Opublikowano: 09.04.2021
Autor wpisu:Michał Kłosowski
Michał Kłosowski
09.04.2021
Aktualności | Blog EWL

Co to jest leasing pracowniczy i jakie są jego zalety?

Zalety leasingu pracowniczego

Korzystanie z alternatywnych form zatrudnienia jest w Polsce coraz popularniejsze. Na współpracę z agencjami pracy tymczasowej decydują się nie tylko duże, międzynarodowe koncerny produkcyjne czy firmy logistyczne. Coraz częściej z usługi leasingu pracowniczego korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa związane z handlem czy usługami. Na czym właściwie polega leasing pracowniczy? Przedstawiamy niezbędne informacje.

Spis treści

Leasing pracowniczy – co to jest?

Leasing pracowników (wynajem personelu) polega na oddelegowaniu pracowników z jednego przedsiębiorstwa do świadczenia konkretnie określonej pracy u innego pracodawcy. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem na polskim rynku w tym zakresie jest usługa pracy tymczasowej, a więc wypożyczenia pracowników z agencji pośrednictwa pracy. To rozwiązanie, które zapewnia wiele korzyści dla biznesu – zaczynając przede wszystkim od elastyczności, przez optymalizację kosztów, aż do możliwości skorzystania z profesjonalnego know-how.

Praca tymczasowa jako rodzaj leasingu pracowniczego

Najczęściej o leasingu pracowników mówimy w kontekście agencji pracy. Pracownik zatrudniony przez APT zostaje skierowany do wykonywania pracy u konkretnego Pracodawcy Użytkownika na podstawie umowy o pracę tymczasową. W tym przypadku mamy do czynienia z trójstronnym stosunkiem pracy, którego stronami są: Agencja Pracy Tymczasowej, Pracodawca Użytkownik i Pracownik Tymczasowy.

W przypadku pracy tymczasowej, inaczej niż w przypadku leasingu pracowniczego między dwoma podmiotami bez udziału APT,. za proces rekrutacji i zatrudnienia kompleksowo odpowiada agencja pracy, z którą firma podpisała umowę leasingu pracowniczego.

Usługa leasingu pracowniczego doskonale sprawdza się w branżach cechujących się dużą sezonowością, a także w czasie niespodziewanych wzrostów zapotrzebowania, kiedy w krótkim czasie trzeba zrekrutować i zatrudnić duże ilości pracowników lub kryzysów, podczas których niezbędna jest szybka redukcja kosztów. Uelastycznienie struktury zatrudnienia pozwala na szybkie reagowanie na zmieniające się trendy w gospodarce.

Leasing pracowniczy – koszty

Z perspektywy Pracodawcy Użytkownika zatrudnienie pracowników tymczasowych pozwala na optymalizację budżetu i redukcję kosztów związanych z zatrudnieniem.

Przykładem może być zatrudnianie cudzoziemców w ramach umów cywilnoprawnych, gdzie koszty zatrudnienia są zdecydowanie niższe niż analogicznym przypadku zatrudnienia pracowników z Polski na umowę o pracę. Firma korzystająca z usługi leasingu pracowników rozlicza się  z agencją pracy za faktycznie przepracowane roboczogodziny po stałej stawce godzinowej. To agencja pracy ponosi wszelkie koszty związane z rekrutacją, zatrudnieniem i rozliczeniem pracowników, a pracodawca użytkownik dostaje jedną fakturę za usługę wypożyczenia pracowników.

Leasing pracowniczy z agencją pracy tymczasowej

Agencje pracy tymczasowej, wspierając swoich partnerów biznesowych, rekrutują i zatrudniają pracowników na stanowiska różnego szczebla. Dzięki współpracy z doświadczoną agencją pracy możliwe jest obsadzenie wielu wakatów ad-hoc, a także znalezienie specjalistów czy pracowników technicznycho unikatowych kompetencjach. Decydując się na sprawdzoną agencję pośrednictwa pracy klient ma możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów.

Umowa leasingu pracowniczego – dokument o współpracy z agencją pracy tymczasowej

Do współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem wynajmującym pracowników (. Pracodawcą Użytkownikiem) a Agencją Pracy Tymczasowej niezbędne jest podpisanie umowy leasingu pracowniczego. W kontrakcie tym określa się zasady współpracy, prawa i obowiązki obu stron, a także niezbędne kompetencje wynajmowanych pracowników, ich wynagrodzenie oraz rodzaj powierzonej pracy. Umowa leasingu pracowniczego może także zawierać zapisy o dodatkowych usługach agencji świadczonych na rzecz klienta, jak np. Serwis On-Site.

Zalety leasingu pracowniczego

Do najczęściej wymienianych korzyści płynących z wynajmu pracowników tymczasowych zalicza się:

 • Uelastycznienie struktury zatrudnienia
  Wiele firm decyduje się na usługę leasingu pracowniczego ze względu na sezonowość produkcji czy niestabilność zamówień. Praca tymczasowa daje możliwość elastycznego zarządzania strukturą zatrudnienia i dopasowywania jej do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa bez ryzyka ponoszenia dodatkowych kosztów związanych np. ze zwolnieniami grupowymi
 • Optymalizację kosztów związanych z rekrutacją i zatrudnieniem pracowników
  Agencje pracy tymczasowej kompleksowo zajmują się obsługą projektów. Marketing rekrutacyjny, weryfikacja kandydatów pod kątem ich dopasowania do stanowiska pracy, a także całość spraw administracyjnokadrowych związanych z zatrudnieniem pracowników tymczasowych leży po stronie agencji pracy. Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
 • Możliwość szybkiego pozyskania dużych wolumenów pracowników
  Dzięki rozbudowanym bazom kandydatów i znajomości technik rekrutacyjnych agencje pracy tymczasowej mogą w krótkim czasie zapewnić obsadę kilkudziesięciu, a nawet kilkuset wakatów. Współpraca z agencją pracy, to gwarancja utrzymania ciągłości procesów, nawet w sytuacji nagłego wzrostu np. ilości zamówień.
 • Uwolnienie własnych zasobów
  Agencje pracy tymczasowej nie tylko rekrutują i zatrudniają pracowników. Zajmują się także naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń, odprowadzaniem niezbędnych składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku zatrudnienia cudzoziemców dbają dodatkowo o całą dokumentację związaną z legalnością pracy i pobytu.
 • Try & Hire – prosty sposób na sprawdzenie kwalifikacji pracownika
  Try & Hire to usługa łącząca w sobie zalety pracy tymczasowej oraz rekrutacji pracowników. To rozwiązanie, dzięki któremu klient może zweryfikować umiejętności wybranego kandydata w  środowisku firmowym, odsuwając jednocześnie w czasie decyzję o obsadzeniu lub utworzeniu nowego etatu. Dodatkowo zyskuje on sprawdzonego pracownika nie ponosząc kosztów związanych z rekrutacją. Try & Hire daje możliwość wdrożenia pracownika i sprawdzenia jego umiejętności przez okres dłuższy niż w przypadku 3-miesięcznego okresu próbnego. Co więcej, przejęcie pracownika z agencji pracy tymczasowej po uzgodnionym z Klientem okresie jest całkowicie bezkosztowe.

Pracownicy tymczasowi – leasing pracowników z zagranicy

W sytuacji rosnących potrzeb kadrowych i braku pracowników na lokalnym rynku pracy, kluczowe znaczenie ma możliwość szybkiej rekrutacji zmotywowanych i gotowych do podjęcia zatrudnienia obcokrajowców. Wyspecjalizowana w tym agencja oferująca leasing pracowniczy kompleksowo zajmie się rekrutacją, zatrudnieniem i legalizacją pracy oraz pobytu pracowników z zagranicy. Zadba o transport, zakwaterowanie oraz wsparcie Klienta w tłumaczeniu niezbędnych dokumentów.

Po stronie klienta leży jedynie zaplanowanie pracy dla nowych osób w organizacji. Nawet jeśli klient nigdy nie korzystał z usług pracowników z zagranicy, to wybierając do współpracy wyspecjalizowaną agencję może mieć pewność, że wprowadzenie pracowników będzie odbywało się w jak największym stopniu bezproblemowo.

Korzyści z leasingu (wynajmu) pracowników

Rozważasz skorzystanie z usługi leasingu pracowniczego?

Dowiedz się jakie daje korzyści i dlaczego warto wybrać tę formę współpracy.

Odkryj zalety leasingu pracowników
Michał Kłosowski

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową