Opublikowano: 09.03.2021
Autor wpisu:Michał Kłosowski
Michał Kłosowski
09.03.2021
Aktualności | Blog EWL

Delegowanie cudzoziemców do Holandii i krajów Beneluksu

Pracownik transgraniczny dla firm – łatwiej przez agencję pracy tymczasowej

Wprowadzenie swobód unijnych w zakresie przepływu osób i świadczenia usług spowodowało otwarcie europejskich rynków dla polskich przedsiębiorstw oraz umożliwiło transgraniczną delegację pracowników do krajów UE. Czy możliwość delegowania pracownika dotyczy także obcokrajowa nie będącego obywatelem jednego z państw członkowskich Unii? Czy praca w Holandii lub Belgii jest dostępna również dla obywateli Ukrainy? Jak wygląda oddelegowanie pracownika za granicę? Zapraszamy do lektury!

Ustawa o delegowaniu pracowników – jakie akty prawne regulują delegowanie pracowników za granicę?

Praca w Belgii i pozostałych krajach Beneluksu jest bardzo atrakcyjna dla pracowników ze wschodu – zarówno z Ukrainy, jak i Białorusi, Gruzji, czy Mołdawii. Wyższe stawki wynagrodzenia powodują, że chętnych do podjęcia pracy na zachodzie nie brakuje. Decydując się na zatrudnienie cudzoziemców, także spoza UE, warto znać akty prawne regulujące kwestie delegowania pracowników. W przypadku pracy w Holandii należą do nich, m.in.:

  • Ustawa o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych w Unii Europejskiej (WagwEU)
  • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym konstrukcjom (WAS)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  • Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów z 12 lutego 2002 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
  • Przepisy związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

Pracownik transgraniczny dla firm – łatwiej przez agencję pracy tymczasowej

Procedura zatrudnienia pracowników transgranicznych jest dość skomplikowana. Reguluje ją gro aktów prawnych, a dodatkowo w związku z pandemią COVID-19, niezbędne jest śledzenie regulacji w zakresie przyjazdu pracownika do konkretnego kraju docelowego. Zgodnie z zapisem zawartym w dyrektywie 96/71/WE cały proces oddelegowania pracownika za granicę można zlecić wyspecjalizowanej agencji pracy tymczasowej.

Delegowanie pracowników z agencją pracy tymczasowej – korzyści:

  • Oszczędność czasu – agencja pośrednictwa pracy zajmie się kompleksowo całą procedurą
  • Ekspercki know-how – eksperci z zespoły EWL posiadają wiedzę i doświadczenie zakresie transgranicznego delegowania cudzoziemców
  • Bezpieczeństwo prawne – agencja zatrudnienia EWL to sprawdzony partner biznesowy, na bieżąco weryfikujemy aktualne przepisy prawa i zatrudniamy pracowników zgodnie z obowiązującymi regulacjami
  • Optymalizacja kosztów – w zakresie ubezpieczeń społecznych pracownicy transgraniczni podlegają wyłącznie polskim regulacją
  • Kompleksowa obsługa projektów – w EWL Group dbamy o realizację usługi end-to-end: zajmujemy się rekrutacją i selekcją kandydatów, kompletujemy niezbędne dokumenty do legalnego zatrudnienia pracownika, organizujemy transport oraz zakwaterowania dla zatrudnionych osób, a także prawidłowo i terminowo rozliczamy wynagrodzenia oddelegowanych pracowników

Co to jest pracownik transgraniczny?

Transgraniczne delegowanie pracownik, to pojęcie odnoszące się zarówno do pracowników mających centrum interesów życiowych w Polsce i oddelegowanych do pracy w innym państwie członkowskim UE, jak i pracowników, którzy mieszkają w innych krajach, a są delegowani do pracy w Polsce.

Warto pamiętać, że oddelegowanie pracownika do pracy za granicę musi być zgodne z przepisami prawa międzynarodowego, a także regulacjami w kraju oddelegowania.

Pracownicy transgraniczni kwarantanna – obowiązkowa czy nie?

Panująca od 2020 roku pandemia koronawirusa i wprowadzane w związku z nią obostrzenia sanitarne powodują, że wiele krajów zamyka swoje granice lub wprowadza obowiązek kwarantanny dla osób przyjeżdżających. W przypadku pracowników transgranicznych restrykcje te są nieco złagodzone. W większości landów w Niemczech pracownicy transgraniczni są zwolnieni z obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny. Jednakże, ze względu na dynamiczną zmianę sytuacji epidemiologicznej niezbędne jest śledzenie ustawodawstwa w kraju docelowym dla delegowanego pracownika. EWL na bieżąco monitoruje zmieniające się regulacje prawne i obostrzenia sanitarne. Decydując się na współpracę z nami zyskują Państwo bezpiecznego partnera biznesowego.

Zatrudnianie cudzoziemców - leasing pracowniczy EWL Group

Rozważasz skorzystanie z usługi transgranicznego delegowania pracowników?

Dowiedz się jakie daje korzyści i dlaczego warto wybrać tę formę współpracy.

Odkryj zalety transgranicznego delegowania
Michał Kłosowski

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową