Opublikowano: 05.07.2021
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
05.07.2021
Aktualności

Praca, zatrudnianie cudzoziemców, kadry – tygodniowy przegląd EWL (29 czerwca – 05 lipca)

Karta rezydenta - najważniejsze informacje - legalne zatrudnienie

Jako lider rynku zatrudnienia staramy się obserwować wszystkie zmiany dotyczące sektora pracy tymczasowej, wynajmu pracowników i zagadnień kadrowych. By przybliżyć Państwu najważniejsze informacje i prognozy, co poniedziałek publikujemy skrót najistotniejszych informacji z minionego tygodnia, który pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie obecnych trendów panujących na rynku pracy i przygotowanie się na nadchodzące zmiany. 


Najciekawsze informacje: 29 czerwca – 05 lipca 2021 roku 


PAP: Rząd opracuje kierunki polityki migracyjnej na lata 2021-2022 

W III kwartale bieżącego roku rząd planuje przyjąć dokument “Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022″ – poinformowała 29 czerwca Polska Agencja Prasowa 

W dokumencie mają znaleźć się rozdziały poświęcone m.in.: legalnej migracji (przede wszystkim kwestie związane z imigracją zarobkową i polityką rynku pracy w odniesieniu do cudzoziemców), nielegalnej migracji (kwestie dotyczące wjazdu, pracy i pobytu cudzoziemca w Polsce z naruszeniem przepisów prawa) oraz ochronie cudzoziemców. 

Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych rządu, zaplanowane działania mają na celu m.in.: wzmocnienie systemu instytucjonalnego w obszarze legalizacji pobytu i zatrudnienia, uzupełnienie niedoboru na rynku pracy i zapewnienie znaczącego udziału cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach, jak i robotników wykwalifikowanych oraz wykorzystanie potencjału polskich uczelni w zakresie kształcenia cudzoziemców.  


W czym tkwią trudności w szczepieniach obcokrajowców w Polsce? 

Obcokrajowcy legalnie przebywający w Polsce mają możliwość skorzystania z bezpłatnego szczepienia przeciwko COVID-19, jednak jak dotąd zainteresowanie szczepieniem wśród przebywających w Polsce cudzoziemców jest niższe niż oczekiwano – alarmował 30 czerwca portal Interia.pl. 

Według raportu EWL “Pracownik zagraniczny w dobie pandemii” gotowych do zaszczepienia się jest 36,1 % pracujących nad Wisłą obcokrajowców. Niestety deklaracje respondentów nie przełożyły się na realne liczby. Zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministerstwo Zdrowia na 25 czerwca z możliwości pełnego zaszczepienia się w Polsce skorzystało 12 966 cudzoziemców. 

Rafał Mróz, dyrektor operacyjny EWL Group zapytany przez portal Interia.pl o przyczyny takiego stanu rzeczy, zwraca uwagę na trudności związane z procesem szczepienia obcokrajowców:

W praktyce okazało się, że szczepienie indywidualne cudzoziemców nie jest prostym zadaniem. Na rządowej infolinii niejednokrotnie nam i naszym pracownikom podkreślano, że zarejestrować się na szczepienie mogą jedynie cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub czasowy (karty pobytu), podczas gdy Ministerstwo Zdrowia twierdziło, że wystarczy jedynie numer paszportu. To oraz brak informacji w języku ukraińskim zniechęcało obcokrajowców do skorzystania z darmowych szczepień

– przekazał portalowi Interia.pl ekspert EWL Group.

Rośnie liczba wydawanych zezwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy 

Jak wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców w maju br. liczba wydawanych zezwoleń na pobyt czasowy dla Ukraińców wzrosła o prawie 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem – poinformował o tym 30 czerwca portal Infor.pl. 

Zgodnie z danymi UdSC zezwolenie na pobyt czasowy uzyskało 12100 obywateli Ukrainy, co daje wynik o 3454 wyższy niż w maju 2020 roku, w którym zezwolenia uzyskało 8646 pracowników tymczasowych. 

Tomasz Cytrynowicz, dyrektor Biura Szefa UdSC zauważa, że liczba wydawanych zezwoleń na pobyt systematycznie wzrasta od 2015 r. Przede wszystkim wydawane są zezwolenia związane z pracą. Ekspert podkreśla również, że obywatele Ukrainy korzystają również z uproszczonego dostępu do naszego rynku pracy. 

Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje o rynku pracy tymczasowej?

Zapisz się do Newslettera EWL by otrzymywać wiadomości prosto na swoją skrzynkę mailową.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).