Maria Kuzenko Opublikowano: 12.10.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
12.10.2021
Aktualności | Blog EWL

Zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę – jak je uzyskać?

Zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę – jak je uzyskać?

Aby obcokrajowiec mógł podjąć legalną pracę w Polsce, musi uzyskać zezwolenie na pobyt i pracę. Istnieje kilka rodzajów takich zezwoleń, a jednym z nich jest zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę. W artykule podpowiadamy, jak można je uzyskać.

Praca i pobyt obcokrajowca w Polsce, jeśli nie są uzasadnione i zalegalizowane, traktowane są w naszym kraju jako wykroczenie. Aby uniknąć nieprzyjemności, należy zadbać o legalizację pobytu pracownika i uzyskanie zezwolenia na pracę.

Jakie dokumenty legalizują pobyt i pracę cudzoziemca w Polsce?

Aby obcokrajowiec mógł legalnie przebywać i pracować w Polsce, konieczne jest uzyskanie rozmaitych zezwoleń. Za dokumenty legalizujące pracę i pobyt cudzoziemca na terenie kraju uznaje się:

 • wizę (krajową lub Schengen),
 • paszport biometryczny,
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Poza tym obcokrajowiec podejmujący pracę w Polsce, może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia. Legalizacja pracy cudzoziemca możliwa jest w oparciu o jedno z zezwoleń:

 • zezwolenie na pracę (wyróżnia się zezwolenia typu A, B, C, D, E, S),
 • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy (ten dokument legalizuje w Polsce pracę jedynie obywateli 6 państw, wśród nich są obywatele Ukrainy),
 • zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę.

To właśnie na ostatnim typie zezwolenia się dziś skupimy, ponieważ pozwala on na legalizację zarówno pobytu, jak i pracy w ramach jednej procedury.

Czym jest tzw. jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców możliwa jest w ramach jednej procedury, dzięki jednolitemu zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę. Złożenie takiego wniosku jest uzasadnione w sytuacji, w której cudzoziemiec zamierza przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, a celem pobytu jest podjęcie przez niego pracy zarobkowej.

Złożenie wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę trzeba złożyć osobiście do wojewody właściwego dla miejsca pobytu cudzoziemca. Wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie może być złożony później niż w ostatni dzień legalnego pobytu obcokrajowca w Polsce. Jednak biorąc pod uwagę możliwość pomyłki w dokumentach lub jakichś braków, lepiej zająć się złożeniem takiego wniosku nieco wcześniej lub skorzystać z pomocy ekspertów EWL. Przy składaniu wniosku, konieczne jest również złożenie odcisku linii papilarnych. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów pozwala na uzyskanie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę. Minimalny czas oczekiwania na zezwolenie wynosi około 3 miesięcy. Zezwolenie jest wydawane na okres przewidywanego zatrudnienia, wskazanego przez pracodawcę. Jednak nie może być to okres dłuższy niż 3 lata. Po upływie tego czasu możliwe jest ponowne ubieganie się o takie zezwolenie. Potwierdzeniem uzyskania jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę jest karta pobytu, wydawana przez wojewodę.

Jakie trzeba spełnić warunki, aby uzyskać jednolite zezwolenie na pobyt i pracę?

Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę można uzyskać jedynie pod pewnymi warunkami, o których mowa w art. 114 Ustawy o cudzoziemcach. Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców jest możliwa, jeśli:

 • cudzoziemiec posiada ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie, że ubezpieczyciel pokryje koszty ewentualnego leczenia w Polsce,
 • osoba ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia posiada stabilne źródło dochodu pozwalające na utrzymanie siebie i członków rodziny, którzy pozostają na jego utrzymaniu,
 • cudzoziemiec mieszka w Polsce,
 • podmiot, który powierza cudzoziemcowi pracę, nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych, bazując na lokalnym rynku pracy,
 • wynagrodzenie obcokrajowca nie jest niższe niż wynagrodzenie innych osób wykonujących tę samą pracę,
 • miesięczne wynagrodzenie nie jest niższe niż minimalne miesięczne wynagrodzenie.

Wszystkie te warunki muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami, np. umową o pracę czy umową najmu. Celem owych wymagań pozwalających na legalizację pobytu jest zapewnienie obcokrajowcom jak najlepszych warunków do pracy i życia w Polsce.

Jak widać, legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców to dość skomplikowany proces, w którym eksperci EWL pomagają swoim klientom od lat. Pozwala to na otwarcie się na rynek zagraniczny i zatrudnienie w swojej firmie specjalistów, zmotywowanych do pracy w Polsce.

Przekazując proces legalizacji w ręce EWL, zyskują Państwo pewność, że wszelkie formalności zostaną starannie dopełnione, co pozwoli na pozyskanie wartościowych pracowników. Nasza firma zajmuje się ponadto outsourcingiem procesów HR i leasingiem pracowniczym, przede wszystkim jeśli chodzi o pracowników tymczasowych. Kompleksowo zajmiemy się znalezieniem odpowiedniej kardy do Państwa firmy, przede wszystkim pracowników technicznych, personelu medycznego, a nawet specjalistów IT. Zapraszamy w tym celu do kontaktu z naszym zespołem.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Maria Kuzenko
Maria Kuzenko

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową