Maria Kuzenko Opublikowano: 07.10.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
07.10.2021
Aktualności | Blog EWL

Czym jest zobowiązanie cudzoziemca do powrotu?

Obowiązek cudzoziemca do powrotu ewl

Każdy obcokrajowiec przebywający na terytorium Polski jest zobowiązany do przestrzegania zasad opisanych w polskim prawie np. w Ustawie o cudzoziemcach. Przepisy te nie są proste, a każda osoba i firma związana z legalizacją zatrudnienia cudzoziemców musi ich ściśle przestrzegać.

W tym artykule przybliżymy, czym jest decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Poznamy, kiedy oraz przez kogo jest ona wydawana. Poruszymy również temat odwołania od tej decyzji zobowiązania cudzoziemca do powrotu.

Ustawa o cudzoziemcach, czyli podstawa prawna w sprawie legalności pobytu cudzoziemców

Obcokrajowiec, który przyjeżdża do Polski, powinien skrupulatnie pilnować legalności takiego pobytu. Sytuacja, w której przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej staje się nielegalne, nie należy do rzadkości.

Jeżeli podczas kontroli legalności pobytu funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzą nieprawidłowości uregulowane w Ustawie o cudzoziemcach, to Komendant Straży Granicznej wyda decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Najczęstszymi podstawami do wydania decyzji są:

  • brak ważnej wizy lub innego dokumentu potwierdzającego legalność pobytu,
  • brak opuszczenia kraju po upływie dopuszczalnej liczbie dni pobytu,
  • wykonywanie pracy bez pozwolenia,
  • przekroczenie granicy niezgodnie z prawem.

Ustawa o cudzoziemcach zawiera 16 punktów, które opisują wszystkie przypadki dające ku temu podstawy. Otrzymanie takiej decyzji jest jednoznaczne z obowiązkiem powrotu do swojego kraju w terminie od 15 do 30 dni. Ustawa przewiduje również sytuacje, w której cudzoziemcowi nie zostanie przedstawione zobowiązanie do powrotu. Są to między innymi:

  • posiadanie statusu uchodźcy,
  • wyjazd spowodowałby naruszenie zasad spisanych w Konwencji Praw Dziecka,
  • wyjazd spowodowałby naruszenie zasad spisanych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka,
  • osoba jest rezydentem długoterminowym UE.

Jak widać, powyższe przypadki nie są często spotykane, więc zapisy te chronią jedynie wąską grupę cudzoziemców. Dlatego w większości przypadków trzeba zadbać bardzo szczegółowo o aktualność swoich dokumentów legalizacyjnych.

Kontrola legalności pobytu cudzoziemców – czy jest się czego obawiać?

Na koniec maja 2021 roku w Polsce mieszkało 797 tys. obcokrajowców. Jest to wzrost o około 16% w porównaniu z danymi sprzed wybuchu pandemii koronawirusa. Mając to na uwadze, Wydział Spraw Cudzoziemców musi zajmować się niespotykaną dotychczas liczbą dokumentów. Przez wzgląd na to, kontrole stają się coraz częstsze, a ich charakter jest bardziej bezkompromisowy.

Wzrasta liczba dokonywanych deportacji, ale dokładne liczby nie są znane ze względu na brak prowadzenia statystyk przez Straż Graniczną. W konsekwencji wzrasta niepokój o przyszłość swoją i swojej rodziny. Pomimo wszystko, dobrze przygotowana osoba nie powinna mieć żadnych problemów podczas kontroli. Zdając się na profesjonalne firmy zajmujące się legalizacją zatrudnienia cudzoziemców i agencje pracy tymczasowej, takie jak EWL Group, można być pewnym posiadania pakietu dokumentów zgodnego z przepisami.

Jeżeli jednak dojdzie do sytuacji, w której zostanie wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, skutki mogą być bardzo dotkliwe. Poza przymusowym wyjazdem do ojczyzny wygasają również na mocy prawa wszystkie wizy oraz pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce. W skrócie wszystkie dokumenty, o które się starano, przepadają. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na zakaz przekraczania granicy strefy Schengen na okres od 6 miesięcy do nawet 5 lat.

Do kogo złożyć odwołanie od decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu?

Każdej osobie, która została zobowiązana do powrotu, przysługuje prawo do złożenia odwołania od tej decyzji. Taki dokument należy złożyć do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w terminie 14 dni. Obcokrajowiec może następnie złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od negatywnej decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W obu przypadkach, po pozytywnym rozpatrzeniu, można uzyskać wydłużenie terminu na dobrowolny powrót do kraju macierzystego lub całkowite cofnięcie decyzji Komendanta Straży Granicznej.

Warto zaznaczyć przy tym, że złożenie odwołania skutkuje automatycznym wstrzymaniem terminu wyjazdu, a do skargi należy dołączyć wniosek w tej sprawie. Dzięki temu czas na załatwienie bieżących spraw znacznie się wydłuży. Procedury w tym przypadku nie wyglądają na skomplikowane, ale często można spotkać się z pośpiesznym weryfikowaniem składanych dokumentów. Brak doświadczenia w takiej sytuacji może spowodować niepomyślne jej rozwiązanie.

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w EWL

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców nie jest prostym zadaniem. Ustawodawca restrykcyjnie spogląda na imigrantów, ale pomimo wszystko można w dość prosty sposób legalnie pracować i mieszkać w Polsce, nie będąc obywatelem tego kraju. Jeśli Twoja firma chce zatrudniać pracowników tymczasowych zza granicy, warto zdecydować się na współpracę z profesjonalną agencją pracy tymczasowej. W EWL Group zajmujemy się legalizacją zatrudnienia cudzoziemców.

Dowiedz się więcej o zatrudnianiu obcokrajowców i legalizacji pracy.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Maria Kuzenko
Maria Kuzenko

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową