Maria Kuzenko Opublikowano: 12.10.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
12.10.2021
Aktualności | Blog EWL

Zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę – jak je uzyskać?

Zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę – jak je uzyskać?

Aby obcokrajowiec mógł podjąć legalną pracę w Polsce, musi uzyskać zezwolenie na pobyt i pracę. Istnieje kilka rodzajów takich zezwoleń, a jednym z nich jest zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę. W artykule podpowiadamy, jak można je uzyskać.

Praca i pobyt obcokrajowca w Polsce, jeśli nie są uzasadnione i zalegalizowane, traktowane są w naszym kraju jako wykroczenie. Aby uniknąć nieprzyjemności, należy zadbać o legalizację pobytu pracownika i uzyskanie zezwolenia na pracę.

Jakie dokumenty legalizują pobyt i pracę cudzoziemca w Polsce?

Aby obcokrajowiec mógł legalnie przebywać i pracować w Polsce, konieczne jest uzyskanie rozmaitych zezwoleń. Za dokumenty legalizujące pracę i pobyt cudzoziemca na terenie kraju uznaje się:

 • wizę (krajową lub Schengen),
 • paszport biometryczny,
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Poza tym obcokrajowiec podejmujący pracę w Polsce, może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia. Legalizacja pracy cudzoziemca możliwa jest w oparciu o jedno z zezwoleń:

 • zezwolenie na pracę (wyróżnia się zezwolenia typu A, B, C, D, E, S),
 • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy (ten dokument legalizuje w Polsce pracę jedynie obywateli 6 państw, wśród nich są obywatele Ukrainy),
 • zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę.

To właśnie na ostatnim typie zezwolenia się dziś skupimy, ponieważ pozwala on na legalizację zarówno pobytu, jak i pracy w ramach jednej procedury.

Czym jest tzw. jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców możliwa jest w ramach jednej procedury, dzięki jednolitemu zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę. Złożenie takiego wniosku jest uzasadnione w sytuacji, w której cudzoziemiec zamierza przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, a celem pobytu jest podjęcie przez niego pracy zarobkowej.

Złożenie wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę trzeba złożyć osobiście do wojewody właściwego dla miejsca pobytu cudzoziemca. Wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie może być złożony później niż w ostatni dzień legalnego pobytu obcokrajowca w Polsce. Jednak biorąc pod uwagę możliwość pomyłki w dokumentach lub jakichś braków, lepiej zająć się złożeniem takiego wniosku nieco wcześniej lub skorzystać z pomocy ekspertów EWL. Przy składaniu wniosku, konieczne jest również złożenie odcisku linii papilarnych. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów pozwala na uzyskanie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę. Minimalny czas oczekiwania na zezwolenie wynosi około 3 miesięcy. Zezwolenie jest wydawane na okres przewidywanego zatrudnienia, wskazanego przez pracodawcę. Jednak nie może być to okres dłuższy niż 3 lata. Po upływie tego czasu możliwe jest ponowne ubieganie się o takie zezwolenie. Potwierdzeniem uzyskania jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę jest karta pobytu, wydawana przez wojewodę.

Jakie trzeba spełnić warunki, aby uzyskać jednolite zezwolenie na pobyt i pracę?

Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę można uzyskać jedynie pod pewnymi warunkami, o których mowa w art. 114 Ustawy o cudzoziemcach. Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców jest możliwa, jeśli:

 • cudzoziemiec posiada ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie, że ubezpieczyciel pokryje koszty ewentualnego leczenia w Polsce,
 • osoba ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia posiada stabilne źródło dochodu pozwalające na utrzymanie siebie i członków rodziny, którzy pozostają na jego utrzymaniu,
 • cudzoziemiec mieszka w Polsce,
 • podmiot, który powierza cudzoziemcowi pracę, nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych, bazując na lokalnym rynku pracy,
 • wynagrodzenie obcokrajowca nie jest niższe niż wynagrodzenie innych osób wykonujących tę samą pracę,
 • miesięczne wynagrodzenie nie jest niższe niż minimalne miesięczne wynagrodzenie.

Wszystkie te warunki muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami, np. umową o pracę czy umową najmu. Celem owych wymagań pozwalających na legalizację pobytu jest zapewnienie obcokrajowcom jak najlepszych warunków do pracy i życia w Polsce.

Jak widać, legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców to dość skomplikowany proces, w którym eksperci EWL pomagają swoim klientom od lat. Pozwala to na otwarcie się na rynek zagraniczny i zatrudnienie w swojej firmie specjalistów, zmotywowanych do pracy w Polsce.

Przekazując proces legalizacji w ręce EWL, zyskują Państwo pewność, że wszelkie formalności zostaną starannie dopełnione, co pozwoli na pozyskanie wartościowych pracowników. Nasza firma zajmuje się ponadto outsourcingiem procesów HR i leasingiem pracowniczym, przede wszystkim jeśli chodzi o pracowników tymczasowych. Kompleksowo zajmiemy się znalezieniem odpowiedniej kardy do Państwa firmy, przede wszystkim pracowników technicznych, personelu medycznego, a nawet specjalistów IT. Zapraszamy w tym celu do kontaktu z naszym zespołem.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje o rynku pracy tymczasowej?

Zapisz się do Newslettera EWL by otrzymywać wiadomości prosto na swoją skrzynkę mailową.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).