Opublikowano: 16.11.2021
Autor wpisu:Marcin Kołodziejczyk
Marcin Kołodziejczyk
16.11.2021
Aktualności | Blog EWL

Zatrudnienie cudzoziemca z Unii Europejskiej – jak wyglądają formalności?

Zatrudnienie cudzoziemca z Unii Europejskiej – jak wyglądają formalności?

Liczba krajów członkowskich Unii Europejskiej co kilka lat się zwiększa. Dzięki temu Polska zaczyna być atrakcyjna pod względem poziomu życia nie tylko dla osób ze wschodu, ale również dla obywateli UE. Taki trend powoduje, że firmy coraz częściej są zainteresowane zatrudnieniem obywatela UE w Polsce. Dzięki zawartym umowom międzynarodowym taki stosunek pracy nie musi spełniać szeregu warunków, które są wymagane przy obcokrajowcach spoza UE.

Poniższy artykuł przybliży temat zatrudnienia cudzoziemca z Unii Europejskiej. Sprawdzimy przepisy dotyczące legalności pobytu i pracy, które musi spełniać obywatel Unii Europejskiej w Polsce. Zweryfikujemy także opłacalność zatrudnienia bez zezwolenia na pracę.

Zatrudnienie obywatela UE w Polsce

Zatrudnienie cudzoziemca z Unii Europejskiej nie różni się niczym od zawarcia umowy z Polakiem. Dzięki ratyfikowanym ogólnowspólnotowym traktatom wszyscy obywatele UE mają swobodny dostęp do pracy w każdym kraju członkowskim. Obywatel Unii Europejskiej musi mieć takie same swobody na terenie całej wspólnoty. Przywileje, które dotyczą takich osób w naszym kraju to:

  • prawo do podjęcia pracy w dowolnym kraju UE, także w Polsce,
  • zwolnienie z konieczności posiadania zezwolenia na pracę,
  • mieszkanie w Polsce ze względów zarobkowych,
  • pozostanie w Polsce po okresie obowiązywania umowy,
  • traktowanie na równi z pracownikami pochodzącymi z Polski.

Jak widać, zatrudnienie obywatela UE w Polsce jest objęte szczególnymi przepisami pozwalającymi na swobodne działanie. Co szczególnie ważne, nie istnieją żadne ograniczenia czasowe, które nakładane są na czas trwania zawieranej umowy z cudzoziemcem z obrębu Unii Europejskiej.

Kolejnym aspektem, który powinno się wziąć pod uwagę, jest opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego, czyli ZUS. W przypadku zatrudnienia cudzoziemca z Unii Europejskiej należy odprowadzać należne składki tak jak w przypadku pracownika krajowego. Zachowane są jednak wszystkie ulgi podatkowe oraz wsparcie socjalne ze względu na warunek równego traktowania.

Legalizacja pobytu w Polsce

Pobyt cudzoziemca z Unii Europejskiej również nie wiąże się z dużymi formalnościami. Każdy obywatel UE ma prawo wjechać na teren Polski i legalnie przebywać na jej terenie. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że do przekroczenia granicy niezbędne jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości. Nie jest konieczne posiadanie paszportu, ale może być to również standardowy dokument tożsamości.

Legalizacja pobytu w Polsce, jeżeli chodzi o zatrudnienie cudzoziemca z Unii Europejskiej, wiąże się tylko z jednym warunkiem. W razie przebywania w kraju dłużej niż 3 miesiące, imigrant jest obowiązany zarejestrować swój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym celu powinni złożyć wniosek u wojewody w miejscu swojego zamieszkania.

Praca bez zezwolenia a obywatele UE

W poprzednich akapitach zostało już wyjaśnione, że zatrudnienie cudzoziemca z Unii Europejskiej nie powoduje konieczności otrzymania zezwolenia na pracę w Polsce. Praca bez zezwolenia jest bardzo korzystna zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika, ponieważ okres oczekiwania na dokumenty wydłużałby proces rekrutacji. Ponadto nie trzeba stresować się, czy docelowy urząd nie odrzuci wniosku obcokrajowca. Zatem praca cudzoziemca bez zezwolenia jest w Polsce nie tylko możliwa, ale i bardzo wygodna.

Kolejnym plusem zatrudnienia obywatela UE w Polsce jest to, że przepisy nie regulują, kto może stać się pracodawcą takiej osoby. Mogą to być zatem:

  • osoby prawne,
  • osoby fizyczne z działalnością gospodarczą,
  • osoby fizyczne bez działalności gospodarczej.

Reasumując, każdy może zatrudnić obcokrajowca z UE, nawet w charakterze osoby do opieki nad dzieckiem lub osobami starszymi. Takie rozwiązanie daje dużą swobodę w poszukiwaniu pracy i może być powodem zwiększenia zainteresowania tą grupą imigrantów zarobkowych. Jedynym warunkiem, który musi spełniać pracodawca, jest posiadanie siedziby na terenie Polski.

Czy zatrudnienie obcokrajowca z Unii Europejskiej się opłaca?

Mając na uwadze to, że zatrudnienie obcokrajowca z Unii Europejskiej powoduje możliwość pracy bez zezwolenia, to obywatele UE są w oczach pracodawców atrakcyjnymi potencjalnymi pracownikami. Dzięki temu, spełniając jedynie standardowe formalności, można podpisać umowę z osobą spoza naszego kraju. Takie rozwiązanie może pomóc w pozyskaniu osób wykwalifikowanych lub znających dany rynek zagraniczny, który jest celem ekspansji przedsiębiorstwa.

Pomimo licznych zalet, zatrudnienie obywatela UE w Polsce nie jest prostym zadaniem, przede wszystkim z powodu małej atrakcyjności wynagrodzeń w naszym kraju. Jeśli Twoja firma chce skorzystać z doświadczenia obywateli UE (na przykład w sektorze IT), warto zwrócić się do EWL Group o pomoc. Dzięki naszemu doświadczeniu na polskim i europejskim rynku pracy będziemy w stanie wspomóc proces rekrutacyjny takich osób. Służymy także pomocą w rekrutacji pracowników spoza UE, przede wszystkim krajów Europy Wschodniej i Azji.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Marcin Kołodziejczyk

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową