Maria Kuzenko Opublikowano: 23.02.2021
Autor wpisu:Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
Maria Kuzenko
23.02.2021
Aktualności | Blog EWL

Uproszczona procedura zatrudnienia cudzoziemca – kogo dotyczy i na czym polega?

Zatrudnienie cudzoziemca w trybie uproszczonym

Szybki rozwój gospodarczy i braki kadrowe na lokalnych rynkach pracy powodują, że coraz więcej firm poszukuje pracowników za granicą. Zatrudnienie obcokrajowców wiąże się z szeregiem obowiązków dla pracodawcy. Trzeba dotrzeć do kandydatów z ofertą pracy, zweryfikować ich umiejętności i oczekiwania, pamiętać o urzędowych terminach i niezbędnych dokumentach.

Szacuje się, że w Polsce najliczniejszą grupę emigrantów zarobkowych stanowią Ukraińcy. Wynika to, nie tylko z bliskości kulturowej i językowej, ale także z wysokiego poziomu motywacji do pracy, elastyczności pracowników z Ukrainy i … uproszczonej procedury zatrudnienia obywateli tego kraju.

Zatrudnienie cudzoziemca w trybie uproszczonym

Podejmując decyzję o zatrudnieniu cudzoziemców spoza UE należy pamiętać o niezbędnych do legalnego pobytu i pracy dokumentach. Pracowników z zagranicy możemy zatrudnić w dwóch trybach – w oparciu o zezwolenie na pracę lub na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy. Te dwa dokumenty są także podstawą do uzyskania przez obcokrajowca wizy, niezbędnej do wjazdu do Polski i legalnego w niej pobytu.

Zakładając, że zdecydowaliśmy się zatrudnić  pracownika z jednego z krajów objętych uproszczoną procedurą zatrudniania – Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Rosji – pierwsze kroki powinniśmy skierować do właściwego, ze względu na siedzibę naszej firmy, Urzędu Pracy.

Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie oświadczenia?

Procedura uproszczona pozwala na zatrudnienie obcokrajowców z określonych krajów bez koniczności uzyskania zezwolenia na pracę. Legalizacja zatrudnienia w procedurze uproszczonej polega na zarejestrowaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w PUP. Dokument ten uprawnia pracownika do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Zatrudnienie cudzoziemca w trybie uproszczonym jest zdecydowanie szybszym sposobem na pozyskanie pracowników za granicy.

Procedura oświadczeniowa krok po kroku:

  • Rekrutacja obcokrajowca
  • Wypełnienie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi przez pracodawcę
  • Rejestracja oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy
  • Przekazanie dokumentu cudzoziemcowi
  • Uzyskanie przez obcokrajowca wizy na podstawie oświadczenia
  • Przyjazd do Polski
  • Podpisanie umowy z cudzoziemcem
  • Zgłoszenie podjęcia pracy przez obcokrajowca

Procedura uproszczona wydawania cudzoziemcom zezwoleń na pracę

Procedura uproszczona zatrudnienia cudzoziemca dotyczy tylko sytuacji, w której umowa z pracownikiem będzie zawarta na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Jeśli obcokrajowiec wykorzystał już cały możliwy okres pracy na oświadczeniu (6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy), musimy postarać się o informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych. W tym celu należy wykonać test rynku pracy i złożyć dokumenty do Urzędu Wojewódzkiego w celu wydania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca.

Wsparcie w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do swojej firmy?

Sprawdź co jeszcze oferujemy w ramach usługi legalizacji zatrudnienia.

Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje o rynku pracy tymczasowej?

Zapisz się do Newslettera EWL by otrzymywać wiadomości prosto na swoją skrzynkę mailową.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).