Opublikowano: 08.02.2021
Autor wpisu:Michał Kłosowski
Michał Kłosowski
08.02.2021
Aktualności | Blog EWL

Leasing pracowniczy a outsourcing – różnice i korzyści dla firm

Leasing pracowniczy a outsourcing – różnice i korzyści dla firm

Agencja pośrednictwa pracy EWL świadczy szereg usług związany z szeroko pojmowanym HR. Do core businessu naszej agencji zalicza się zatrudnienie cudzoziemców na zasadzie leasingu pracowniczego oraz outsourcingu. Usługa wynajmu pracowników, czyli leasing pracowniczy, często błędnie utożsamiana jest z outsourcingiem. Jednak różnice między nimi są znaczące i  warto o nich pamiętać. 

Leasing pracowników – najem pracowników z agencji pracy tymczasowej 

Leasing pracowniczy, zgodnie z definicją Kodeksu Pracy polega na oddelegowaniu pracownika, za jego zgodą, do wykonywania pracy u innego pracodawcy (zwanego Pracodawcą Użytkownikiem) na mocy porozumienia zawartego między pracodawcami.  

W przypadku agencji pośrednictwa pracy usługę wynajmu pracowników (leasingu pracowników) utożsamia się z usługą pracy tymczasowej. Jej zasady i status pracowników tymczasowych reguluje Ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Do najważniejszych zapisów ustawy zalicza się: 

  • Trójstronny stosunek pracy, uwzględniający pracownika tymczasowego, agencję pracy oraz klienta, zwanego pracodawcą użytkownikiem 
  • Maksymalny okres zatrudnienia nieprzekraczający 18 miesięcy – u konkretnego pracodawcy użytkownika 
  • Pracownik tymczasowy nie może być traktowany inaczej niż pracownicy zatrudnieni   
  • bezpośrednio u pracodawcy użytkownika – obowiązują go tożsame warunki pracy i płacy  

Outsourcing usług – na czym polega i czym różni się od leasingu pracowniczego? 

Outsourcing usług (procesów) polega na zleceniu podwykonawcy konkretnej usługi do realizacji, np. co-packingu lub etykietowania towaru. Dzięki temu podmiot zlecający może skupić się na rozwoju biznesu i wykonywaniu głównych zadań, powierzając realizację procesów pobocznych zewnętrznej firmie. W tym przypadku stronami umowy są dwa podmioty: firma zlecająca wykonania zadania (insourcer) oraz podmiot podejmujący się jego wykonania (outsoucer).  

Agencja, przyjmując do realizacji konkretną usługę bierze pełną odpowiedzialność za jakość i terminować jej wykonania. To agencja, jako outsourcer, decyduje o ilości osób niezbędnych do wykonania zlecenia, szkoli ich, nadzoruje, a także ustala grafik pracy i czuwa nad efektywnością pracy. W odróżnieniu od pracy tymczasowej, w przypadku outsourcingu pomiędzy klientem a pracownikami zatrudnionymi, w celu realizacji usługi, nie zachodzi żaden stosunek pracy. Rozliczenie pomiędzy insourcerem a outsourcerem obliczane jest na podstawie finalnego efektu pracy, czyli np. ilości zapakowanego towaru.

Podstawowe różnice między usługą outsourcingu oraz leasingu pracowniczego przedstawia poniższa tabela: 

Leasing pracowniczyOutsourcing
Podmioty umowy  Agencja Pracy Tymczasowej – Pracodawca Użytkownik Zleceniodawca (Zlecający) – Zleceniobiorca (wykonawca usługi) 
Podstawa prawna Ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych Kodeks cywilny 
Strony stosunku pracy Pracodawca Użytkownik – Agencja pracy tymczasowej – Pracownik Tymczasowy Agencja pracy tymczasowej – Pracownik 
Maksymalny okres zatrudnienia 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy Brak regulacji 
Wynagrodzenie za pracę Równe wynagrodzeniu pracowników zatrudnionych bezpośrednio u pracodawcy użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy Ustala wykonawca usługi 
Kierownictwo Pracownik tymczasowy świadczy pracę na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownikaPo stronie outsourcera 
Koszty Rozliczenie w oparciu o faktycznie przepracowane godziny  Rozliczenie w oparciu o wykonanie usługi 

Outsourcing procesów i pracowników 

Decydując się na usługę outsourcingu lub pracy tymczasowej warto wybrać rzetelnego partnera biznesowego. Dzięki doświadczeniu i eksperckiemu know–how agencja pracy EWL może przyczynić się do wzrostu efektywności prowadzonych przez Państwa projektów i optymalizacji budżetu, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo prawne i ciągłość procesów. Chętnie odpowiemy też na kolejne pytania o różnice między usługami outsourcingu i leasingu pracowników.  

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje o rynku pracy tymczasowej?

Zapisz się do Newslettera EWL by otrzymywać wiadomości prosto na swoją skrzynkę mailową.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).