Maria Kuzenko Opublikowano: 23.02.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
23.02.2021
Aktualności | Blog EWL

Uproszczona procedura zatrudnienia cudzoziemca – kogo dotyczy i na czym polega?

Zatrudnienie cudzoziemca w trybie uproszczonym

Szybki rozwój gospodarczy i braki kadrowe na lokalnych rynkach pracy powodują, że coraz więcej firm poszukuje pracowników za granicą. Zatrudnienie obcokrajowców wiąże się z szeregiem obowiązków dla pracodawcy. Trzeba dotrzeć do kandydatów z ofertą pracy, zweryfikować ich umiejętności i oczekiwania, pamiętać o urzędowych terminach i niezbędnych dokumentach.

Szacuje się, że w Polsce najliczniejszą grupę emigrantów zarobkowych stanowią Ukraińcy. Wynika to, nie tylko z bliskości kulturowej i językowej, ale także z wysokiego poziomu motywacji do pracy, elastyczności pracowników z Ukrainy i … uproszczonej procedury zatrudnienia obywateli tego kraju.

Zatrudnienie cudzoziemca w trybie uproszczonym

Podejmując decyzję o zatrudnieniu cudzoziemców spoza UE należy pamiętać o niezbędnych do legalnego pobytu i pracy dokumentach. Pracowników z zagranicy możemy zatrudnić w dwóch trybach – w oparciu o zezwolenie na pracę lub na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy. Te dwa dokumenty są także podstawą do uzyskania przez obcokrajowca wizy, niezbędnej do wjazdu do Polski i legalnego w niej pobytu.

Zakładając, że zdecydowaliśmy się zatrudnić  pracownika z jednego z krajów objętych uproszczoną procedurą zatrudniania – Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Rosji – pierwsze kroki powinniśmy skierować do właściwego, ze względu na siedzibę naszej firmy, Urzędu Pracy.

Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie oświadczenia?

Procedura uproszczona pozwala na zatrudnienie obcokrajowców z określonych krajów bez koniczności uzyskania zezwolenia na pracę. Legalizacja zatrudnienia w procedurze uproszczonej polega na zarejestrowaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w PUP. Dokument ten uprawnia pracownika do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Zatrudnienie cudzoziemca w trybie uproszczonym jest zdecydowanie szybszym sposobem na pozyskanie pracowników za granicy.

Procedura oświadczeniowa krok po kroku:

  • Rekrutacja obcokrajowca
  • Wypełnienie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi przez pracodawcę
  • Rejestracja oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy
  • Przekazanie dokumentu cudzoziemcowi
  • Uzyskanie przez obcokrajowca wizy na podstawie oświadczenia
  • Przyjazd do Polski
  • Podpisanie umowy z cudzoziemcem
  • Zgłoszenie podjęcia pracy przez obcokrajowca

Procedura uproszczona wydawania cudzoziemcom zezwoleń na pracę

Procedura uproszczona zatrudnienia cudzoziemca dotyczy tylko sytuacji, w której umowa z pracownikiem będzie zawarta na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Jeśli obcokrajowiec wykorzystał już cały możliwy okres pracy na oświadczeniu (6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy), musimy postarać się o informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych. W tym celu należy wykonać test rynku pracy i złożyć dokumenty do Urzędu Wojewódzkiego w celu wydania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Maria Kuzenko
Maria Kuzenko

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową