć na minimum 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia cudzoziemca. Na podstawie zezwolenia na pracę obcokrajowiec może świadczyć pracę u konkretnego pracodawcy przez maksymalny okres 3 lat.

Koszt zatrudnienia obcokrajowca 

Koszty zatrudnienia obcokrajowców są niewiele wyższe, niż w przypadku pracowników z Polski. Podobnie jak w przypadku poszukiwania kadry na lokalnym rynku należy liczyć się z kosztami marketingu rekrutacyjnego, a więc zamieszczenia ogłoszeń o pracę, ulotek czy banerów.

Zatrudnienie cudzoziemca, to także wydatki związane z procedurą legalizacji pracy. Po stronie pracodawcy są koszty związane z wydaniem oświadczenia o powierzeniu pracy czy zezwolenia. Koszt pierwszego dokumentu to 30 zł. Natomiast zezwolenie, to wydatek od 50 zł (dla zezwoleń na pracę na okres do 3-miesiecy) i 100 zł (w przypadku zezwoleń na pracę na okres powyżej 3 miesięcy). 

Dodatkowo należy pamiętać o zapewnieniu zakwaterowania dla pracowników przyjeżdżających z zagranicy. Zwykle jego koszt również pokrywa pracodawca, szczególnie w pierwszych miesiącach pracy obcokrajowca. 

Warto skorzystać z pomocy specjalistów 

Decydując się na zatrudnienie cudzoziemca warto skorzystać z pomocy profesjonalnej i doświadczonej agencji pracy tymczasowej. Specjaliści nie tylko zajmą się rekrutacją pracowników dopasowanych do potrzeb stanowiska pracy, ale także przejmą na siebie obowiązki związane z legalizacją pobytu i pracy, a także zorganizują zakwaterowanie dla obcokrajowców i otoczą ich opieką w czasie pracy w Polsce. Po stronie pracodawcy jest, w tym przypadku, jedynie określenie potrzeb kadrowych z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje o rynku pracy tymczasowej?

Zapisz się do Newslettera EWL by otrzymywać wiadomości prosto na swoją skrzynkę mailową.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).