Arkadiusz Gut Opublikowano: 11.08.2020
Autor wpisu:Arkadiusz Gut
Arkadiusz Gut
Arkadiusz Gut
11.08.2020
Blog EWL

Elastyczne formy zatrudnienia – krok w stronę optymalizacji budżetu

Outsourcing pracowniczy - elastyczna forma zatrudnienia

Zmiany koniunktury na rynku powodują, że firmy cyklicznie stają przed nowymi wyzwaniami. W okresie wzrostu gospodarczego konieczne jest szybkie i efektywne zwiększenie mocy produkcyjnych, a więc m.in. zatrudnienie i przeszkolenie nowych pracowników. W czasie spowolnienia i spadku produkcji potrzebne są rozwiązania umożliwiające dopasowanie stanu i struktury zatrudnienia do bieżących potrzeb.

Pracownicy tymczasowi – rozwiązanie na miarę czasów

Obecna sytuacja, spowodowana epidemią koronawirusa, pokazała jak ważna jest możliwość natychmiastowej reakcji na niespodziewane zmiany na rynku. Przedsiębiorstwa coraz częściej i coraz chętniej poszukują alternatywnych form zatrudnienia. Elastycznych i umożliwiających szybkie dostosowanie do wahań cyklów gospodarczych. Takich, które pozwolą na optymalizację budżetu przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu efektywności pracy. 

Jednym ze sposobów na zbudowanie buforu bezpieczeństwa w przypadku wahań koniunktury jest praca tymczasowa. W Polsce model pracowników tymczasowych rozwinął się wraz z pojawieniem się korporacji międzynarodowych, w połowie lat 90’tych. Obecnie rozwiązanie to stosowane jest także w małych i średnich przedsiębiorstwach polskich, które są znacznie bardziej wrażliwe na zmiany rynkowe. W jaki sposób współpraca z agencją pracy tymczasowej może wpłynąć na optymalizację budżetu?

Wyeliminowanie kosztów rekrutacji i administracji kadrowo-płacowej

Koszty funkcjonowania wewnętrznego działu HR rosną wraz z rozwojem firmy. Systematyczne zwiększanie stanu zatrudnienia wymusza na przedsiębiorcach zwiększenie ilości pracowników back office, odpowiedzialnych za rekrutację oraz obsługę kadrowo-płacową pracowników. Decydując się na współpracę z zewnętrzną firmą w zakresie leasingu pracowniczego klient eliminuje koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników u siebie. To agencja jest odpowiedzialna za sprawny przebieg procesu rekrutacji, ponosi koszty kampanii rekrutacyjnej i dotarcia do kandydatów. To na niej ciąży też obowiązek prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz archiwizowania dokumentów.

Wszystkie zobowiązania i koszty wynikające z zawarcia umowy o pracę tymczasową, a więc związane z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, obliczaniem i odprowadzaniem podatków, opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne spoczywają na agencji, która oddelegowuje pracownika do pracy u klienta. Bez wątpienia takie rozwiązanie odciąża struktury wewnętrzne klienta, uwalnia zasoby personalne i pozwala na oszczędność czasu. Dodatkowo możliwość wkalkulowania wszystkich zmiennych kosztów pracy (absencji chorobowych, urlopów) w koszt usługi pozwala na efektywne planowanie wydatków przedsiębiorstwa.

Optymalizacja kosztów

Optymalizacja kosztów pracy dzięki wprowadzeniu pracy tymczasowej wynika nie tylko z redukcji obowiązków kadrowo – płacowych ciążących na pracodawcy i wyeliminowaniu wydatków na działania rekrutacyjne. Leasing pracowniczy, to też możliwość innej klasyfikacji kosztów związanych ze świadczeniem pracy. Zatrudnienie pracowników na etacie, to stały wydatek, który trzeba uwzględnić w budżecie przedsiębiorstwa. Koszt pracy w tym wypadku jest mało elastyczny i trudno o jego szybką racjonalizację w okresie spadków produkcji.

Decydując się na zatrudnienia pracowników w oparciu o usługę pracy tymczasowej firma zyskuje możliwość reagowania ad hoc na wahania koniunktury. Krótkie okresy wypowiedzenia umów o pracę tymczasową, elastyczność pracowników i ich mobilność, to główne czynniki wpływające na możliwość optymalnego kształtowania struktury kosztów. Wprowadzenie pracy tymczasowej, jako kosztu zmiennego pozwala na dynamiczne dostosowanie stanu zatrudnienia do zmian zachodzących na rynku. 

Redukcja kosztów nadgodzin

W okresie wysokich wzrostów konieczne jest zwiększenie mocy produkcyjnych. Często, aby zrealizować rosnącą liczbę zadań niezbędne jest wprowadzenie nadgodzin dla pracowników etatowych. Takie rozwiązanie wiąże się jednak ze znacznym wzrostem kosztów pracy, a także ze spadkiem efektywności i jakości pracy w dłuższej perspektywie czasu. Decydując się na skorzystanie z pracowników leasingowanych przedsiębiorstwo nie tylko zyskuje zmotywowanych pracowników, którzy sprawnie realizują zlecone zadania, ale także optymalizuje koszty pracy dzięki redukcji nadgodzin. 

Usługa pracy tymczasowej, to rozwiązanie, które pozwala dostosować stan i strukturę zatrudnienia do zmieniającej się koniunktury i elastycznie reagować na zachodzące na rynku zmiany. Optymalizacja kosztów dzięki leasingowi pracowniczemu ma kilka wymiarów. Daje możliwość realizowania wyzwań produkcyjnych bez generowania kosztów godzin nadliczbowych czy dodatkowych nakładów finansowych na działania rekrutacyjne i obsługę administracyjno-kadrową. Pozwala na racjonalizację kosztów pracy w okresie spadków produkcji. Buduje konkurencyjność firmy na rynku i stanowi bufor bezpieczeństwa na nieprzewidziane sytuacje. 

W większości przypadków takie rozwiązania są korzystne również dla pracowników, którym agencja pracy tymczasowej daje ciągłość zatrudnienia delegując do branż, które w kryzysie mają wzmożone potrzeby kadrowe. Pracownik zachowuje zatrudnienie nie martwiąc się o brak pracy, dlatego takie rozwiązania są korzystne dla wszystkich stron, również w trudnych warunkach na rynku pracy podczas trwania kryzysu.

Arkadiusz Gut
Arkadiusz Gut

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową